Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Záložky
 5. Pomůcky
 6. Poznámky
 7. Blokování obsahu
 8. BitTorrent
 9. Zobrazovací módy
 10. Prohlížeč zdrojového kódu
 11. Nastavení
 12. Pokročilé volby
 13. Skiny
 14. Práce s klávesnicí
 15. Práce s myší
 16. Hlasový modul
 17. Pošta a diskuze
 18. Novinky
 19. Chat
 20. Dialogy
 21. Zálohování souborů Opery

Cookies

Tato nastavení vám umožní kontrolovat, jak bude Opera nakládat s cookies.

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Přijímat všechny cookies
Budou přijaty všechny cookies.
Přijímat jen cookies z navštíveného místa
Budou odmítnuty cookies třetích stran (tzn. cookies odeslané jiným než navštíveným serverem).
Nepřijímat žádné cookies
Budou odmítnuty všechny cookies.

Některé weby vyžadují přijetí cookies jako předpoklad využití nabízených služeb. Pokud chcete zajistit funkčnost webu, avšak nepřejete-li si uchovávat cookies po ukončení relace, nastavte Operu tak, aby vždy při svém ukončení Opera smazala všechny cookies.

Chcete-li rozhodovat zvlášť o každé jednotlivé cookie posílané Vašemu počítači, označte volbu "Dotazovat se před přijetím cookies". U každé cookie pak bude zobrazen dialog s výběrem jak naložit s konkrétní cookie.

Místní nastavení

V závislosti na serveru, odkud je cookie odesílána, můžete nastavit pravidla nakládání s cookies, například přijmout všechny cookies ze serveru www.priklad.cz, ale odmítnout cookies ze serveru www.priklad.com.

Během procházení webu jsou cookies ukládány na Váš počítač. Uložené cookies můžete zobrazit ve Správci cookies, kde můžete zjistit, jak je s nimi nakládáno.

Při výchozím nastavení se všechny servery řídí obecným nastavením pro cookies, ale můžete vytvořit vlastní pravidla pro vybrané servery, je-li to zapotřebí - buďto výběrem z dialogu "Server Vám posílá cookie" nebo přímou editací nastavení.

Pokud navštívíte místo, pro něž chcete nastavení cookies změnit, vyvolejte kontextové menu pomocí pravého tlačítka myši, vyberte volbu "Editovat místní nastavení..." a aktivujte kartu Cookies. Nabízené volby jsou shodné jako u základního nastavení cookie (popsaného výše).

Máte-li již otevřeno Nastavení na kartě Pokročilé volby a kategorii Cookies:

 1. Vyberte volbu "Správce cookies...".
 2. Vyberte požadovaný server přes vyhledávací pole nebo klepnutím na položku seznamu.
 3. Klepněte na tlačítko "Editovat...", přejděte na kartu Cookies a upřesněte nakládání s cookies vybraného serveru.

Kolidující nastavení cookies

Pokud jsou pro jedno jediné místo provedena dvě různá nastavení pro nakládání s cookies a jedno z nastavení cookies zakazuje přijímat, pak budou cookies odmítány. Pokud například přes dialog "Server Vám posílá cookie" zakážete příjem cookies z domény 'priklad.com', ovlivníte tímto nastavením veškeré servery v doméně 'priklad.com'. Bude tím ovlivněna i doména www.priklad.com a to přesto, že jste odděleně povolili příjem cookies z této domény.

Více informací o cookies