Przycisk szybkiego działania

Przycisk szybkiego działania

Przycisk szybkiego działania jest podzielony na dwa wiersze: menu (dolny wiersz) oraz karty (górny wiersz). 

W przycisku szybkiego działania zastosowano funkcję wibracji lub wrażeń dotykowych podczas interakcji z elementami przycisku.Wibracje możesz wyłączyć w Ustawieniach.

Otwieranie i zamykanie przycisku szybkiego działania

Aby otworzyć przycisk szybkiego działania, dotknij go i przeciągnij w górę, trzymając palec na ekranie. Zawartość przycisku szybkiego działania zostanie rozwinięta. Możesz też dotknąć i przytrzymać ten przycisk, aby otworzyć go z opóźnieniem.

Aby zamknąć przycisk szybkiego działania, przeciągnij palcem do zaciemnionego obszaru ekranu i tam zwolnij.

Menu kart

W menu kart przycisku szybkiego działania znajdują się trzy ostatnio otwarte karty oraz link do ekranu kart. Ostatnie karty są uporządkowane od lewej do prawej strony. Link do ekranu kart (oznaczony liczbą otwartych kart) znajduje się zawsze po prawej stronie. 

Menu kart jest zawsze dostępne po naciśnięciu przycisku szybkiego działania. 

Menu przycisku szybkiego działania

Istnieją trzy zestawy menu przycisku szybkiego działania: jeden dla strony startowej, jeden w widoku strony, a jeden na stronie Karty (tylko Android).

Menu strony startowej pozwala rozpocząć nowe wyszukiwanie w Internecie. Zawiera ono opcje:

 • Skanuj kod QR
 • Szukaj
 • Wyszukiwanie głosowe

Dotknięcie opcji Skanuj kod QR powoduje włączenie aparatu w celu wyszukania kodu do zeskanowania. Wybór opcji Szukaj powoduje wyświetlenie klawiatury. Wybór opcji Wyszukiwanie głosowe powoduje otwarcie wybranej aplikacji do rozpoznawania głosu.

Z poziomu menu przycisku szybkiego działania w widoku strony możesz wybrać opcje:

 •  Odśwież stronę (Android)
 • Zamknij stronę
 • Szukaj
 • Otwieranie w nowej karcie
 • Prześlij do Mojego Flow
 • Cofnij się o jedną stronę

Menu przycisku szybkiego działania na stronie Karty zawiera przycisk zamykający wszystkie karty i przycisk otwierający nową kartę.

Przełączanie między stroną startową a stroną bieżącą za pomocą przycisku szybkiego działania

Jeśli podczas przeglądania chcesz wrócić do strony startowej, wystarczy dotknąć przycisku szybkiego działania. Bieżąca strona internetowa zostanie ukryta i dodana do listy kart. 

Na stronie startowej dotknij przycisku szybkiego działania, by wrócić do ostatnio wyświetlanej karty.

Podgląd karty

Podgląd kart w Opera Touch

Aby wyświetlić podgląd karty z poziomu menu kart przycisku szybkiego działania, rozwiń ten przycisk i przytrzymaj palec na karcie.

Zmiana umiejscowienia przycisku szybkiego działania na urządzeniach iPad

Przycisk szybkiego działania Opera Touch można przestawić na urządzeniach iPad.

Aby zmienić umiejscowienie przycisku szybkiego działania na urządzeniach iPad:

 1. Dotknij, a następnie Ustawienia.
 2. Dotknij Umiejscowienie przycisku szybkiego działania.
 3. Wybierz umiejscowienie (środek, lewo lub prawo).