Okno prohlížeče


Základní údaje

Prohlížeč Opera se na obrazovce skládá z pěti skupin prvků:

 1. Lišta menu
 2. Lišta listů
 3. Navigační tlačítka (zpět, vpřed, načíst znovu/zastavit, úvodní stránka)
 4. Kombinovaný vyhledávací a adresní řádek
 5. Zobrazení webu

Lišta menu pro Mac nabízí tyto volby:

Menu Dostupné akce
Opera Nabízí informace o používané verzi Opery, přístup k předvolbám, výmaz soukromých dat, přepínání funkce Opera Turbo, umožní získat nová témata a rozšíření nebo ukončit prohlížeč.
Soubor Umožní správu listů nebo oken, otevření souborů a umístění, lokální uložení stránek či tisk.
Upravit Umožní manipulaci s textem (kopírování, vložení nebo výběr), hledání textu na stránkách či kontrolu pravopisu.
Zobrazení Umožní přiblížení obsahu, zobrazení nebo skrytí lišty záložek či postranní lišty, přepínání prezentačního režimu, celoobrazovkového režimu, přístup k položkám úvodní stránky (Rychlého přístupu či zprávám), umožní přístup ke stahování, Správci rozšíření či témat, Správci hesel či přepínání vývojářských nástrojů.
Historie Umožní navigaci zpět či vpřed, znovu otevřít zavřené listy či okna, navigaci mezi dříve navštívenými stránkami nebo zobrazí vaši úplnou historii prohlížení.
Záložky Umožní otevřít Správce záložek, přidat právě otevřenou stránku do záložek nebo přejít na stránky odkazované z vašich uložených záložek.
Okna Umožní minimalizaci stávajícího okna, přiblížení či oddálení, umožní výběr z otevřených oken a listů.
Nápověda Zpřístupní stránky nápovědy Opery, zobrazí klávesové zkratky nebo umožní nahlásit chyby.

Pro uživatele s OS Windows a Linux nabízí hlavní menu různé formy interakce s prohlížečem. Můžete otevírat nové listy či okna prohlížeče, měnit měřítko stránek nebo zobrazovat stránky Opery, např. Rychlý přístup, zprávy, záložky, stahování, historii nebo nastavení.

Lišta listů umožní navigaci mezi stránkami, pokud jich prohlížíte více současně. Klepnutím na list s načtenou webovou stránkou zobrazíte její obsah. Chcete-li otevřít nový list, klepněte na tlačítko + na liště listů.

Navigační tlačítka slouží k pohybu po webových stránkách v rámci otevřeného listu:

Tlačítko Akce
Přejde zpět o jednu stránku.
Přejde vpřed o jednu stránku.
Znovu načte stávající stránku.
Zobrazí úvodní stránku.

Kombinovaný vyhledávací a adresní řádek směruje vyhledávač na webové stránky a umožňuje hledání na webu. Můžete zadávat webové adresy, které chcete navštívit, například http://www.opera.com nebo výrazy, které chcete hledat na webu, například 'prohlížeč Opera'. Více informací o kombinovaném vyhledávacím a adresním řádku.

Zobrazení webu vám ukáže obsah otevřené webové stránky. Zde můžete pracovat s webovými stránkami – číst text, prohlížet si obrázky, klepat na odkazy atd.

Postranní lišta

Postranní lišta Opery, která se nachází na úvodní stránce, nabízí snadný přístup k messengerům, stránce Rychlý přístup, nástroji Snímek, záložkám, vlastním zprávám, listům, historii, rozšířením, staženým souborům a předvolbám.

Postranní lišta je vždy viditelná na úvodní stránce, ale můžete ji připnout i v prohlížeči, takže bude k dispozici při prohlížení jiných stránek.

Chcete-li připnout postranní lištu k oknu Opery, přejděte na úvodní stránku a klepněte na tlačítko Připnout postranní lištu ve spodní části lišty. Dalším klepnutím na toto tlačítko se připnutí postranní lišty zruší. Když odepnete postranní lištu, bude znovu viditelná pouze na úvodní stránce.

Správa postranní lišty Opery

Můžete upravovat, které stránky, messengery a funkce budou v postranní liště viditelné.

Chcete-li si postranní lištu přizpůsobit, použijte kombinaciCtrl+klepnutí (Mac) nebo klepnutí pravým tlačítkem myši (Win/Lin) na postranní lištu a zaškrtněte, které funkce chcete mít na liště viditelné.

K nastavení postranní lišty se dostanete z Nastavení (Předvolby na počítačích Mac) > ProhlížečPostranní panel. Zde můžete určit, zda má být postranní lišta připnutá, můžete povolit úzkou postranní lištu, případně povolit oznámení štítkem pro messengery.

Listy

Opera uspořádává více stránek do jednoho okna prohlížeče pomocí listů, které jsou navrženy tak, aby se podobaly záložkám v pořadači. Listy vám umožní pracovat s více stránkami současně – při přechodu na novou stránku nemusíte prohlíženou stránku uzavírat.

Chcete-li otevřít nový list, klepněte na tlačítko + na liště listů.

Náhled obsahu listů

Po najetí myší nad vybraný list je zobrazen náhled jeho obsahu při zachování fokusu na aktuální stránce. Náhledy listů jsou užitečné, máte-li otevřeno několik listů najednou. Zobrazování náhledů listů lze povolit v předvolbách Opery. Chcete-li zobrazování náhledů listů povolit nebo zakázat:

 1. Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac).
 2. Klepněte na Prohlížeč na postranním panelu.
 3. V sekci Uživatelské rozhraní označte či odznačte volbu Zobrazit náhledy listů.

Zavření listů

Chcete-li list zavřít, najeďte kurzorem nad list a klepněte na tlačítko x. Chcete-li zavřít všechny listy s výjimkou aktuálního listu, použijte kombinaciCtrl+klepnutí (Mac) nebo klepnutí pravým tlačítkem myši (Win/Lin) na aktuální list a vyberte možnost Zavřít ostatní listy. Můžete také zavřít všechny listy napravo od aktuálního listu pomocí příkazu Zavřít listy vpravo.

Pokud jste omylem zavřeli list, případně chcete znovu zavřít naposledy zavřený list, použijte kombinaciCtrl+klepnutí (Mac) nebo klepnutí pravým tlačítkem myši (Win/Lin) na list a vyberte možnost Znovu otevřít poslední zavřený list.

Připnutí listů

Připnutím listů lze bránit jejich nežádoucímu náhodnému uzavření nebo tak můžete upřednostnit důležité stránky. Připnutý list nelze uzavřít. Chcete-li list připnout k liště listů nebo jej od ní odepnout, použijte kombinaciCtrl+klepnutí (Mac) nebo klepnutí pravým tlačítkem myši (Win/Lin) na list a vyberte možnost Připnout list/Odepnout list. Připnutý list je přesunut na levou stranu lišty listů, odkud je snadno přístupný.

Správa listů

Chcete-li otevřít některý list v samostatném aplikačním okně, přetáhněte jej mimo lištu listů. Listy je možné přetahovat mezi otevřenými okny.

Pokud chcete otevřít kopii stránky v novém okně, použijte kombinaciCtrl+klepnutí (Mac) nebo klepnutí pravým tlačítkem myši (Win/Lin) na list a vyberte možnost Duplikovat list.

Všechny otevřené listy daného okna můžete uložit jako složku záznamů Rychlého přístupu. Ctrl+klepněte (Mac) nebo klepněte pravým tlačítkem myši (Win/Lin) na lištu listů, případně na kterýkoli list, a vyberte možnost Uložit všechny listy jako složku Rychlého přístupu. Nová složka beze jména se umístí do spodní části Rychlého přístupu.

Znovuotevření listů nebo prohlížení synchronizovaných listů pomocí menu listu

Pokud pracujete rádi s větším počtem otevřených listů, menu listu vám pomůže lépe spravovat, prohlížet a otevírat listy, které hledáte.

Menu listu se objeví na pravé straně lišty listů. Po klepnutí na menu listu uvidíte seznam posledních uzavřených listů a otevřené listy ze všech vašich synchronizovaných zařízení.

K interakci s menu listu lze využít i klávesnici. StiskněteCtrl+M, chcete-li otevřít či zavřít menu listu. K navigaci v seznamu listů použijte klávesy se šipkou nahoru či dolů. StiskněteEnter, chcete-li otevřít záznam ze seznamu.

Chcete-li mít při práci s menu listu nejlepší představu o konkrétní stránce v seznamu, můžete povolit náhledy listů.

Kontextová menu

Kontextová menu se zobrazí, když stisknete kombinaciCtrl+klepnutí (Mac) nebo klepnete pravým tlačítkem myši (Win/Lin) na část webové stránky. Různá menu se objeví v závislosti na vybraném typu prvku: Stránka, text, odkaz nebo obrázek.

Kontextové menu stránka se zobrazí, když použijete kombinaciCtrl+klepnutí (Mac) nebo klepnete pravým tlačítkem myši (Win/Lin) na část webové stránky, kde není odkaz, obrázek ani text. Toto menu vám nabízí volby navigace (jít zpět, jít vpřed nebo načíst znovu stránku), volby pro uložení stránky jako záznamu Rychlého přístupu nebo záložky, zobrazení zdrojového kódu stránky, uložení stránky ve formátu PDF a další.

Kontextové menu odkaz se zobrazí, když použijete kombinaciCtrl+klepnutí (Mac) nebo klepnete pravým tlačítkem (Win/Lin) na odkaz a umožní vám rozhodnout, jak chcete otevřít nebo uložit odkazovanou stránku nebo adresu.

Kontextové menu obrázek se zobrazí, když použijete kombinaciCtrl+klepnutí (Mac) nebo klepnete pravým tlačítkem myši (Win/Lin) na obrázek a obsahuje více voleb pro otevření, kopírování a uložení obrázku.

Když použijete kombinaciCtrl+klepnutí (Mac) nebo klepnete pravým tlačítkem myši (Win/Lin) na obrázek s odkazem, objeví se menu, které kombinuje položky z menu obrázku a z menu odkazu.

Přiblížení

Opera nabízí funkci změny měřítka, které vám umožní snazší čtení textů psaných malým písmem. Chcete-li provést přiblížení stránky na počítačích Mac, zvolte Zobrazení > Měřítko+/Měřítko-. Na počítači s OS Windows nebo Linux přejděte na O Menu Měřítko.

K přiblížení/oddálení můžete také použít klávesové zkratky:Ctrl nebo ++/-.

Pokud chcete, aby všechny navštívené stránky byly přiblíženy či oddáleny, můžete si nastavit výchozí měřítko. Chcete-li nastavit výchozí měřítko:

 1. Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac).
 2. Klepněte na Weby na bočním panelu.
 3. V sekci Zobrazení klepněte na rozbalovací menu Měřítko stránky.
 4. Vyberte, jak malé či velké měřítko stránky má být použito.

Po nastavení měřítka stránky budou všechny otevírané stránky zobrazovány v tomto měřítku jako výchozím. Pokud již máte některé listy otevřené, jejich novým načtením zobrazíte stránky v nově nastaveném výchozím měřítku.

Pokud používáte Mac a přejete si vrátit se na původní formát, klepněte na Zobrazení Skutečná velikost. Uživatelé počítačů s OS Windows a Linux mohou přejít na O Menu Měřítko a zvolit možnost Resetovat měřítko napravo od tlačítka +.

Celoobrazovkový a prezentační mód

Opera umožňuje získat více místa na obrazovce pro prohlížený obsah volbou celoobrazovkového režimu a prezentačního módu. Režim celé obrazovky skryje ze zobrazení lištu menu, avšak zachová viditelnou vaši lištu listů a kombinovaný vyhledávací a adresní řádek.

Chcete-li se přepínat z/do režimu celé obrazovky, zvolte Zobrazení > Spustit/Ukončit režim celé obrazovky. Uživatelé počítačů s OS Windows a Linux mohou přejít na Menu Stránka a vybrat možnost Celá obrazovka.

Prezentační mód, který mají k dispozici pouze uživatelé počítačů Mac, skryje všechna menu a lišty, obsahu stránky umožní vyplnit celou obrazovku. To může být užitečné zejména pokud promítáte vaši obrazovku na jiné zařízení, například při prezentaci.

Chcete-li tento režim vypnout, přejděte na Zobrazení > Spustit/ukončit prezentační mód.

V každém z těchto režimů mohou uživatelé počítačů Mac zpřístupnit lištu menu najetím vaší myší do horní části vaší obrazovky.

Na všech platformách se celoobrazovkový a prezentační mód opouští stisknutím klávesy Esc.

Hledání textu na stránce

Opera může prohledávat text stránky a najít pro vás klíčová slova. Chcete-li najít text na stránce, stiskněteCtrl+F nebo+F na klávesnici. Zadejte do vyhledávacího pole svůj text.

Nalezená slova jsou zvýrazněna zelenou barvou již během zadávání dotazu. Pokud se slovo na stránce vyskytuje více než jednou, budou nálezy zvýrazněny žlutou barvou a jejich počet se objeví vedle vyhledávacího pole. Chcete-li přecházet mezi nálezy, klepněte na šipku doleva či doprava.

Stahování a správa souborů

Pokud stahujete z webu nějaký soubor, objeví se vpravo dole pod kombinovaným vyhledávacím a adresním řádkem zpráva o stahování. Tato zpráva zobrazuje průběh stahování a zmizí v okamžiku dokončení stahování.

Vpravo od kombinovaného vyhledávacího a adresního řádku se rovněž objeví nová ikona. Klepnutím na ni zobrazíte seznam vašich dříve stažených souborů nebo je vymažete z historie vašich stahování.

Chcete-li zobrazit podrobný seznam vašich stažených souborů, spouštět soubory z prohlížeče nebo spustit znovu stahování, bylo-li vaše připojení přerušeno, zvolte Zobrazení > Stahování na počítačích Mac. Na počítačích s OS Windows a Linux přejděte na O Menu > Stahování.

Ve vašich nastaveních můžete změnit výchozí umístění pro stahování. Chcete-li tak učinit:

 1. Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac).
 2. Klepněte na postranní liště na možnost Prohlížeč.
 3. V sekci Stahování klepněte na tlačítko Změnit….
 4. Přejděte do složky, kam chcete stahování ukládat a poté klepněte na Vybrat.

Zde můžete rovněž nastavit, aby se vás prohlížeč dotazoval před každým stahováním, kam chcete stahovaný soubor uložit.