Strona startowa

Łatwa konfiguracja

Panel Łatwa konfiguracja zapewnia szybki dostęp do najważniejszych opcji Opery. Dla nowych użytkowników może on stanowić świetne wprowadzenie do funkcji tej przeglądarki. Jest także przydatny dla doświadczonych użytkowników, którzy chcą wprowadzić szybkie modyfikacje.

Opcja Łatwa konfiguracja jest dostępna w prawym górnym rogu strony startowej.

Na panelu tym możesz zmieniać motywy i tapety, przypiąć pasek boczny, wyświetlić pasek zakładek, włączyć lub wyłączyć blokowanie reklam, zmienić lokalizację pobierania oraz wyczyścić dane przeglądania.

U dołu panelu Łatwa konfiguracja znajduje się link do pełnej strony ustawień.

Importowanie zakładek i ustawień

Na panelu Łatwa konfiguracja możesz szybko zaimportować zakładki i ustawienia z innych przeglądarek.

Po kliknięciu przycisku Importuj zakładki i ustawienia możesz wybrać importowanie danych z programów Google Chrome, Mozilla Firefox, Yandex lub Safari albo z pliku HTML zawierającego zakładki.

Możesz także wybrać elementy, które chcesz zaimportować: historia przeglądania, ulubione/zakładki i ciasteczka.

Gdy skończysz, kliknij przycisk Importuj, aby zaimportować wybrane dane.

Aby znaleźć zaimportowane dane, przejdź do strony zakładek (ikona serca na pasku bocznym) w sekcji Inne zakładki. Jeśli na przykład dane zostały zaimportowane z przeglądarki Google Chrome, pojawi się folder o nazwie „Zaimportowane z przeglądarki Chrome”.

Ustawianie Opery jako przeglądarki domyślnej

Panel Łatwa konfiguracja umożliwia łatwe ustawienie Opery jako domyślnej przeglądarki.

W sekcji Domyślna przeglądarka kliknij przycisk Ustaw przeglądarkę Opera jako domyślną.

Pasek wyszukiwania Google

Kliknij Szukaj w Internecie w polu wyszukiwarki Google, aby rozpocząć wyszukiwanie informacji w Internecie. Wpisz słowa kluczowe, które chcesz znaleźć. Jeśli na przykład szukasz informacji na temat biletów lotniczych na Fidżi, wpisz tekst loty Fidżi. Następnie naciśnij klawisz Enter , aby wyświetlić wyniki wyszukiwania Google.

Szybkie wybieranie

Szybkie wybieranie to wizualny zestaw elementów utworzonych na podstawie najczęściej odwiedzanych witryn lub zainstalowanych rozszerzeń. Elementy szybkiego wybierania są wyświetlane jako miniatury, które odsyłają do danej strony. Aby szybko przechodzić do ulubionych witryn, możesz je odpowiednio uporządkować.

Dodawanie elementów szybkiego wybierania

Aby dodać element:

  1. Kliknij pusty element zawierający znak +.
  2. Wybierz jedną z sugerowanych stron lub wpisz adres internetowy (np. opera.com/).
  3. Naciśnij klawisz Enter.

Aby otworzyć element, kliknij jego miniaturę.

Modyfikowanie elementów szybkiego wybierania

Aby zmienić nazwę lub adres internetowy elementu:

  1. Naciśnij klawisz Ctrl i kliknij (Mac) lub kliknij prawym przyciskiem myszy (Win/Lin) miniaturę elementu.
  2. Wybierz opcję Edytuj.
  3. Wpisz nową nazwę i/lub adres w polach tekstowych.
  4. Kliknij przycisk OK.

Aby zmienić kolejność elementów, przeciągnij miniatury w wybrane pozycje.

Aby usunąć element, naciśnij klawisz Ctrl i kliknij dany element, a następnie kliknij opcję Przenieś do Kosza.

Zarządzanie folderami szybkiego wybierania

Aby utworzyć folder elementów szybkiego wybierania, przeciągnij jeden element na inny. Kliknij nowo utworzony folder, aby go rozwinąć i wyświetlić zawarte w nim elementy. Gdy folder jest rozwinięty, możesz zarządzać jego poszczególnymi elementami w sposób opisany wcześniej.

Aby wrócić do okna Szybkie wybieranie, kliknij przycisk X w lewym górnym rogu okna folderu lub kliknij poza oknem folderu.

Aby zmienić nazwę folderu, naciśnij klawisz Ctrl i kliknij folder, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę. Wpisz nazwę w polu tekstowym i kliknij przycisk OK.

Aby zmienić kolejność elementów folderu, rozwiń go i przeciągnij elementy w wybrane pozycje. Przenieś je poza folder, a następnie rozmieść je jako osobne elementy szybkiego wybierania.

Aby usunąć folder ze wszystkimi jego elementami, naciśnij klawisz Ctrl i kliknij dany folder, a następnie wybierz opcję Przenieś do Kosza.