Zkratky


Ovládání prohlížeče myší

Pohybové příkazy Opery vám umožní provádět běžné operace při prohlížení pomocí rychlých, malých pohybů myší.

Chcete-li pohybové příkazy povolit či zakázat:

 1. Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac).
 2. Klepněte na Prohlížeč na postranním panelu.
 3. V sekci Zkratky zaškrtněte volbu Povolit pohybové příkazy myší.
Poznámka: Povolením pohybových příkazů myší při používání Magic Mouse či trackpadu může vést k nepředvídatelnému chování.

Pohybové příkazy myší fungují tak, že stisknete pravé tlačítko myši, pohnete myší v určitém směru a pak stisknuté tlačítko myši uvolníte. S trochou praxe může být navigace myší rychlá a efektivní.

Navigace pohybovými příkazy myší

Následující pohybové příkazy myší fungují, když klepnete na prázdné místo na stránce.

Akce Pohybový příkaz
Přejít zpět o jednu stránku Pohybový příkaz doleva Pohyb doleva
Přejít vpřed o jednu stránku Pohybový příkaz doprava Pohyb doprava
Otevřít nový list Pohybový příkaz dolů Pohyb dolů
Načíst znovu stránku Pohybový příkaz nahoru Pohyb nahoru, pak dolů
Zavřít aktuální list Pohybový příkaz dolů doprava Pohyb dolů, pak doprava

Následující pohybové příkazy myší fungují, když klepnete na odkazy na stránce.

Akce Pohybový příkaz
Otevřít odkaz v listu na pozadí Pohybový příkaz dolů nahoru Pohyb myší dolů a potom nahoru
Otevřít odkaz na novém listu Pohybový příkaz dolů Pohyb dolů
Otevřít odkaz v novém okně Shift ⇧ + Pohybový příkaz dolů Pohyb dolů se stisknutou klávesou Shift

Přechod zpět a vpřed v historii listu pomocí dvoutlačítkových příkazů

Povolíte-li dvoutlačítkové příkazy, budete se moci pohybovat mezi stránkami zpět a vpřed pomocí houpavého pohybu prstů mezi pravým a levým tlačítkem myši. Jednoduše klepněte a podržte stisknuté jedno tlačítko, pak klepněte na druhé, poté uvolněte první a až následně to druhé. Při troše praxe vám tyto příkazy urychlí práci.

Chcete-li dvoutlačítkové příkazy povolit či zakázat:

 1. Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac).
 2. Klepněte na postranní liště na možnost Prohlížeč.
 3. V sekci Zkratky zaškrtněte volbu Povolit dvoutlačítkové příkazy myší.

Zhoupnutím zprava doleva přejdete zpět, zleva doprava přejdete vpřed.

Poznámka: Povolení dvoutlačítkových příkazů myší při používání Magic Mouse či trackpadu může vést k nepředvídatelnému chování.

Rychlejší navigace klávesovými zkratkami

Prohlížení můžete značně urychlit používáním klávesových zkratek. Opera vám umožňuje přizpůsobit si příkazy při prohlížení a nastavit vlastní kombinace klávesových zkratek. Chcete-li si upravit klávesové zkratky:

 1. Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac).
 2. Klepněte na postranní liště na možnost Prohlížeč.
 3. V sekci Zkratky klepněte na tlačítko Nastavit zkratky.

Zde najdete přehled dostupných klávesových zkratek a jejich výchozí kombinace:

Ovládání prohlížeče

Akce Mac Windows/Linux
Otevřít stránku Stahování +J    Ctrl+J
Otevřít stránku Rozšíření +Shift ⇧+E Ctrl+Shift ⇧+E
Otevřít stránku Historie +Shift ⇧+H Ctrl+H
Otevřít lokální soubor +O Ctrl+O
Přejít do adresního řádku +L Ctrl+L
Otevřít stránku Předvolby (Nastavení) +, Alt+P
Tisknout aktuální stránku +P Ctrl+P
Ukončit Operu +Q Ctrl+Shift ⇧+X
Uložit stránku lokálně +S Ctrl+S
Nápověda Opery F1

Hledání textu na stránce

Akce Mac Windows/Linux
Najít na stránce +F Ctrl+F
Najít další +G Ctrl+G
Najít předchozí +Shift ⇧+G Ctrl+Shift ⇧+G
Akce Mac Windows/Linux
Přepínat se vpřed mezi prvky stránky Tab Tab
Přepínat se zpět mezi prvky stránky Shift ⇧+Tab Shift ⇧+Tab
Přejít vpřed o jednu stránku + Alt+
Přejít zpět o jednu stránku + Alt+
Přejít na konec stránky + End
Přejít na začátek stránky + Home
O stránku níže Mezerník Mezerník
O stránku výše Shift ⇧+Mezerník Shift ⇧+Mezerník
Načíst znovu aktuální stránku +R Ctrl+R
Zobrazit zdroj aktuální stránky +U Ctrl+U

Ovládání listů a oken

Akce Mac Windows/Linux
Aktivovat menu listu Ctrl+M Ctrl+M
Zavřít aktuální list +W Ctrl+W
Zavřít aktuální okno Alt+F4
Přepínat se vpřed mezi otevřenými listy Ctrl+Tab  Ctrl+Tab
Přepínat se zpět mezi otevřenými listy Shift ⇧+Ctrl+Tab Shift ⇧+Ctrl+Tab
Přepínat se mezi otevřenými okny +` Alt+Tab
Minimalizovat okno +M Windows+M
Otevřít nový list +T Ctrl+T
Otevřít nové okno +N Ctrl+N
Otevřít nové soukromé okno +Shift ⇧+N Ctrl+Shift ⇧+N
Otevřít znovu poslední zavřený list +Shift ⇧+T Ctrl+Shift ⇧+T
Přepínání menu listu Ctrl+M Ctrl+M
Zobrazit předchozí aktivní list Ctrl+` Ctrl+`

Úpravy textu

Akce Mac Windows/Linux
Kopírovat +C   Ctrl+C
Vyjmout +X   Ctrl+X
Vložit +V   Ctrl+V
Vybrat vše +A   Ctrl+A
Vrátit zpět akci +Z   Ctrl+Z
Zrušit vrácení akce +Shift ⇧+Z   Ctrl+Shift ⇧+Z

Přibližování a oddalování

Akce Mac Windows/Linux
Spustit celoobrazovkový režim Ctrl+Shift ⇧+F  F11
Spustit prezentační mód +Shift ⇧+F
Přiblížit ++  Ctrl++
Oddálit +-  Ctrl+-
Vrátit měřítko na 100% +0  Ctrl+0

Použití a nastavení pokročilých klávesových zkratek

Jednoklávesové a alternativně nastavené klávesové zkratky jsou dostupné po povolení pokročilých klávesových zkratek. Chcete-li tak učinit:

 1. Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac).
 2. Klepněte na postranní liště na možnost Prohlížeč.
 3. V sekci Zkratky zaškrtněte volbu Povolit pokročilé klávesové zkratky.
Akce Mac Windows/Linux
Přepínat se mezi listy směrem doleva 1  1
Přepínat se mezi listy směrem doprava 2  2
Zobrazit předchozí list Ctrl+`
Najít na stránce /  /
Přejít zpět o jednu stránku Z  Z
Přejít vpřed o jednu stránku X  X
Přiblížit +  0
Přiblížit více 8  8
Oddálit -  9
Oddálit více 7  7
Vrátit měřítko na 100% 6  6