Skróty

Sterowanie przeglądarką za pomocą myszy

Gesty myszy pomagają w wykonywaniu typowych działań związanych z przeglądaniem za pomocą szybkich, niewielkich ruchów myszą.

Aby włączyć lub wyłączyć gesty myszy:

 1. Przejdź do Ustawień (Preferencje na komputerze Mac).
 2. Kliknij Zaawansowane na lewym pasku bocznym i wybierz Przeglądarka.
 3. W obszarze Skróty włącz lub wyłącz Włącz obsługę gestów myszy.

Uwaga: włączenie gestów myszy podczas używania myszy Magic Mouse lub trackpada może powodować nieoczekiwane efekty.

Aby korzystać z gestów myszy, przytrzymaj prawy przycisk myszy, przesuń mysz w określonym kierunku i zwolnij przycisk. Po nabraniu wprawy nawigacja za pomocą myszy stanie się szybka i efektywna.

Nawigowanie za pomocą gestów myszy

Wymienione poniżej gesty myszy działają po kliknięciu pustego obszaru strony.

DziałanieGest
Przejdź wstecz o jedną stronęGest w lewoPrzesuń w lewo
Przejdź dalej o jedną stronęGest w prawoPrzesuń w prawo
Otwórz nową kartęGest w dółPrzesuń w dół
Odśwież stronęGest w górę i w dółPrzesuń do góry, a następnie w dół
Zamknij bieżącą kartęGest w dół i na prawoPrzesuń w dół, a następnie w prawo

Wymienione poniżej gesty myszy działają po kliknięciu linku na stronie.

DziałanieGest
Otwórz link na karcie w tleGest w dół i w góręPrzesuń w dół, a następnie do góry
Otwórz link na nowej karcieGest w dółPrzesuń w dół
Otwórz link w nowym oknieShift ⇧ + Gest w dółPrzesuń w dół, przytrzymując klawisz Shift

Przechodzenie wstecz i dalej w historii kart za pomocą gestów specjalnych

Po włączeniu gestów specjalnych możesz nawigować wstecz i dalej pomiędzy stronami, naciskając naprzemiennie prawy i lewy przycisk myszy. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków, potem naciśnij drugi, a następnie zwolnij pierwszy. Odrobina praktyki wystarczy, by przyspieszyć nawigowanie po stronach.

Aby włączyć lub wyłączyć gesty specjalne:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia (Preferencje na komputerze Mac).
 2. Kliknij pozycję Przeglądarka na pasku bocznym.
 3. W sekcji Skróty zaznacz pole wyboru Włącz gesty specjalne.

Naciśnij prawy przycisk, a następnie lewy, by przejść wstecz. Naciśnij lewy przycisk, a następnie prawy, by przejść dalej.

Uwaga: włączenie gestów specjalnych podczas używania myszy Magic Mouse lub trackpada może powodować nieoczekiwane efekty.

Szybsza nawigacja dzięki skrótom klawiaturowym

Używając klawiatury, możesz przeglądać Internet znacznie szybciej. Do działań związanych z przeglądaniem możesz przypisać dowolne kombinacje klawiszy. Aby dostosować skróty klawiaturowe:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia (Preferencje na komputerze Mac).
 2. Kliknij pozycję Przeglądarka na pasku bocznym.
 3. W sekcji Skróty kliknij przycisk Konfiguruj skróty.

Poniżej znajduje się lista dostępnych skrótów klawiaturowych i związanych z nimi domyślnych kombinacji klawiszy:

Sterowanie przeglądarką

DziałanieMacWindows/Linux
Otwórz stronę pobranych plików+J   Ctrl+J
Otwórz stronę rozszerzeń+Shift ⇧+ECtrl+Shift ⇧+E
Otwórz stronę historii+Shift ⇧+HCtrl+H
Otwórz plik lokalny+OCtrl+O
Aktywuj pasek adresu+LCtrl+L
Otwórz stronę Preferencje (Ustawienia)+,Alt+P
Wydrukuj bieżącą stronę+PCtrl+P
Zamknij Operę+QCtrl+Shift ⇧+X
Zapisz stronę lokalnie+SCtrl+S
Otwórz pomoc F1

Wyszukiwanie tekstu na stronie

DziałanieMacWindows/Linux
Znajdź na stronie+FCtrl+F
Znajdź następne+GCtrl+G
Znajdź poprzednie+Shift ⇧+GCtrl+Shift ⇧+G
DziałanieMacWindows/Linux
Przełączaj pomiędzy elementami stronyTab ⇥Tab ⇥
Przełączaj wstecz pomiędzy elementami stronyShift ⇧+Tab ⇥Shift ⇧+Tab ⇥
Przejdź dalej o jedną stronę+Alt+
Przejdź wstecz o jedną stronę+Alt+
Przejdź do końca strony+End
Przejdź do początku strony+Home
Przewiń o jedną stronę w dółSpacjaSpacja
Przewiń o jedną stronę do góryShift ⇧+SpacjaShift ⇧+Spacja
Odśwież bieżącą stronę+RCtrl+R
Wyświetl źródło bieżącej strony+UCtrl+U

Sterowanie kartami i oknami

DziałanieMacWindows/Linux
Aktywuj menu kartCtrl+MCtrl+M
Zamknij bieżącą kartę+WCtrl+W
Zamknij bieżące okno Alt+F4
Przełącz na następną otwartą kartęCtrl+Tab ⇥ Ctrl+Tab ⇥
Przełącz na poprzednią otwartą kartęShift ⇧+Ctrl+Tab ⇥Shift ⇧+Ctrl+Tab ⇥
Przełącz na następne otwarte okno+`Alt+Tab ⇥
Zminimalizuj okno+MWindows+M
Otwórz nową kartę+TCtrl+T
Otwórz nowe okno+NCtrl+N
Otwórz nowe okno prywatne+Shift ⇧+NCtrl+Shift ⇧+N
Ponownie otwórz ostatnio zamkniętą kartę+Shift ⇧+TCtrl+Shift ⇧+T
Pokaż/ukryj menu kartCtrl+MCtrl+M
Wyświetl poprzednią aktywną kartęCtrl+`Ctrl+`

Operacje na tekście

DziałanieMacWindows/Linux
Kopiuj+C  Ctrl+C
Wytnij+X  Ctrl+X
Wklej+V  Ctrl+V
Zaznacz wszystko+A  Ctrl+A
Cofnij+Z  Ctrl+Z
Powtórz+Shift ⇧+Z  Ctrl+Shift ⇧+Z

Powiększanie i pomniejszanie

DziałanieMacWindows/Linux
Włącz tryb pełnoekranowyCtrl++F F11
Powiększ++ Ctrl++
Pomniejsz+- Ctrl+-
Przywróć powiększenie 100%+0 Ctrl+0

Zaawansowane skróty klawiaturowe

Skróty jednoklawiszowe i alternatywne konfiguracje skrótów dostępne są po włączeniu zaawansowanych skrótów klawiaturowych. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do opcji Ustawienia (Preferencje na komputerze Mac).
 2. Kliknij pozycję Przeglądarka na pasku bocznym.
 3. W sekcji Skróty zaznacz pole wyboru Włącz zaawansowane skróty klawiaturowe.
DziałanieMacWindows/Linux
Przejdź do następnej karty (w lewo)1 1
Przejdź do następnej karty (w prawo)2 2
Wyświetl poprzednią kartęCtrl+` 
Znajdź na stronie/ /
Przejdź wstecz o jedną stronęZ Z
Przejdź dalej o jedną stronęX X
Powiększ+ 0
Powiększ bardziej8 8
Pomniejsz- 9
Pomniejsz bardziej7 7
Przywróć powiększenie 100%6 6