Menedżer pobierania

Wszystkie pliki pobrane z użyciem Opery Touch można znaleźć na stronie menedżera pobierania.

(Funkcja ta jest obecnie dostępna wyłącznie w Operze Touch na Androida).

Stronę Pobrane pliki można otworzyć za pomocą menu dodatkowych opcji . Na stronie tej można sprawdzić stan aktualnie pobieranych plików oraz przejrzeć historię pobierania.

Aby otworzyć plik, wystarczy dotknąć go na stronie Pobrane pliki. Dzięki temu nie trzeba korzystać z menedżera plików urządzenia.

Aby usunąć plik z menedżera pobierania, dotknij pliku i przytrzymaj go, a następnie dotknij wyświetlonego znaku x.

Uwaga: usunięcie pliku z menedżera pobierania spowoduje również usunięcie pliku z pamięci wewnętrznej urządzenia.