Ustawienia

Domyślna wyszukiwarka internetowa

Domyślną wyszukiwarką internetową Opery Touch jest Google, jednak możesz wybrać inną spośród wielu wyszukiwarek internetowych dostępnych w przeglądarce. Wybrana wyszukiwarka internetowa zostanie użyta podczas wyszukiwania za pomocą przycisku szybkiego działania lub funkcji wyszukiwania błyskawicznego.

Aby zmienić domyślną wyszukiwarkę internetową:

 1. Dotknij , a potem dotknij Ustawienia.
 2. W opcji Przeglądarka dotknij Domyślna wyszukiwarka internetowa.
 3. Wybierz domyślną wyszukiwarkę internetową.

Ciemny motyw

Aby włączyć ciemny motyw w Operze Touch:

 1. Dotknij , a potem dotknij Ustawienia.
 2. W widoku Ogólne, włącz Tryb ciemny.

Blokowanie reklam 

Wbudowana w Operę Touch opcjonalna funkcja blokowania reklam pozwala przyspieszyć ładowanie stron. Funkcja blokowania reklam jest wyposażona w listę EasyList oraz listy regionalne.

Aby włączyć blokowanie reklam:

 1. Dotknij , a potem dotknij Ustawienia.
 2. W obszarze Przeglądarka włącz Blokowanie reklam.

Ochrona przed tworzeniem kryptowalut

Wbudowany w Operę mechanizm ochrony przed tworzeniem kryptowalut nie dopuszcza do cryptojackingu na Twoim urządzeniu bez Twojej wiedzy. W kodzie niektórych witryn osadzone są skrypty cryptojackingu. Gdy wejdziesz na taką stronę, skrypt nadmiernie zwiększy użycie procesora urządzenia.

Możesz sprawdzić, czy Twoje urządzenie jest chronione przed tworzeniem kryptowalut, za pomocą naszego testu cryptojackingu.

Aby włączyć lub wyłączyć ochronę przed tworzeniem kryptowalut:

 1. Dotknij , a potem dotknij Ustawienia.
 2. W obszarze Przeglądarka wyłącz ochronę przed tworzeniem kryptowalut.

Blokowanie okien dialogowych plików cookie

W Operze Touch możesz włączyć blokowanie okien dialogowych plików cookie, które wyświetlają się w witrynach. Te okna dialogowe zapewniają większą kontrolę nad ustawieniami prywatności w Internecie.

Aby zablokować okna dialogowe plików cookie:

 1. Dotknij kolejno i Ustawienia.
 2. W obszarze Przeglądarka dotknij Blokuj okna dialogowe plików cookie.
 3. Włącz opcję Blokuj okna dialogowe plików cookie.

Włączenie blokady plików cookie powoduje wyświetlenie opcji Automatycznie akceptuj okna dialogowe plików cookie. Włączenie opcji oznacza, że zgadzasz na zapisywanie plików cookie przez Operę Touch w wyniku blokowania ich okien dialogowych.

Jeśli chcesz kontrolować, na jakie umowy dotyczące plików cookie lub prywatności wyrażasz zgodę, wyłącz tę opcję.

Więcej informacji na temat blokowania okien dialogowych plików cookie w Operze

Niedawno wprowadzone Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) powstało po to, by zapewnić użytkownikom większą kontrolę nad ochroną ich prywatności w Internecie. Jednak nieprzewidzianym skutkiem jego wprowadzenia był nagły wzrost liczby wyświetlanych monitów o akceptację zasad i praktyk obowiązujących w witrynach. Ponadto często treść takich pytań była nadmiernie skomplikowana i myląca.

Funkcja blokowania okien dialogowych plików cookie stosuje kombinację zasad CSS i JavaScript do rozpoznawania i usuwania alertów związanych z plikami cookie. Ta funkcja po raz pierwszy została udostępniona w Operze dla Androida. Testowaną ją na 15 000 witryn. Ta lista jest wciąż rozwijana.

Wibracje

Wibracje lub wrażenia dotykowe to funkcja, która sygnalizuje użytkownikowi reakcje elementów interfejsu użytkownika. Na przykład podczas pracy z przyciskiem ekranu dotykowego możesz poczuć wibracje telefonu. W Operze Touch wibracje są stosowane podczas korzystania z przycisku szybkiego działania. Wibracje są domyślnie włączone.

Aby wyłączyć wibracje:

 1. Dotknij , a potem dotknij Ustawienia.
 2. W obszarze Ogólne wyłącz wibracje.

Czyszczenie danych przeglądania

Wyczyszczenie danych przeglądania może przyspieszyć działanie Opery Touch i zwiększyć jej wydajność. Z biegiem czasu liczba plików cookie i ilość innych danych zapisanych w pamięci podręcznej rosną, co może spowolnić działanie przeglądarki.

Aby wyczyścić historię przeglądania, ciasteczka i dane zapisane w pamięci podręcznej:

 1. Dotknij , a potem dotknij Ustawienia.
 2. W opcji Przeglądarka dotknij Wyczyść dane przeglądania
 3. Wybierz dane przeglądania, które chcesz usunąć, i dotknij Wyczyść dane.

Ukrywanie najpopularniejszych stron na stronie startowej

Aby na stronie startowej nie wyświetlać sekcji Najpopularniejsze strony:

 1. Dotknij , a potem dotknij Ustawienia.
 2. W obszarze Ogólne wyłącz opcję Najpopularniejsze strony.

Wyłączanie wyświetlania wyszukiwania błyskawicznego przy uruchamianiu przeglądarki

Aby funkcja błyskawicznego wyszukiwania nie była włączana w trakcie uruchamiania przeglądarki:

 1. Dotknij , a potem dotknij Ustawienia.
 2. W obszarze Ogólne wyłącz opcję Wyszukiwanie błyskawiczne.