Strona startowa

Strona startowa Opery Touch składa się z sześciu elementów:

  1. Przycisk szybkiego działania Opery Touch to uniwersalny przycisk pozwalający tworzyć nowe wyszukiwania, otwierać karty, przeglądać strony internetowe i wykonywać wyszukiwania głosowe.
  2. Pasek menu umożliwia przejście do innych ekranów Opery Touch: Mój Flow, Strona startowa, Historia oraz przycisku dodatkowych opcji menu  .
  3. Za pomocą pola wyszukiwania możesz wyszukiwać dowolne treści lub otwierać strony internetowe.
  4. Sekcja Ostatnie karty z komputera zawiera trzy ostatnie karty otwierane w Operze na komputery. Aby była ona dostępna, Twój telefon i komputer muszą być połączone przez Mój Flow.
  5. W sekcji Najpopularniejsze strony znajdują się strony internetowe najczęściej otwierane w Operze Touch. Im częściej odwiedzasz daną stronę, tym wyżej jest wyświetlana w tej sekcji. Aby odszukać inne ulubione strony, możesz przewijać tę sekcję w górę lub w dół.
  6. Strony oznaczone gwiazdką to skróty do ulubionych stron internetowych. Będą wyświetlane na stronie startowej, dopóki nie usuniesz każdej z nich osobno.

Ostatnie karty z komputera

Sekcja Ostatnie karty z komputera włącza się po połączeniu z Moim Flow. Zawiera trzy karty ostatnio otwarte w Operze na komputery.

Karty prywatne z Opery na komputery nie są tutaj wyświetlane.

Jeśli Opera Touch na urządzeniu z Androidem lub urządzeniach iPhone/iPad nie jest połączona z Operą na komputer, sekcja Ostatnie karty z komputera nie będzie dostępna na stronie startowej.

Najpopularniejsze strony

W sekcji Najpopularniejsze strony znajdują się strony internetowe najczęściej otwierane w Operze Touch. Im częściej odwiedzasz daną stronę, tym wyżej jest wyświetlana w tej sekcji. I odwrotnie – rzadziej uczęszczane strony trafiają na niższe pozycje. 

Kiedy używasz Opery Touch po raz pierwszy, sekcja ta jest wstępnie wypełniona popularnymi witrynami.

Możesz ukryć tę sekcję strony startowej w ustawieniach. 

Usuwanie najpopularniejszych stron

Jeśli chcesz usunąć stronę ze strony startowej, dotknij i przytrzymaj reprezentujący ją bąbelek, aby wyświetlić okno wyskakujące. Dotknij Usuń, aby usunąć stronę ze strony startowej.

Jeśli chcesz usunąć z tej sekcji wszystkie strony, wyczyść historię. 

Przejdź do sekcji Czyszczenie danych przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak wyczyścić historię.

Strony oznaczone gwiazdką

Możesz dodawać do strony startowej skróty do określonych stron internetowych, naciskającw menu w trakcie przeglądania.

dodawanie stron do zakładek

Strony oznaczone gwiazdką pojawią się u dołu strony startowej, pod sekcją najpopularniejszych stron. Strony oznaczone gwiazdką będą wyświetlane na stronie startowej, dopóki nie usuniesz każdej z nich osobno. Nie będą one usuwane w trakcie czyszczenia historii.

Powrót do strony startowej podczas przeglądania

Jeśli podczas przeglądania strony internetowej dotkniesz przycisku szybkiego działania, powrócisz do strony startowej. Pojawi się klawiatura umożliwiająca wpisanie nowego zapytania.

Dotknięcie dowolnego elementu poza wyszukiwaniem natychmiastowym spowoduje zamknięcie wszystkich trybów wyszukiwania i przejście do strony startowej.