Mój Flow

Mój Flow to wspólna przestrzeń Opery Touch i Opery na komputery, która pozwala przesyłać linki, filmy z YouTube, zdjęcia oraz osobiste notatki i korzystać z nich w każdej chwili na telefonie lub komputerze podłączonym do Internetu. To świetny sposób, aby mieć zawsze pod ręką artykuły, przepisy, pomysły na podróż i inne treści znalezione w Internecie. 

Twoje treści w Moim Flow są uporządkowane, aby ułatwić identyfikację urządzenia, z którego zostały wysłane. Materiały, takie jak filmy lub pliki dźwiękowe, możesz odtworzyć w Moim Flow lub otworzyć w nowej karcie. Wszystkie treści pozostają w Moim Flow, dopóki nie postanowisz, że chcesz je usunąć. Możesz je usuwać pojedynczo lub wszystkie na raz.

Wysyłanie treści do Mojego Flow

Są dwa sposoby przesyłania treści internetowych do Mojego Flow:

Pasek adresu

Podczas przeglądania Internetu dotknij przycisku, aby wysłać stronę do Mojego Flow.

Przycisk szybkiego działania

Dotknij i przytrzymaj przycisk szybkiego działania, aby go rozwinąć, i przesuń palcem do przycisku, aby wysłać stronę do Mojego Flow.

Odbieranie treści z innych połączonych urządzeń

Po wysłaniu nowych treści do Mojego Flow na pasku menu pojawia się mała plakietka powiadomienia. Nowe treści są wyświetlane w Moim Flow wraz z informacjami o urządzeniu, z którego zostały wysłane, oraz ze znacznikiem czasu nadejścia.

Obsługa treści w Moim Flow

Linki do treści internetowych, filmy wideo i inne materiały multimedialne w Moim Flow możesz uruchamiać bezpośrednio stamtąd lub otwierać w nowej karcie. Możesz też skopiować adres internetowy strony lub notatkę do schowka urządzenia.

Otwieranie w nowej karcie

Aby otworzyć treść z Mojego Flow w nowej karcie, dotknij obrazu podglądu lub podglądu tekstu.

Odtwarzanie multimediów w Moim Flow

W Moim Flow możesz odtwarzać plik multimedialny, taki jak film z YouTube. Aby odtworzyć w Moim Flow umieszczony tam plik multimedialny, wystarczy, że go dotkniesz.

Kopiowanie

Wszystkie treści z Mojego Flow możesz skopiować do schowka na urządzeniu. Dotknij elementu i przytrzymaj go, aby wyświetlić przycisk wyskakujący, a następnie dotknij Kopiuj.

Usuwanie treści z Mojego Flow

Linki, filmy wideo, zdjęcia lub notatki przechowywane w Moim Flow możesz usuwać pojedynczo bądź wszystkie razem.

Aby usunąć pojedynczy element z Mojego Flow: 

  1. Przejdź do ekranu Mój Flow
  2. Dotknij i przytrzymaj obraz podglądu strony lub ikonę urządzenia obok elementu, który chcesz usunąć.
  3. Dotknij Usuń w oknie wyskakującym.

Aby usunąć całą zawartość z Mojego Flow: 

  1. Dotknij, a potem dotknij Ustawienia
  2. W sekcji Połączenie dotknij Wyczyść Moje Flow
  3. W oknie potwierdzenia dotknij Wyczyść.