Karty

karty Opery Touch

Punkty dostępu do kart

Istnieją dwa punkty dostępu do strony Karty: przycisk dodatkowych opcji menu oraz menu kart przycisku szybkiego działania.

Aby otworzyć stronę Karty za pomocą przycisku dodatkowych opcji menu, dotknij , a następnie Karty.

Podczas przeglądania Internetu rozwiń przycisk szybkiego działania i znajdź przycisk kart po prawej stronie menu.

Wysyłanie kart do Mojego Flow

Karty znajdujące się na stronie Karty można wysyłać do Mojego Flow. Przeciągnij kartę do prawej strony ekranu, by przesłać ją do Mojego Flow.

Karta przesłana do Mojego Flow nie jest usuwana ze strony Karty. Jest tam wciąż wyświetlana jako otwarta karta. 

Zamykanie kart

Karty na stronie Karty można zamykać, przeciągając je do lewej strony ekranu. 

Zamknięte karty możesz znaleźć na stronie Historia.

Zamykanie wszystkich kart

Aby zamknąć wszystkie karty, dotknij na stronie Karty, a następnie dotknij Zamknij wszystkie karty.

Może także użyć przycisku szybkiego dostępu na stronie Karty i wybrać opcję Zamknij wszystkie karty.

Otwieranie kart z innych połączonych urządzeń

Po połączeniu urządzeń za pośrednictwem Mojego Flow na stronie Karty dostępne są karty z innych połączonych urządzeń.

Aby otworzyć kartę w Operze Touch, dotknij karty z połączonego urządzenia. Karty prywatne z Opery na komputery nie są dostępne.