Pomoc Opery

Przeglądanie prywatne

Aby przeglądać sieć bez pozostawiania żadnych śladów z odwiedzanych witryn, możesz skorzystać z kart lub okien prywatnych. Jest to szczególnie przydatne, gdy korzystasz z nie swojego komputera lub jeśli planujesz jakąś niespodziankę, którą chcesz zachować w tajemnicy. Po zamknięciu karty prywatnej usuwane są następujące dane związane z kartą:

Zamkniętych kart i okien prywatnych nie można przywrócić za pomocą menu „Zamknięte karty” dostępnego w prawej części paska kart.

Pomimo tego, że karty i okna prywatne nie pozostawiają żadnych śladów z odwiedzanych witryn, dane, które zapiszesz specjalnie (np. zakładki, pobrane pliki), pozostaną widoczne nawet po zamknięciu karty prywatnej.

Tworzenie karty prywatnej

Aby utworzyć kartę prywatną, wybierz z menu Karty i okna > Nowa karta prywatna. Możesz też kliknąć pasek kart prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać polecenie „Nowa karta prywatna”.

Zamykanie karty prywatnej

Karty prywatne zamyka się tak samo, jak zwykłe karty. Aby zamknąć wszystkie karty prywatne, kliknij kartę prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie „Zamknij wszystkie karty prywatne” lub użyj skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+Q.

Okna prywatne

Jeśli do przeglądania wolisz używać oddzielnych okien, możesz utworzyć okno prywatne wybierając Karty i okna > Nowe okno prywatne. Zamknięcie okna spowoduje usunięcie wszystkich śladów przeglądania.

Podobne tematy