Opera Software
 1. Verktøylinjer
 2. Menyer
 3. Paneler
 4. Hurtigvalg
 5. Bokmerker
 6. Widgets
 7. Notater
 8. Opera Link
 9. Innholdsblokkering
 10. Beskyttelse mot nettsvindel
 11. BitTorrent
 12. Visningsvalg
 13. Utviklerverktøy
 14. Innstillinger
 15. Avanserte innstillinger
 16. Drakter
 17. Tastatursnarveier
 18. Bruk musen!
 19. Tale
 20. E-post og nyheter
 21. Kanaler
 22. Nettprat
 23. Dialoger
 24. Ta sikerhetskopi av Opera

Bruk Page Down og Page Up for å bytte lysbilde.

Infokapsler

Infokapsler (eng.: cookies) er små datafiler som lagrer informasjon i forbindelse med et nettsted. For eksempel kan en infokapsel opprettes for å lagre innholdet i en handlekurv i en nettbutikk, eller for å bekrefte at du er innlogget når du beveger deg mellom sidene på et nettsted. Når en infokapsel opprettes skjer ting i denne rekkefølgen:

 1. Ved første kontakt vil nettstedet tilby deg en infokapsel for et spesifikt domene. Hvis du godtar infokapselen, blir den lagret på datamaskinen din.
 2. Hver gang du får kontakt med en ressurs på domenet, sender nettleseren infokapselen.

Det finnes en grunn til denne temmelig abstrakte formuleringen: Infokapselen behøver ikke å stamme fra det samme nettstedet som har adressen sin i adressefeltet i nettleseren. For eksempel kan nettstedet du besøker inneholde en annonse i form av et eksternt bilde, og nettstedet som leverer det eksterne bildet kan tilby deg en infokapsel. Disse såkalte tredjeparts infokapslene blir ofte brukt til markedsføringsformål.

Infokapsler kan brukes til å bygge opp en profil av surfevanene dine, og blir derfor noen ganger sett på som et personvernproblem.

Hvis det ikke er knyttet noen utløpsdato til den, vil en infokapsel utløpe ved slutten av økten, når du lukker nettleseren. En infokapsel som utløper ved slutten av økten, kalles en "session cookie".

Innstillinger for infokapsler

Innstillinger > Avansert > Infokapsler

Innstillingene for infokapsler gir deg kontroll over Operas håndtering av infokapsler. Standardinnstillingen er å godta alle infokapsler.

Godta infokapsler
Alle infokapsler vil bli godtatt (standard)
Bare godta infokapsler fra nettstedet jeg besøker
Tredjeparts infokapsler, for et domene utenfor det du besøker, vil bli avvist
Aldri godta infokapsler
All alle infokapsler vil bli avvist

Slett nye infokapsler når Opera avsluttes

Noen nettsteder krever at du godtar infokapsler for å bruke tjenestene deres. Hvis du vil at disse nettstedene skal virke, men ikke beholde infokapsler mellom besøk, velg "Slett nye infokapsler når Opera avsluttes".

Spør meg om å godta infokapsler

Hvis du velger "Spør meg om å godta infokapsler", åpnes infokapsel-dialogen hver gang en infokapsel tilbys, med informasjon om infokapselens opprinnelse og egenskaper.

Håndter infokapsler

Infokapsel-håndtereren lar deg undersøke og redigere infokapslene som er lagret av Opera. Trykk på knappen merket "Håndter infokapsler" for å vise en samling mapper, som hver er merket med et domene. Bruk hurtigsøkfeltet for å søke etter domenenavn, og åpne den aktuelle mappen for å få detajert informasjon om alle infokapsler tilknyttet det valgte domenet.

Infokapsel-dialogen

Infokapsel-dialogen åpnes hver gang et nettsted tilbyr deg en infokapsel, hvis du har satt hake i ruten merket "Spør meg om å godta infokapsler" i Innstillinger > Avavsert > Infokapsler. Dialogen beskriver infokapselens opprinnelse og egenskaper, og gir deg muligheten til å godta eller avvise den.

Slett når Opera avsluttes

For å endre utløpet av infokapselen til slutten av økten, velg "Slett når Opera avsluttes".

Husk mitt valg for alle infokapsler fra dette domenet

Hvis du vil godta eller avvise alle infokapsler med samme domene, velg "Husk mitt valg for alle infokapsler fra dette domenet". Neste gang en infokapsel tilbys for dette domenet, vil infokapsel-dialogen ikke vises.

Detaljer for infokapsel

Egenskapene til infokapselen er tilgjengelig under overskriften "Detaljer for infokapsel".

Ikke spør meg om infokapsler flere ganger

Hvis du ikke ønsker å se infokapsel-dialogen, velg "Ikke spør meg om infokapsler flere ganger". Å sette hake i denne ruten tilsvarer å fjerne haken fra ruten merket "Spør meg om å godta infokapsler" i innstillinger for infokapsler.

Nettstedsavgrensete innstillinger for infokapsler

Nettstedsavgrensete innstillinger for infokapsler kan tilpasses ved å høyreklikke på siden du besøker, velge "rediger innstillinger for nettsted" fra menyen, og åpne fanen Infokapsler. Valgmulighetene er de samme som beskrevet ovenfor under generelle innstillinger for infokapsler.