Vyhledávání


Kombinovaný vyhledávací a adresní řádek

Kombinovaný vyhledávací a adresní řádek vám umožňuje zadat dotaz vyhledávači nebo zadat webovou adresu požadovaného webu.

Neznáte-li adresu stránky nebo chcete-li použít webové vyhledávače ke snazšímu nalezení hledané informace, použijte pro zadání dotazu webovému vyhledávači kombinovaný vyhledávací a adresní řádek. Ve výchozím nastavení Opera používá vyhledávač Google.

Chcete-li hledat na webu:

 1. Klepněte na pole Zadejte hledaný výraz nebo webovou adresu.
 2. Napište klíčové slovo, které chcete najít. Zadejte například slovo filmy.
 3. Klepněte na jedno z nabízených doporučení, které se objeví nebo stiskněteEnter.

Hledání s předvídáním nabízí již během psaní dotazu návrhy. Chcete-li zobrazit výsledky hledání jiným vyhledávačem, např. Yahoo!, Amazonem či Bingem, klepněte na odpovídající list vyhledávače, který se objeví v pravém dolním rohu dialogu.

Pokud již znáte adresu stránky, vepište ji přímo do kombinovaného vyhledávacího a adresního řádku a stiskněteEnter pro přechod na tuto stránku. Například zadejte www.opera.com a stiskněteEnter k přechodu na domovskou stránku Opera Software.

Výchozí vyhledávač

Výchozím vyhledávačem Opery je Google, ale můžete jej změnit na Yahoo!, DuckDuckGo, Amazon nebo Wikipedii. Chcete-li změnit výchozí vyhledávač:

 1. Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac).
 2. Klepněte na Prohlížeč na postranním panelu.
 3. V sekci Hledat vyberte požadovaný vyhledávač z rozbalovacího menu.

Vlastní vyhledávače

Kromě výchozích vyhledávačů Opery lze nastavit kombinovaný vyhledávací a adresní řádek tak, aby používal ke hledání jiné vyhledávače. Chcete-li tak učinit:

 1. Ctrl+klepněte (Mac) nebo klepněte pravým tlačítkem (Win/Lin) do pole vyhledávače na webové stránce a zvolte Vytvořit vyhledávač….
 2. Přiřaďte vyhledávači jméno a klíčové slovo (písmeno).
 3. Klepněte na OK.

Výsledky hledání vaším vlastním vyhledávačem zobrazíte klepnutím na nový list, který se objeví u kombinovaného vyhledávacího a adresního řádku Opery. Můžete také zadat klíčové slovo (písmeno) přiřazené vašemu vyhledávači, mezeru a poté hledaný výraz.

Ze stránky předvoleb lze upravovat klíčová slova a spravovat či odstranit vyhledávače.

 1. Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac).
 2. Klepněte na Prohlížeč na postranním panelu.
 3. V sekci Hledat klepněte na tlačítko Správce vyhledávačů.

Automatická nabídka hledání

Automatická nabídka hledání umožňuje uživatelům Opery vyhledávat nebo kopírovat (případně sdílet, když používáte počítač Mac) text, který vyberete na nějaké webové stránce. Stačí jedno klepnutí a vybraný text se otevře na novém listě a je zadán jako dotaz do výchozího vyhledávače. Text můžete také nakopírovat do schránky k pozdějšímu použití.

Nástroj dokáže také převádět různé měny, měrné jednotky a časová pásma, když vyberete příslušnou hodnotu. Pokud si přejete zjistit, kolik je 44,50 USD v eurech, jaká výška je 2,05 m ve stopách, případně jaký čas je v 7:00pm MST ve střední Evropě, automatická nabídka hledání Opery vám to dokáže zjistit. Další informace o převodnících zde.

Postup použití automatické nabídky hledání

 1. Vyberte text na webové stránce.
 2. Nad vybraným textem se zobrazí automatická nabídka hledání s možnostmi Hledat a Kopírovat (a Sdílet, jde-li o počítač Mac. Vyberete-li měnu, jednotku nebo časové pásmo, zobrazí se převedená hodnota v automatické nabídce hledání.
 3. Chcete-li vybraný text použít jako vyhledávací dotaz pro výchozí vyhledávat, zvolte možnost Hledat.
 4. Chcete-li vybraný text nakopírovat do schránky, zvolte možnost Kopírovat.
 5. Pokud je v automatické nabídce hledání převedená hodnota, klepnutím na hodnotu se tato uloží do schránky.

Chcete-li zakázat použití automatické nabídky hledání, včetně všech jejích funkcí:

 1. Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac).
 2. Klepněte na Prohlížeč na postranním panelu.
 3. V sekci Uživatelské rozhraní zrušte zaškrtnutí pole „Povolit automatickou nabídku hledání při výběru textu.“