Preferencje przeglądania

Włączanie automatycznego uzupełniania

Jeśli włączysz automatyczne uzupełnianie, Opera będzie automatycznie wypełniać typowe formularze internetowe informacjami, takimi jak adres lub dane karty kredytowej.

Aby włączyć automatyczne uzupełnianie:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia (Preferencje na komputerze Mac).
  2. Kliknij pozycję Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
  3. W sekcji Automatyczne uzupełnianie możesz wybrać, które formy mają być uzupełnianie automatycznie.

Możesz zapisać w Operze wiele zestawów danych adresowych i danych kart kredytowych. Aby dodać dane adresowe lub dane karty kredytowej, które mają być wykorzystywane przez Operę do automatycznego uzupełniania formularzy, wybierz rodzaj danych (forma płatności lub adresy i ustawienia) i kliknij przycisk Dodaj

Dane adresowe lub informacje o karcie kredytowej możesz później edytować lub usunąć. Wystarczy umieścić wskaźnik myszy na karcie i wybrać przycisk Edytuj lub x. Jeśli usuniesz element, Opera nie będzie więcej automatycznie uzupełniać formularzy tymi informacjami.

Zarządzanie dostępem do kamery na stronach

Programiści odkrywają nowe możliwości sterowania kamerami internetowymi za pomocą nowoczesnych przeglądarek. Niektóre witryny mogą próbować uzyskać dostęp do kamery Twojego komputera.

Domyślnie Opera zawsze pyta, czy chcesz udostępnić witrynie kamerę. Opera będzie pamiętać Twój wybór, jeśli witryna jest zabezpieczona połączeniem HTTPS.

Aby zarządzać dostępem stron do kamery:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia (Preferencje na komputerze Mac).
  2. Kliknij pozycję Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
  3. W sekcji Ustawienia witryny wybierz opcję Kamera i zarządzaj dostępem do kamery.

Jeśli masz do komputera podłączonych wiele kamer, możesz również określić, która z nich ma być domyślnie używana przez Operę. Do ustawienia preferencji kamery użyj menu rozwijanego.

Zarządzanie ciasteczkami na stronach

Ciasteczka są małymi plikami przechowującymi informacje związane z witrynami internetowymi. Ciasteczko może zostać utworzone np. w celu przechowywania zawartości koszyka zakupów lub informacji o zalogowaniu podczas przeglądania stron witryny.

Ciasteczka mogą być wykorzystywane do określania profilu potrzeb i przyzwyczajeń użytkownika, dlatego też część użytkowników uważa je za potencjalne źródło problemów związanych z prywatnością.

Ustawianie preferencji ciasteczek

Skonfigurowanie ustawień ciasteczek daje kontrolę nad sposobem ich obsługi przez Operę. Domyślnie przeglądarka akceptuje wszystkie ciasteczka.

Aby określić preferencje ciasteczek:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia (Preferencje na komputerze Mac).
  2. Kliknij pozycję Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
  3. W obszarze Prywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia witryny.
  4. W sekcji Ciasteczka wybierz sposób obsługi ciasteczek.

Istnieją dwie dodatkowe opcje obsługi plików cookie:

 • Przechowuj dane lokalne tylko do momentu zamknięcia przeglądarki – usuwa pliki cookie dodane po włączeniu tego ustawienia podczas zamykania przeglądarki.
 • Blokuj pliki cookie innych witryn – blokuje pliki cookie ustawione przez inne witryny internetowe, których zawartość jest wyświetlana w ramkach lub obrazach w bieżącej odwiedzanej witrynie. Zablokowanie plików cookie innych witryn umożliwi ustawienie w systemie tylko plików cookie odwiedzanej witryny.

Kliknij przycisk Dodaj obok sekcji Blokuj, Wyczyść przy wyjściu lub Zezwalaj na sekcje, aby ustawić preferencje dotyczące plików cookie dla witryn.

Wpisz [*.] Przed nazwą domeny, aby utworzyć wyjątek dla całej nazwy domeny. Utworzenie wyjątku cookie [*.] Opera.com będzie dotyczyć stron takich jak blogs.opera.com i addons.opera.com. Adresy IP można również dodawać jako wyjątki.

Zarządzanie obsługą linków

Niektóre witryny mogą prosić, by za ich pomocą były domyślnie otwierane określone typy linków. Są to witryny do obsługi protokołów. Możesz na przykład skonfigurować Operę, aby otwierała linki ical: w aplikacji internetowej Kalendarz Google, lub wymusić otwieranie linków mailto: w wybranej internetowej aplikacji pocztowej.

Aby witryny nie prosiły o ustawienie ich jako domyślnych witryn do obsługi określonych linków:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia (Preferencje na komputerze Mac).
  2. Kliknij pozycję Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
  3. W sekcji Ustawienia witryny wybierz Obsługa protokołów.

Zarządzanie obrazami na stronach

Możesz określić sposób obsługi obrazów na stronach, które przeglądasz. Możesz zdecydować, aby wyświetlać wszystkie obrazy, nie wyświetlać żadnych lub obsługiwać je zgodnie z ustawieniami dla określonych witryn.

Aby zmienić ustawienia obrazów:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia (Preferencje na komputerze Mac).
  2. W obszarze Prywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia witryny.
  3. W sekcji Obrazy wybierz sposób obsługi obrazów.
  4. Na górze włącz lub wyłącz Pokaż wszystko (zalecane).

Kliknij przycisk Dodaj, aby ustawić preferencje specyficzne dla witryny.

Zarządzanie skryptami JavaScript na stronach

JavaScript jest językiem skryptowym umożliwiającym dodawanie do stron nowych funkcji, takich jak modyfikowanie okien przeglądarki. W rzadkich przypadkach działania wykonywane w oparciu o skrypty JavaScript mogą być natrętne i dokuczliwe. W takich przypadkach możesz całkowicie wyłączyć ich obsługę. Jeśli tak zrobisz, niektóre strony nie będą działać zgodnie z oczekiwaniami.

Aby zmienić ustawienia JavaScript:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia (Preferencje na komputerze Mac).
  2. Kliknij pozycję Prywatności i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
  3. Wybierz Ustawienia witryny.
  4. W sekcji JavaScript wybierz sposób obsługi skryptów JavaScript.

Kliknij przycisk Dodaj, aby ustawić preferencje specyficzne dla witryny.

Zarządzanie udostępnianiem lokalizacji na stronach

Niektóre witryny mogą próbować użyć informacji o Twojej lokalizacji w celu dostarczenia zlokalizowanych treści, takich jak recenzje z pobliskich sklepów lub kupony od firm znajdujących się w Twojej okolicy. Aby to zrobić, witryna może poprosić Cię o zezwolenie na użycie funkcji geolokalizacji. Możesz zdecydować, czy chcesz udostępniać swoją lokalizację podczas przeglądania. Opera nie ujawni tych informacji bez Twojej zgody.

Skonfigurowanie odpowiednich preferencji umożliwi kontrolę nad udostępnianiem lokalizacji witrynom. Domyślnie Opera pyta, czy chcesz udostępnić swoją lokalizację, przy pierwszej wizycie w witrynie, która próbuje ją określić. Możesz zezwolić lub odmówić dostępu do informacji o swojej lokalizacji, a Opera zapamięta Twój wybór podczas przyszłych odwiedzin danej witryny.

Aby zarządzać preferencjami udostępniania lokalizacji:

  1. Przejdź do Ustawień (Preferencje na komputerze Mac).
  2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
  3. Wybierz Ustawienia witryny > Lokalizacja.
  4. Włącz (zalecane) lub wyłącz Zapytaj przed dostępem.

Zarządzanie dostępem do mikrofonu na stronach

Niektóre witryny i aplikacje internetowe mogą próbować uzyskać dostęp do mikrofonu Twojego komputera. Na przykład aplikacja typu live-chat może potrzebować Twojego mikrofonu, by pozwolić Ci rozmawiać z inną osobą za jej pośrednictwem.

Domyślnie Opera zawsze pyta, czy chcesz udostępnić witrynie mikrofon. Opera będzie pamiętać Twój wybór, jeśli witryna jest zabezpieczona połączeniem HTTPS.

Aby zarządzać dostępem witryny do mikrofonu:

  1. Przejdź do Ustawień (Preferencje na komputerze Mac).
  2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
  3. Wybierz Ustawienia witryny > Mikrofon.
  4. Włącz (zalecane) lub wyłącz Pytaj przed uzyskaniem dostępu.

Jeśli masz do komputera podłączonych wiele mikrofonów, możesz również określić, który z nich ma być domyślnie używany przez Operę. Do ustawienia preferencji mikrofonu użyj menu rozwijanego.

Zarządzanie dostępem do urządzeń MIDI na stronach

Jeśli podłączysz do komputera urządzenie z interfejsem MIDI, takie jak klawiatura lub kontroler, niektóre witryny i aplikacje internetowe mogą prosić o uzyskanie wyłącznego dostępu do takiego urządzenia. Programista może na przykład udostępnić w Internecie nowy syntezator, z którego możesz korzystać za pomocą swojej klawiatury.

Gdy witryna uzyska wyłączny dostęp, inne aplikacje (zarówno internetowe, jak i te zainstalowane na Twoim komputerze) nie będą mogły odczytywać sygnałów z urządzenia.

Domyślnie Opera zawsze pyta, czy chcesz przyznać witrynie wyłączny dostęp do urządzenia MIDI. Opera będzie pamiętać Twój wybór, jeśli witryna jest zabezpieczona połączeniem HTTPS.

Aby zawsze zezwalać lub nie zezwalać na wyłączny dostęp do urządzeń MIDI:

  1. Przejdź do Ustawień (Preferencje na komputerze Mac).
  2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
  3. Wybierz Ustawienia witryny > Urządzenia MIDI.
  4. Włącz (zalecane) lub wyłącz opcję Pytaj, gdy witryna chce korzystać z ekskluzywnych wiadomości systemowych, aby uzyskać dostęp do urządzeń MIDI.

Zarządzanie powiadomieniami na pulpicie

Dzięki funkcji powiadomień na pulpicie witryny i aplikacje mogą wyświetlać informacje o statusach oraz aktywności usług. Powiadomienia są wyświetlane na pulpicie nawet wtedy, gdy okno przeglądarki jest zminimalizowane. Mogą informować Cię o nowych wiadomościach e-mail, ofertach specjalnych lub komentarzach na Twoim blogu.

Możesz określić sposób dostarczania powiadomień przez witryny. Domyślnie Opera wyświetla zapytanie, czy witryna ma wyświetlać powiadomienia. Możesz zezwolić lub nie zezwolić witrynie na wyświetlanie powiadomień, a Opera zapamięta Twój wybór dla danej witryny.

Aby zarządzać ustawieniami powiadomień na pulpicie:

  1. Przejdź do Ustawień (Preferencje na komputerze Mac).
  2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
  3. Wybierz Ustawienia witrynyPowiadomienia.
  4. Włącz (zalecane) lub wyłącz Zapytaj przed wysłaniem.

Zarządzanie wyskakującymi oknami na stronach

Opera próbuje odróżniać okna, których otwarcia sobie życzysz (np. okna logowania), od wyskakujących okien otwieranych automatycznie przez witryny (np. reklamy).

Domyślnie Opera blokuje okna, których sobie nie życzysz. Możesz określić sposób obsługi wyskakujących okien.

Aby zmienić ustawienia wyskakujących okien:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia (Preferencje na komputerze Mac).
  2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
  3. Wybierz Ustawienia witryny > Pop-upy i przekierowania
  4. Włącz lub wyłącz Zezwalaj.

Kliknij przycisk Dodaj, aby ustawić preferencje specyficzne dla witryny.