Historia

Dostęp do historii możesz uzyskać na pasku menu strony startowej. Dotknij strony, by otworzyć ją w nowej karcie.

Historia przeglądania ma wpływ na to, które witryny są wyświetlane w sekcji Najpopularniejsze strony na stronie startowej.

Aby dowiedzieć się, jak wyczyścić historię przeglądania i inne dane, dotknij tutaj.

Usuwanie strony internetowej z historii

Jeśli chcesz usunąć pojedynczą stronę z historii, dotknij jej i przytrzymaj, a następnie dotknij bąbelkaznajdującego się obok niej.

Czyszczenie historii przeglądania

Wyczyszczenie historii przeglądania usunie również skróty z sekcji Najpopularniejsze strony na stronie startowej.

Aby wyczyścić historię przeglądania:

  1. Na stronie Historia dotknij .
  2. Dotknij Wyczyść historię.
  3. W oknie potwierdzenia dotknij Wyczyść.