Łączenie urządzeń

Jak połączyć telefon z Moim Flow?

Po pierwszym uruchomieniu Opery Touch i Mojego Flow aplikacja poprowadzi Cię przez proces ustanawiania połączenia. Jeśli chcesz ponownie połączyć telefon lub utworzyć nowe połączenie, wykonaj poniższe czynności.

Aby połączyć z Moim Flow przez zeskanowanie kodu QR: 

 1. W przeglądarce Opera Touch na telefonie dotknij , a potem dotknij Ustawienia.
 2. W sekcji Połączenie dotknij Połącz z komputerem
 3. Dotknij Skanuj kod QR (na telefonie może zostać wyświetlony monit o zezwolenie użycia aparatu przez Operę Touch). 
 4. W przeglądarce Opera na komputery otwórz Mój Flow na pasku bocznym Opery i kliknij Połącz swój telefon, aby wyświetlić kod QR. 
 5. Zeskanuj wyświetlony kod QR za pomocą telefonu. Telefon i komputer zostaną połączone.

Jeśli zeskanowanie udostępnionego kodu QR okaże się niemożliwe, by połączyć się z Moim Flow, możesz wprowadzić kod połączenia ręcznie.

Aby skonfigurować Mój Flow za pomocą kodu połączenia: 

 1. W przeglądarce Opera Touch na telefonie dotknij, a potem dotknij Ustawienia.
 2. W sekcji Połączenie dotknij Połącz z komputerem
 3. W przeglądarce Opera na komputery otwórz Mój Flow na pasku bocznym Opery i kliknij Połącz swój telefon
 4. Pod wyświetlonym kodem QR kliknij Wprowadź ręcznie kod połączenia. 
 5. Dotknij na telefonie Skanuj kod QR (może zostać wyświetlony monit o zezwolenie użycia aparatu przez Operę Touch).
 6. Dotknij Wpisz kod połączenia i wpisz kod podany w Operze na komputery. 
 7. Dotknij Wprowadź. Telefon i komputer zostaną połączone.

Jeśli nie uda się połączyć żadną z tych metod, odśwież panel Mój Flow w Operze na komputery, by wygenerować nowy kod QR lub kod połączenia. 

Jak odłączyć telefon od Mojego Flow?

Odłączanie telefonu uniemożliwi jego dostęp do treści w Moim Flow. Treść nie zostanie usunięta z Mojego Flow i będzie wciąż dostępna dla innych połączonych urządzeń. Wszystkie treści wysłane wcześniej z telefonu, który chcesz odłączyć, pozostaną w Moim Flow.

Aby odłączyć telefon od Mojego Flow: 

 1. Dotknij , a potem dotknij Ustawienia.
 2. W sekcji Połączenie dotknij Zresetuj połączenie
 3. W oknie potwierdzenia dotknij Resetuj.

Jeśli chcesz ponownie połączyć urządzenie, powtórz proces łączenia.