Opera Software
 1. Werkbalken
 2. Menu's
 3. Panelen
 4. Snelkiezer
 5. Bladwijzers
 6. Widgets
 7. Notities
 8. Inhoud blokkeren
 9. Fraudebescherming
 10. BitTorrent
 11. Weergavestanden
 12. Ontwikkelaarshulpmiddelen
 13. Voorkeuren
 14. Geavanceerde voorkeuren
 15. Skins
 16. Sneltoetsen
 17. De muis gebruiken
 18. Spraak gebruiken
 19. E-mail en nieuwsgroepen
 20. Nieuwsstromen
 21. Chat
 22. Dialoogvensters
 23. Opera back-uppen

Cookies

Met deze instellingen bepaalt u hoe Opera met cookies omgaat.

Druk PageDown en PageUp om dia's te wisselen

Cookies accepteren
Alle cookies zullen worden geaccepteerd
Alleen cookies accepteren van de site die ik bezoek
Cookies van derden (cookies verzonden vanuit een andere server dan de site die u nu bezoekt) zullen worden geweigerd
Nooit cookies accepteren
Alle cookies zullen worden geweigerd

Soms is het nodig dat u cookies accepteert om de diensten van websites te kunnen gebruiken. Als u zeker wilt zijn dat websites werken, maar geen cookies wilt bewaren tussen bezoeken door, kunt u Opera alle cookies laten verwijderen telkens als u de browser afsluit.

Kies "Mij vragen voor het accepteren van cookies" als u over elke cookie die naar uw computer wordt gezonden wilt beslissen. U krijgt dan een dialoogvenster met verschillende keuzes wanneer een site een cookie wil zetten.

Sitevoorkeuren

U kunt er ook voor kiezen om de afhandeling van cookies te baseren op de site die ze instelt. Bijvoorbeeld door cookies van www.example.org te aanvaarden, maar cookies van www.example.com te weigeren.

Terwijl u over het web surft, worden de cookies bewaard en getoond in de Serverbeheerder, zodat u kunt bepalen wat er mee gebeurt.

Standaard worden alle servers behandeld volgens uw algemene voorkeuren voor cookies. Maar als u wilt kunt u aparte regels aanmaken voor specifieke servers, ofwel door uw keuzes in het cookies dialoogvenster, ofwel door de instellingen direct te bewerken.

Als u de website bezoekt waarvan u de cookies-instellingen wilt bewerken, rechtsklik dan op de pagina, kies "Sitevoorkeuren bewerken..." en ga naar de Cookies-tab. De mogelijkheden zijn hetzelfde als beschreven voor de algemene voorkeuren voor cookies hierboven.

Als u de voorkeuren voor cookies al geopend heeft:

 1. Klik op "Cookies beheren".
 2. Vind de site die u zoekt door te typen in het "Snel vinden"-veld of door op de lijst te klikken.
 3. Klik "Bewerken", open daarna de tab Cookies om voorkeuren voor deze site in te stellen.

Tegenstrijdige cookie-instellingen

Merk op dat als twee voorkeuren voor cookies op dezelfde site actief zijn, en één daarvan blokkeert cookies, dan zullen cookies worden geweigerd van deze site. Bijvoorbeeld: als u het dialoogvenster voor cookies gebruikt om alle cookies van het 'example.com'-domein te blokkeren, dan zal dit effect hebben op alle servers binnen het 'example.com'-domein. Ook voor www.example.com, zelfs als u cookies voor dat specifieke domein toestaat.

Meer te weten komen over cookies