Pokročilé

Pokročilé nastavení

Pokročilí uživatelé mohou mít zájem o více různých možností na stránkách nastavení nebo předvoleb programu Opera. Po povolení pokročilých nastavení budete například moci ovládat hardwarovou akceleraci nebo změnit počet sloupců zobrazených v Rychlém přístupu.

Postup aktivace pokročilého nastavení:

  1. Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac).
  2. Klepněte na postranní liště na možnost Prohlížeč.
  3. V části Pokročilá nastavení zaškrtněte políčko vedle položky Zobrazit pokročilá nastavení.

Po aktivaci se zobrazí pokročilá nastavení označená šedou tečkou.

Vývojářské nástroje

Vývojářské nástroje se používají pro vývoj a odlaďování místních i vzdálených webových stránek. Patří mezi ně například zobrazení webových stránek v režimu DOM nebo zvýrazňování prvků. Můžete procházet kód JavaScript, rychle zkontrolovat změny stylů CSS, odladit vlastní výtvory nebo studovat dopad aplikace na síťové prostředky. Vývojářské nástroje podporují vzdálené ladění, což umožňuje z vašeho stolního počítače ladit webové stránky tak, jako by byly zobrazeny na mobilním telefonu či televizoru.

Úplný seznam vývojářských nástrojů je příliš obsáhlý, aby zde byl podrobně rozebírán. Více informací naleznete v uživatelském průvodci vývojovými nástroji.

Chcete-li na počítači Mac otevřít vývojářské nástroje, zvolte Zobrazení > Zobrazit vývojářské menu. Na liště menu se objeví nové podmenu Vývojář. Chcete-li nástroje použít, zvolte Vývojář > Vývojářské nástroje.

Chcete-li otevřít vývojářské nástroje na počítačích s OS Windows/Linux, přejděte na O MenuVývojářVývojářské nástroje.

Chcete-li vývojářské nástroje zavřít, klepněte na tlačítko X v pravém horním rohu okna vývojářských nástrojů.

Nastavení proxy

Proxy server je počítač, který například dokáže: ukládat místní kopie stránek pro místní přístup, fungovat jako překladač mezi prohlížečem a speciální službou, upravovat nebo monitorovat výměnu informací, případně urychlovat komunikaci po webu. Chcete-li změnit nastavení serveru proxy:

  1. Přejděte na Nastavení (Předvolby na počítačích Mac).
  2. Klepněte na postranní liště na možnost Prohlížeč.
  3. V sekci Síť klepněte na tlačítko Změnit nastavení proxy.

Veškerý provoz využívající příslušný protokol půjde přes proxy server, který určíte. Chcete-li používat prosy, je třeba určit:

  • protokol, například HTTP
  • webovou adresu, například proxy.example.org nebo 192.0.34.166
  • číslo portu, například 5000

Tyto informace můžete získat od poskytovatele internetových služeb (ISP), hostitele proxy serveru nebo z dokumentace, s níž se dodává software proxy.

Můžete stanovit, zda se má proxy používat i pro místní servery, zaškrtnutím pole Používat proxy pro místní servery.

Pokud váš poskytovatel internetových služeb vyžaduje automaticky použití proxy, zadejte webovou adresu, kterou vám poskytl.

Experimenty

Opera umožňuje, abyste si vyzkoušeli experimentální funkce, nové možnosti a alternativní nastavení vašeho prohlížeče. O experimentálních funkcích se můžete dozvědět více a povolit je na opera:flags. Experimentální funkce Opery jsou nestabilní a nejsou vhodné pro běžné uživatele. Povolením experimentálních funkcí může dojít k ohrožení bezpečnosti a soukromí i ke smazání dat. Chcete-li pracovat s experimentálními funkcemi, měli byste věnovat zvýšenou pozornost zálohování dat vašeho počítače.