Opera Software

Innstillinger for informasjonskapsler

Trykk Page Down og Page Up for å bytte lysbilde.

Disse innstillingene gir deg kontroll over hvordan Opera håndterer informasjonskapsler.

Du avgjør selv om alle informasjonskapsler skal behandles likt, etter regler for hver tjener, eller om det skal gis individuelle valg i en dialogboks i hvert enkelt tilfelle.

Normale informasjonskapsler sendes fra det nettstedet du besøker, mens tredjeparts infokapsler er sendt fra en annen tjener (som for eksempel en annonsetjener) og kan bli brukt senere av andre tjenere og nettsteder enn det du besøkte da du mottok infokapselen.

Tjenerhåndterer

Du kan også velge å håndtere infokapslene etter hvilket nettsted de kommer fra, for eksempel godta infokapsler fra www.example.org, men avvise infokapsler fra www.example.com.

Når du beveger deg rundt på nettet, blir alle infokapsler som lagres på datamaskinen din samlet og vist i tjenerhåndtereren, slik at du kan styre hvordan de behandles.

I utgangspunktet blir alle tjenere behandlet etter innstillingene for normale informasjonskapsler, men du kan lage egne regler for utvalgte tjenere hvis du vil.

  1. Klikk på "Håndter informasjonskapsler".
  2. Finn tjeneren ved å skrive i "hurtigsøk"-feltet eller ved å klikke i listen.
  3. Klikk på "Rediger" for å bestemme hvordan infokapsler fra denne tjeneren skal håndteres.

Hvis du lar innstillingene til tjeneren www.example.org gjelde for hele domenet, vil innstillingene få virkning for alle tjenere i domenet example.org, som for eksempel www2.example.org og www4.www3.example.org.

Tips: Tjenerhåndtereren kan også brukes til å håndtere innlogginger med Tryllestaven.

Slett ved avslutning

Noen nettsteder krever at du må godta infokapsler for å få bruke tjenestene deres. Hvis du vil sikre at disse nettstedene virker, men unngå å beholde infokapslene fra gang til gang, kan du la Opera slette alle infokapsler hver gang du lukker nettleseren.

Ikke alle informasjonskapsler er utformet etter allment anerkjente retningslinjer. Hvis du bare ønsker å motta informasjonskapsler som følger standarden, velg å ikke godta informasjonskapsler med ugyldige filbaner.

Passordbeskyttete sider

Hvis du logger inn for å bruke et nettsted, blir innloggingssiden alltid slettet fra Operas mellomlager når du avslutter.

Velg "Bruk infokapsler til å spore passordbeskyttete sider" for å sikre at også sider du har besøkt innenfor et passordbeskyttet nettsted blir slettet.

Merk: Dette valget vil også hindre at de passordbeskyttete sidene vises i den globale historikken. Lenker til disse sidene vil heller ikke bli markert som besøkt.

Lær mer om informasjonskapsler