Skróty

Sterowanie przeglądarką za pomocą myszy

Gesty myszy pomagają w wykonywaniu typowych działań związanych z przeglądaniem za pomocą szybkich, niewielkich ruchów myszą.

Aby włączyć lub wyłączyć gesty myszy:

 1. Przejdź do Ustawień (Preferencje na komputerze Mac).
 2. Kliknij Zaawansowane na lewym pasku bocznym i wybierz Przeglądarka.
 3. W obszarze Skróty włącz lub wyłącz Włącz obsługę gestów myszy.

Uwaga: włączenie gestów myszy podczas używania myszy Magic Mouse lub trackpada może powodować nieoczekiwane efekty.

Aby korzystać z gestów myszy, przytrzymaj prawy przycisk myszy, przesuń mysz w określonym kierunku i zwolnij przycisk. Po nabraniu wprawy nawigacja za pomocą myszy stanie się szybka i efektywna.

Nawigowanie za pomocą gestów myszy

Wymienione poniżej gesty myszy działają po kliknięciu pustego obszaru strony.

Działanie Gest
Przejdź wstecz o jedną stronę Gest w lewo Przesuń w lewo
Przejdź dalej o jedną stronę Gest w prawo Przesuń w prawo
Otwórz nową kartę Gest w dół Przesuń w dół
Odśwież stronę Gest w górę i w dół Przesuń do góry, a następnie w dół
Zamknij bieżącą kartę Gest w dół i na prawo Przesuń w dół, a następnie w prawo

Wymienione poniżej gesty myszy działają po kliknięciu linku na stronie.

Działanie Gest
Otwórz link na karcie w tle Gest w dół i w górę Przesuń w dół, a następnie do góry
Otwórz link na nowej karcie Gest w dół Przesuń w dół
Otwórz link w nowym oknie Shift ⇧ + Gest w dół Przesuń w dół, przytrzymując klawisz Shift

Przechodzenie wstecz i dalej w historii kart za pomocą gestów specjalnych

Po włączeniu gestów specjalnych możesz nawigować wstecz i dalej pomiędzy stronami, naciskając naprzemiennie prawy i lewy przycisk myszy. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, potem naciśnij drugi, a następnie zwolnij pierwszy. Odrobina praktyki wystarczy, by przyspieszyć nawigowanie po stronach.

Aby włączyć lub wyłączyć gesty specjalne:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia (Preferencje na komputerze Mac).
 2. Kliknij pozycję Przeglądarka na pasku bocznym.
 3. W sekcji Skróty zaznacz pole wyboru Włącz gesty specjalne.

Naciśnij prawy przycisk, a następnie lewy, by przejść wstecz. Naciśnij lewy przycisk, a następnie prawy, by przejść dalej.

Uwaga: włączenie gestów specjalnych podczas używania myszy Magic Mouse lub trackpada może powodować nieoczekiwane efekty.

Szybsza nawigacja dzięki skrótom klawiaturowym

Używając klawiatury, możesz przeglądać Internet znacznie szybciej. Do działań związanych z przeglądaniem możesz przypisać dowolne kombinacje klawiszy. Aby dostosować skróty klawiaturowe:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia (Preferencje na komputerze Mac).
 2. Kliknij pozycję Przeglądarka na pasku bocznym.
 3. W sekcji Skróty kliknij przycisk Konfiguruj skróty.

Poniżej znajduje się lista dostępnych skrótów klawiaturowych i związanych z nimi domyślnych kombinacji klawiszy:

Sterowanie przeglądarką

Działanie Mac Windows/Linux
Otwórz stronę pobranych plików +J    Ctrl+J
Otwórz stronę rozszerzeń +Shift ⇧+E Ctrl+Shift ⇧+E
Otwórz stronę historii +Shift ⇧+H Ctrl+H
Otwórz plik lokalny +O Ctrl+O
Aktywuj pasek adresu +L Ctrl+L
Otwórz stronę Preferencje (Ustawienia) +, Alt+P
Wydrukuj bieżącą stronę +P Ctrl+P
Zamknij Operę +Q Ctrl+Shift ⇧+X
Zapisz stronę lokalnie +S Ctrl+S
Otwórz pomoc F1

Wyszukiwanie tekstu na stronie

Działanie Mac Windows/Linux
Znajdź na stronie +F Ctrl+F
Znajdź następne +G Ctrl+G
Znajdź poprzednie +Shift ⇧+G Ctrl+Shift ⇧+G
Działanie Mac Windows/Linux
Przełączaj pomiędzy elementami strony Tab ⇥ Tab ⇥
Przełączaj wstecz pomiędzy elementami strony Shift ⇧+Tab ⇥ Shift ⇧+Tab ⇥
Przejdź dalej o jedną stronę + Alt+
Przejdź wstecz o jedną stronę + Alt+
Przejdź do końca strony + End
Przejdź do początku strony + Home
Przewiń o jedną stronę w dół Spacja Spacja
Przewiń o jedną stronę do góry Shift ⇧+Spacja Shift ⇧+Spacja
Odśwież bieżącą stronę +R Ctrl+R
Wyświetl źródło bieżącej strony +U Ctrl+U

Sterowanie kartami i oknami

Działanie Mac Windows/Linux
Aktywuj menu kart Ctrl+M Ctrl+M
Zamknij bieżącą kartę +W Ctrl+W
Zamknij bieżące okno Alt+F4
Przełącz na następną otwartą kartę Ctrl+Tab ⇥  Ctrl+Tab ⇥
Przełącz na poprzednią otwartą kartę Shift ⇧+Ctrl+Tab ⇥ Shift ⇧+Ctrl+Tab ⇥
Przełącz na następne otwarte okno +` Alt+Tab ⇥
Zminimalizuj okno +M Windows+M
Otwórz nową kartę +T Ctrl+T
Otwórz nowe okno +N Ctrl+N
Otwórz nowe okno prywatne +Shift ⇧+N Ctrl+Shift ⇧+N
Ponownie otwórz ostatnio zamkniętą kartę +Shift ⇧+T Ctrl+Shift ⇧+T
Pokaż/ukryj menu kart Ctrl+M Ctrl+M
Wyświetl poprzednią aktywną kartę Ctrl+` Ctrl+`

Operacje na tekście

Działanie Mac Windows/Linux
Kopiuj +C   Ctrl+C
Wytnij +X   Ctrl+X
Wklej +V   Ctrl+V
Zaznacz wszystko +A   Ctrl+A
Cofnij +Z   Ctrl+Z
Powtórz +Shift ⇧+Z   Ctrl+Shift ⇧+Z

Powiększanie i pomniejszanie

Działanie Mac Windows/Linux
Włącz tryb pełnoekranowy Ctrl+Shift ⇧+F  F11
Włącz tryb prezentacji +Shift ⇧+F
Powiększ ++  Ctrl++
Pomniejsz +-  Ctrl+-
Przywróć powiększenie 100% +0  Ctrl+0

Zaawansowane skróty klawiaturowe

Skróty jednoklawiszowe i alternatywne konfiguracje skrótów dostępne są po włączeniu zaawansowanych skrótów klawiaturowych. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia (Preferencje na komputerze Mac).
 2. Kliknij pozycję Przeglądarka na pasku bocznym.
 3. W sekcji Skróty zaznacz pole wyboru Włącz zaawansowane skróty klawiaturowe.
Działanie Mac Windows/Linux
Przejdź do następnej karty (w lewo) 1  1
Przejdź do następnej karty (w prawo) 2  2
Wyświetl poprzednią kartę Ctrl+`
Znajdź na stronie /  /
Przejdź wstecz o jedną stronę Z  Z
Przejdź dalej o jedną stronę X  X
Powiększ +  0
Powiększ bardziej 8  8
Pomniejsz -  9
Pomniejsz bardziej 7  7
Przywróć powiększenie 100% 6  6