Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rýchly prístup
 5. Záložky
 6. Widgety
 7. Poznámky
 8. Opera Link
 9. Blokovanie obsahu
 10. Ochrana pred podvodmi
 11. BitTorrent
 12. Režimy zobrazenia
 13. Nástroje vývojárov
 14. Preferences
 15. Advanced Preferences
 16. Vzhľady
 17. Klávesové skratky
 18. Používanie myši
 19. Ovládanie hlasom
 20. Pošta a Diskusie
 21. RSS správy
 22. Chat
 23. Dialógy
 24. Zálohovanie

Stlačením klávesy Page Down alebo Page Up sa posuniete v prehliadaní.

Cookies

Cookies sú malé súbory, kde sú uložené informácie súvisiace s web stránkou. Cookie môže byť vytvorené na predaj online cez nákupný košík alebo na potvrdenie, že ste prihlásený na stránke. Keď cookie je použité na stránke, nasledujú tieto udalosti:

 1. Pri prvom kontakte web stránka ponúkne cookie pre špecifickú doménu. Ak cookie prijmete, uloží sa do vášho počítača.
 2. Pri kontakte so zdrojom v doméne prehliadač odošle cookie.

Je dôvod aj pre inú formuláciu: cookie nemusí prichádzať len z web stránky, ktorej adresu ste zadali do poľa pre adresu v prehliadači. Napríklad web stránka, ktorú ste navštívili môže obsahovať reklamu vo forme externého obrázku a stránka, ktorá odosiela externý obrázok môže ponúknuť cookie. Tieto takzvané cookies tretích strán sú často používané pre marketingové účely.

Cookies môžu byť použité pre zostavenie vášho profilu pri prehliadaní a preto sú považované za niečo ako utajenie.

Ak nie je stanovený dátum platnosti, cookie stratí platnosť po ukončení relácie, keď ukončíte prehliadač. Cookie, ktoré stratí platnosť po ukončení relácie sa nazýva cookie relácie.

Predvoľby cookies

Nastavenia > Rozšírené voľby > Cookies

Nastavenia cookies vám umožnia ich spravovanie. Predvolené nastavenie je prijímať všetky cookies.

Prijímať cookies
Všetky cookies budú prijaté (predvolené)
Prijímať cookies len z navštívenej stránky
Cookies tretích strán pre inú doménu ako ste navštívili budú zamietnuté
Neprijímať žiadne cookies
Všetky cookies budú zamietnuté

Vymazanie nových cookies po ukončení Opery

Niektoré web stránky požadujú prijatie cookies pre používanie ich služieb. Ak chcete, aby tieto stránky pracovali správne a nechcete si ponechať cookies, vyberte "Vymazať nové cookies po ukončení Opery".

Spýtanie sa pred prijatím cookies

Ak vyberiete "Spýtať sa pred prijatím cookies", dialóg pre cookie sa otvorí vždy, keď cookie je ponúknuté s informáciou o pôvode a atribútoch.

Správca cookies

Správca cookies vám umožní prezerať a upravovať cookies uložené Operou. Stlačte tlačidlo "Správca cookies" pre zobrazenie zložiek, týkajúcich sa domény. Použite pole rýchle vyhľadávanie pre vyhľadanie názvu domény a otvorte zložku pre získanie podrobných informácií o všetkých cookies, týkajúcich sa tejto domény.

Dialóg pre cookie

Dialóg pre cookie sa otvorí vždy, keď web stránka ponúkne cookie. Musíte mať označenú voľbu "Spýtať sa pred prijatím cookies" v Nastavenia > Rozšírené voľby > Cookies. Dialóg zobrazí pôvod cookie a atribúty. Umožní vám prijať alebo odmietnuť cookie.

Vymazanie po ukončení Opery

Pre stratenie platnosti cookie po dokončení relácie vyberte "Vymazať po ukončení Opery".

Zapamätanie si voľby pre všetky cookies tejto domény

Ak chcete prijať alebo odmietnuť cookies tejto domény vyberte "Zapamätať si voľbu pre všetky cookies tejto domény". Nabudúce bude cookie ponúknuté bez dialógu.

Podrobnosti o cookie

Atribúty cookie sú dostupné pod záhlavím "Detaily cookie".

Nepýtať sa na cookies nabudúce

Ak nechcete zobrazovať dialóg pre cookie vyberte "Nepýtať sa na cookies nabudúce". Označenie tejto voľby je to isté ako neoznačiť voľbu "Spýtať sa pred prijatím cookies" v predvoľbách cookies.

Predvoľby cookie pre stránku

Predvoľby cookie pre stránku, ktorú ste navštívili môžete vybrať kliknutím pravého tlačidla myši. Vyberte z menu "Upraviť predvoľby stránky" a aktivujte záložku Cookies. Táto možnosť je rovnaká ako vyššie uvedená možnosť pre hlavné predvoľby cookies.