Zabezpečení a soukromí

 

Blokování reklam

Blokujete-li reklamy nástrojem pro blokování reklam vestavěným do prohlížeče Opera, blokujete též zdroje mnoha sledovacích cookies a skriptů pro těžení kryptoměn.

 

Je-li blokování povoleno, v kombinovaném vyhledávacím a adresním řádku se objeví odpovídající štítek. Klepnutím na štítek se zpřístupní další informace, například počet zablokovaných reklam, rychlostní test a přepínač k odblokování reklam pro daný web.

Chcete-li, aby na vašem počítači nedocházelo k nedovolené těžbě kryptoměn (tzv. cryptojacking), zaškrtněte políčko NoCoin (ochrana proti těžbě kryptoměn). Další informace o těžbě kryptoměn a o tom, jak této praxi bráníme, najdete zde.

Informace o postupu zapnutí či vypnutí blokování reklam naleznete zde.

VPN

Normálně se váš prohlížeč připojuje přímo k navštěvovaným webům, čímž jim umožňuje odhalit vaši adresu IP a tím i vaše přibližné umístění. S povoleným VPN se budete připojovat k navštěvovaným webům prostřednictvím VPN serveru. Výsledkem bude, že se vaše viditelné umístění změní na umístění serveru.

Chcete-li povolit VPN:

 1. Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac).
 2. Klepněte na Soukromí & bezpečnost na postranním panelu.
 3. V sekci VPN, zaškrtněte volbu Povolit VPN.

Povolíte-li VPN, spustí se automaticky a v kombinovaném vyhledávacím a adresním řádku se objeví modrý štítek VPN. Po klepnutí na štítek uvidíte přepínač zapnuto/vypnuto, údaj o množství přenesených dat, virtuální umístění a virtuální adresu IP.

Z pohledu navštívených webů bude váš prohlížeč umístěn v regionu daném virtuálním umístěním. Chcete-li změnit své virtuální umístění, vyberte si region ze seznamu. Pokud si žádný region nevyberete, bude vám automaticky přidělena “optimální zeměpisná poloha”. Chcete-li VPN vypnout, použijte přepínač.

Protože je připojení z vašeho prohlížeče k serveru VPN šifrováno, a to i pokud vaše lokální síť není, VPN chrání vaše soukromí v lokální síti. Můžete tak skrýt vaše aktivity při surfování před ostatními uživateli téže sítě.

Chcete-li ochránit vaše soukromí před navštěvovanými weby, znesnadnit jim vaše sledování, potřebujete kombinaci funkcí. Problém jsou cookies. Ačkoli jste virtuálně změnili vaše umístění, weby vás přesto mohou identifikovat, použily-li cookie. Nicméně uvádíme, že funkcí blokování reklam lze zablokovat zdroje mnoha sledovacích cookies a také, že při ukončení relace soukromého prohlížení, jakmile zavřete prohlížeč, jsou všechny cookies dané relace smazány.

VPN je bezplatná služba a množství dat, které můžete přenést, není omezeno.

Soukromé okno

Soukromé prohlížení zajistí, aby vaše internetová historie i aktivity byly smazány v okamžiku, kdy uzavřete všechna soukromá okna prohlížeče.

Chcete-li použít funkci soukromého prohlížení na počítači Mac, zvolte Soubor > Nové soukromé okno.

Chcete-li používat soukromé prohlížení na počítači s OS Windows nebo Linux, vyberte O Menu Nové soukromé okno.

Jakmile zavřete všechna soukromá okna, budou Operou vymazána tato k nim se vztahující data:

 • Historie prohlížení
 • Položky v cache
 • Cookies

Zavřený soukromý list či okno nelze obnovit volbou ze seznamu Dříve zavřené v menu listů.

Soukromá okna nezanechávají žádné stopy po navštívených stránkách. Pokud však úmyslně uložíte nějakou položku např. do vašeho Rychlého přístupu, uložíte si heslo nebo stáhnete soubor, budou tyto viditelné i po zavření okna.

Výmaz soukromých údajů

Ve výchozím nastavení Opera ukládá určitá data pro zvýšení rychlosti prohlížení, načítání společných prvků stránek a obecně pro lepší interakci s navštěvovanými weby. Je možné, že budete chtít odstranit stopy po vašem brouzdání po internetu výmazem soukromých údajů.

Výmaz soukromých údajů pro uživatele počítačů Mac:

 1. Z hlavního menu vyberte Opera > Vymazat údaje o prohlížení….
 2. Časové období, od kdy mají být položky historie vymazány, zvolte pomocí z rozbalovacího menu, které najdete u volby Vymazat následující položky:
 3. Zaškrtnutím označte položky, které chcete odstranit.
 4. Klepněte na Vymazat údaje o prohlížení.

Výmaz soukromých údajů pro uživatele počítačů s OS Windows a Linux:

 1. Přejděte na O Menu > Historie Vymazat údaje o prohlížení
 2. Časové období, od kdy mají být položky historie vymazány, zvolte pomocí z rozbalovacího menu, které najdete u volby Vymazat následující položky.
 3. Zaškrtnutím označte položky, které chcete odstranit.
 4. Klepněte na Vymazat údaje o prohlížení.

Výmaz historie prohlížení smaže jakékoli uložené údaje o vámi zobrazených stránkách i čase jejich návštěv.

Výmaz historie stahování vyčistí záznamy Opery o souborech, které jste přes prohlížeč stahovali. Nedojde přitom k odstranění staženého souboru z vašeho lokálního počítače, pouze se vymaže záznam o tom, kdy a odkud byl soubor stažen.

Smazáním cookies a jiných dat webů budou odstraněna jakákoli data, kterými weby zjišťují a sledují vaše aktivity. Další informace o správě cookies najdete zde.

Výmazem cache vašeho prohlížeče dojde ke smazání všech dočasně lokálně uložených dat navštívených webů. Cache se používá ke krátkodobému ukládání různých prvků stránek, například obrázků nebo vyhledávacích dotazů. Data v cache také pomáhají zkracovat dobu načítání, pokud znovu navštívíte nedávno navštívený web. Vymazáním obsahu cache uvolníte prostor na lokálním disku.

Vymazáním dat hostovaných aplikací budou vymazána všechna data uložená rozšířeními, která jste do prohlížeče instalovali. Pokud jste si například nainstalovali rozšíření pro předpověď počasí do Rychlého přístupu a nastavili místo, k němuž se má předpověď vztahovat, výmazem vrátíte nastavení rozšíření na původní hodnotu a budete muset místo pro předpověď nastavit znovu.

Poznámka: Buďte opatrní, abyste omylem nesmazali užitečná data. Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte režim soukromého prohlížení. Data o stránkách prohlížených v soukromém režimu jsou automaticky vymazána při uzavření všech soukromých oken.

Uživatelem prováděná správa Operou ukládaných soukromých dat může být užitečnou alternativou k výmazu všech soukromých dat. Více informací o nastavení předvoleb pro web.

Bezpečnostní štítky

Opera vás upozorní na podezřelé stránky, když vámi požadované stránky hledá v databázi webů nahlášených pro podvodné praktiky „phishing“ a šíření škodlivého kódu „malware“. Chcete-li se při zadávání citlivých informací chránit, vždy hledejte nalevo od kombinovaného vyhledávacího a adresního řádku symbol zámku.

Štítek ukazuje podrobné informace o prohlížené stránce. Klepnutím na štítek zobrazený v kombinovaném vyhledávacím a adresním řádku získáte další informace včetně bezpečnostních certifikátů aj.

Ikona Indikuje…
Štítek akcelerovaného připojení Komprimované připojení
Štítek blokování reklam Reklamy jsou blokovány
Štítek přístupu ke kameře Přístup ke kameře
Štítek rozšíření Rozšíření
Štítek varování Varování před podvodem či škodlivým kódem
Štítek lokálního souboru Lokální soubor
Štítek zeměpisné polohy Přístup k zeměpisné poloze
Štítek mikrofónu Přístup k mikrofónu
Štítek Opery Stránka Opery
Štítek zabezpečeného připojení Zabezpečené připojení
Štítek nezabezpečeného připojení Nezabezpečené připojení
Štítek MIDI Přístup k MIDI
Štítek VPN je zapnuto VPN je zapnuto

Je-li připojení zabezpečené, je na štítku zobrazen zámek, který znázorňuje, že nikdo jiný nemůže číst informace, které si s daným webem vyměníte. Opera používá certifikáty, které ověřují identitu vlastníka webu. Zámek znázorňuje, že mezi vámi a příjemcem je dobré šifrování a skutečnost, že příjemcova identita byla ověřena.

Je-li web na černé listině, bude zobrazena varovná stránka a vy se budete moci rozhodnout, zda chcete web navštívit nebo bezpečně přejít zpět na předchozí stránku. Ochrana proti podvodným stránkám a škodlivému kódu nezpomaluje otevírání stránek.

Odblokování a povolení nezabezpečeného obsahu

Používáte-li zabezpečené připojení (https://), Opera ověřuje, jsou-li všechny části webu zabezpečené. Zjistí-li Opera, že některý z živých prvků stránky, například skripty, zásuvné moduly či rámce, jsou poskytovány otevřeným připojením (http://), zablokuje nezabezpečený obsah. To v důsledku znamená, že některé části stránky nemusí být správně zobrazeny.

Opera nedoporučuje, abyste při zabezpečeném připojení povolili načítání nezabezpečeného obsahu. Nejlepším způsobem, jak ochránit citlivé informace, je používat pouze zcela zabezpečené stránky. Jakmile Opera zjistí nezabezpečený obsah a zablokuje jej, objeví se v pravé části kombinovaného vyhledávacího a adresního řádku varování.

Jestliže vám nezáleží na zabezpečení vašeho připojení k danému webu, můžete klepnutím na upozornění zobrazit tlačítko Odblokovat. Tímto tlačítkem budete moci povolit načítání blokovaného obsahu stránky. Přitom se štítek indikující zabezpečení změní na odemčený zámek, připomínající, že jste při zabezpečeném připojení povolili zobrazení nezabezpečeného obsahu.

Správa bezpečnostních certifikátů

Bezpečnostní certifikáty jsou používány k ověření, že daný web je bezpečné používat. Většina časových certifikátů je plně platná. Uvidíte-li ve vašem kombinovaném vyhledávacím a adresním řádku zelený bezpečnostní indikátor s visacím zámkem, můžete bezpečně pokračovat v brouzdání.

Pokud si přejete zjistit další údaje o certifikátu daného webu, klepněte na bezpečnostní indikátor a zvolte Podrobnosti. Opera nabídne souhrn obsahující vystavitele certifikátu, typ certifikátu a informaci, je-li vystavitel veřejně známý a platný.

Veřejně známí vystavitelé a jejich certifikáty jsou ověřovány množstvím bezpečnostních a identifikačních zkoušek. Opera vás upozorní, pokud se některé části certifikátu od veřejně známého vystavitele nezdají být v pořádku. Můžete si zvolit, že chcete pokračovat, avšak v takovém případě Opera nedokáže zaručit vaši bezpečnost.

Chcete-li zobrazit správce bezpečnostních certifikátů a zjistit, jak s nimi Opera nakládá:

 1. Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac).
 2. Klepněte na Soukromí & bezpečnost na postranním panelu.
 3. V sekci HTTPS/SSL klepněte na tlačítko Správce certifikátů.

Poznámka k vystavitelům místních certifikátů

Některá připojení mohou být certifikována certifikáty místních vystavitelů, buď přes aplikace na vašem přístroji nebo jiné neveřejné zdroje (například místní intranet). Tyto vystavitele lze použít k ověření zabezpečeného připojení v prohlížeči. Většina těchto připojení je platná. Na místní certifikáty se mohou spoléhat například aplikace pro ladění, bezpečnostní skenování od třetích stran a rodičovské filtry.

Na připojení certifikovaná místními vystaviteli nejsou kladeny stejné nároky ohledně plnění bezpečnostních standardů jako na certifikáty veřejně známých vystavitelů. Tyto nároky mohou být příliš přísné a nemusely by umožnit připojením pracovat tak, jak bylo zamýšleno. Škodlivý software (malware) nebo viry mohou využívat tyto certifikáty k zobrazení šifrovaných informací nebo ke vložení reklam.

Chcete-li, můžete v nastavení Opery zvolit, aby vás Opera upozornila na veřejné weby používající certifikáty od místních vystavitelů. Využíváte-li taková připojení, mějte na paměti, že některá bezpečnostní opatření, například Certificate pinning a Certificate Transparency, budou nedostupná pro všechna taková připojení během dané relace prohlížeče.

Chcete-li si prostudovat postupy správy bezpečnostních certifikátů, klepněte sem.

Postup sdělení webům, že si nepřejete být sledováni

Většina webů sleduje vaše chování během vaší návštěvy. Pokud se vám tato myšlenka nelíbí, Opera může webu posílat s každým požadavkem další hlavičku: „DNT: 1“. To je příznak pro weby, že si uživatel nepřeje být sledován. V některých zemích platí právní předpisy ohledně DNT, které právně chrání váš požadavek a většina korektně se chovajících webů tuto další hlavičku respektuje.

Operu lze nastavit tak, aby informovala navštěvované weby, že si nepřejete být sledován. Nastavení provedete takto:

 1. Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac).
 2. Klepněte na Soukromí & bezpečnost na postranním panelu.
 3. V sekci Soukromí zaškrtněte volbu Odesílat při prohlížení webových stránek požadavek ‘Nesledovat’ uživatele.