Widok strony

Widok strony obejmuje pasek adresu (z przyciskami Wyślij do Mojego Flow i dodatkowych opcji menu), stronę internetową oraz przycisk szybkiego działania.

Pasek adresu

Na pasku adresu znajduje się adres internetowy strony. Dotknięcie paska adresu umożliwia wpisanie nowego wyszukiwania. 

Stronę internetową możesz wysłać do Mojego Flow za pomocą przycisku  na pasku adresu. 

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do nawigacji po stronach, utworzyć nową kartę, udostępnić stronę bądź przejść do kart i ustawień, dotknij przycisku  na pasku adresu.

Przycisk szybkiego działania w widoku strony w urządzeniach z systemem Android

Przycisk szybkiego działania podczas przeglądania strony internetowej umożliwia:

 • odświeżenie strony,
 • zamknięcie strony,
 • rozpoczęcie nowego wyszukiwania,
 • otwieranie w nowej karcie,
 • wysyłanie bieżącej strony do Mojego Flow.

W menu kart wyświetlane są trzy ostatnie karty oraz przycisk strony Karty.

Naciśnij przycisk cofania na swoim telefonie z systemem Android, aby powrócić na poprzednią stronę internetową.

Przycisk szybkiego działania w widoku strony w urządzeniach iPhone/iPad

W menu przycisku szybkiego działania w urządzeniach iPhone/iPad przycisk wstecz  zastępuje przycisk odświeżania w wersji dla urządzeń z systemem Android. 

Odświeżanie stron w urządzeniach iPhone/iPad

Aby odświeżyć stronę internetową, przesuń stronę w dół i zwolnij. Inaczej mówiąc, przewijaj stronę do samego końca w górę, aż zaczniesz „odsuwać” stronę od górnej części ekranu, a następnie zwolnij w celu jej odświeżenia.

Przechodzenie do przodu/do tyłu o jedną stronę przeciągnięciem (iPhone)

Można przechodzić o jedną stronę do przodu/do tyłu w historii karty, przeciągając palcem w prawą lub lewą stronę.

Aby cofnąć się o jedną stronę, dotknij lewej krawędzi ekranu urządzenia i przesuń palcem do środka ekranu.

Aby przejść do przodu o jedną stronę, dotknij prawej krawędzi ekranu urządzenia i przesuń palcem do środka ekranu.

Otwieranie menu kontekstowego karty

Dotknięcie i przytrzymanie hiperlinku – na przykład nagłówka artykułu – powoduje wyświetlenie menu kontekstowego karty, które umożliwia wykonywanie dodatkowych działań.

Otwórz w nowej karcie powoduje otwarcie nowej strony na pierwszym planie. Bieżąca strona będzie wciąż wyświetlana jako otwarta karta. Naciśnięcie linku podczas przeglądania powoduje opuszczenie bieżącej strony.

Otwieranie kart w tle oznacza, że w czasie, gdy dane łącze jest otwierane w nowej karcie, nadal wyświetlana jest bieżąca strona przeglądarki.

Otwieranie prywatnej zakładki powoduje otworzenie linku w trybie prywatności.

Kopiuj adres powoduje skopiowanie adresu internetowego strony do schowka urządzenia, dzięki czemu możesz wkleić go w innym miejscu, na przykład w wiadomości SMS lub innym komunikatorze.

Udostępnij powoduje otwarcie menu dostępnych w urządzeniu opcji udostępniania adresu internetowego.

Opcje otwierania, zapisywania i wyszukiwania obrazów

Dłuższe dotknięcie obrazu powoduje otwarcie menu kontekstowego karty, w którym znajdują się trzy dodatkowe opcje: otwierania, zapisywania i wyszukiwania obrazu w przeglądarce Google.

Otwórz obraz powoduje otwarcie obrazu w bieżącej karcie. 

Zapisz obraz powoduje otwarcie menadżera pobierania, dzięki czemu możesz zapisać obraz na swoim telefonie.

Wyszukaj obraz w Google powoduje wykorzystanie danego obrazu jako zapytania do wyszukania w Google. Strony zawierające dany obraz zostaną wyświetlone w wynikach wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania w Google mogą również zawierać podobne obrazy.

Dodawanie stron do ekranu głównego urządzenia (tylko Android)

Linki do pojedynczych stron internetowych mogą być dodane jako nowa ikona do ekranu głównego urządzenia. Aby dodać stronę internetową do ekranu głównego urządzenia:

  1. Podczas przeglądania dotknij , a następnie dotknij Dodaj do ekranu głównego.
  2. Możliwe jest dodanie nazwy ikony w nowym oknie.
  3. Dotknij Dodaj.

Możliwość wyświetlania stron w wersji na komputery stacjonarne

Aby wyświetlić stronę w wersji na komputer stacjonarny, podczas przeglądania dotknij, a następnie suwaka Wersja na komputer. Od tej pory wszystkie strony w tej karcie będą wyświetlane w wersji na komputer stacjonarny.

Wyszukiwanie tekstu na stronie

Aby wyszukać na stronie tekst, w widoku strony dotknij menu , a następnie dotknij Znajdź na stronie. Wpisz tekst. Wyniki wyszukiwania zostaną podświetlone na stronie. Możesz przeglądać wyniki za pomocą strzałek w górę i w dół. 

Dotknij przycisku x, aby zamknąć wyszukiwanie tekstu.