Opera Software

Surf med Opera Mini

Indhold

Bemærk: Anvender du en BlackBerry-enhed, se afsnitte om Opera Mini på BlackBerry.

Opera Mini kan anvendes sammen med en skærm-pen, joystick, 4- eller 5-vejs navigationstaster eller tal-tasterne.

Hvis du anvender en skærm-pen, aktiverer du links, formular-input og menuer ved at berøre skærmen. Træk bladningsfeltet op/ned for at gå op/ned.

Hvis du anvender et joystick eller 4- eller 5-vejsnavigationstaster, går du en side op/ned ved at trykke venstre/højre. For at gå til forrige/næste link el. formular-input, trykker du op/ned. Ved at trykke på joysticket aktiveres links, menuer og formular-input. Hvis du ikke kan trykke på joysticket, så vælg i stedet knappen "call" (normalt vist med et grønt telefon-ikon) eller tasten *. Bemærk, du skal muligvis aktivere tekst-inputfelter, før du kan skrive i dem.

Hvis du anvender tal-tasterne, så er op/ned-tasterne til at vælge det forrige/næste link, og derudover kan følgende tastekombinationer anvendes:

#, 1
Skriv adresse.
#, 2
Se bogmærker
#, 3
Hop til begyndelsen af hovedindholdet eller toppen/bunden af en side.
#, 4
Gå til startsiden.
#, 5
Historik.
#, 6
Sideinformation.
#, 7
Tilføj bogmærke.
#, 8
Indstillinger.
#, 0
Opdater.
#, #
Gå frem.
Ændring af vinduesstørrelse ved at fjerne værktøjslinjer (måske ikke understøttet).

Telefonens valgtaster fungerer som tilbage- og menu-taster. Valgtasterne er normalt placeret lige under skærmen i venstre og højre side. Disse taster har også andre funktioner bundet til sig end blot tilbage og menu. Tasternes funktioner afhænger af, hvad der står skrevet i bunden af skærmen.

Opera Minis brugergrænseflade

Bemærk: Anvender du en BlackBerry-enhed, se afsnitte om Opera Mini på BlackBerry.

Når du starter Opera Mini, blive du præsenteret for en startside, hvorfra du kan søge, tilgå tjenester og se din historik.

Du kan åbne Opera Mini-menuen med valgtasterne. I menuen kan du åbne en ny side, få adgang til dine bogmærker, gå tilbage til startsiden, få adgang til menuen "Funktioner" eller afslutte Opera Mini. Når du indtaster en adresse, kan du få adgang til tidligere indtastede adresser via Mere-menuen eller Opera Mini-menuen.

I menuen Funktioner kan du ændre indstillingerne, se historikken, tilføje bogmærker, indrapportere en fejl eller få adgang til hjælpen. Du kan også se information om den side, du aktuelt ser på, f.eks. sidens titel, adresse, ikon, størrelse og sikkerhedsinformation.

Under Indstillingerne kan du bestemme, om billeder skal indlæses, om de skal være i høj kvalitet og om der efter sideindlæsning skal hoppes direkte til den del af siden, der indeholder hovedindholdet. Alt efter telefonen kan du muligvis også vælge yderligere indstillingsmuligheder, eksempelvis indstilling af sammenfoldet indhold, dekoration, skriftstørrelsen, jævn bladning og animering ved navigering. Nogle telefoner kan også vise et ur i Opera Minis værktøjslinje, og du vil i dette tilfælde få mulighed for at indstille dette. Du har også mulighed for at genteste din netværksopsætning.

Nogle menupunkter kan tilgås direkte ved hjælp af genvejstaster. Er dette tilfældet for et valgt menupunkt, vises genvejstasterne til dette punkt i Opera Minis værktøjslinje, når punktet vælges. Når du, for at påbegynde en given tastekombination, trykker på tasterne * eller #, kan du efter trykket vente et par sekunder, hvorefter en liste med de mulige genveje fremkommer. Du kan få listen væk igen ved at trykke på "Annuller".

Du kan fra bogmærke-oversigten via menupunktet Organiser tilføje, slette og arrangere bogmærkerne. Ved at Redigere et bogmærke, kan du ændre bogmærkets navn eller adresse samt bestemme, om det skal vises på startsiden. Bogmærker, der vises på startsiden, kan tilgås direkte via genvejstaster (hvis denne funktion er tilgængelig på den aktuelle telefon). Bogmærkerne på startsiden får tildelt et nummer ud fra den orden, de på startsiden optræder. Det første bogmærke får 1, det næste 2 og så videre. For at anvende disse genveje skal du blot trykke * og dernæst bogmærkets genvejsnummer. Dette kan du gøre når som helst Opera Mini kører.

Du kan fra nogle websider hente filer ned, og i Opera Mini kan du ligeledes, afhængig af din telefon, udvælge og hente billedfiler fra en webside. Når du i Opera Mini ønsker at hente en fil ned, vil dette ske via din telefons overførselsadministrator. Denne bliver muligvis nødt til at lukke Opera Mini for at kunne hente filerne ned, og nogle overførselsadministratorer indeholder begrænsninger på, hvilke filtyper der kan hentes ned, eller hvordan filerne kan anvendes.

Funktioner for websiderne

På mange websider vil Opera Mini kunne detektere store blokke af navigeringslinks og folde dem sammen. Dette hjælper med til at reducere bladningen på siden for at finde og læse det reelle indhold. Antallet af sammenfoldede og dermed skjulte links vises sammen med en knap til at udfolde dem.

Nogle websteder stiller nyhedskanaler til rådighed, hvor man på en let og hurtig måde kan holde sig opdateret med nyt og ændret indhold på webstedet. Når Opera Mini detekterer, en side har en nyhedskanal tilknyttet, viser den øverst på siden et nyhedskanal-ikon og et link. Klik på dette link for at se kanalen. Du kan herefter vælge at abonnere på kanalen. En kanal i abonnement kan nås via startsiden.

Hvis det på en webside er muligt at uploade billeder, vil du muligvis - alt efter den givne telefon - via en knap i Opera Mini have mulighed for at bruge telefonens kamera til at tage et billede og uploade det. Klik på knappen som normalt for at anvende telefonens kamera, og følg herefter de givne instruktioner.

Opera Mini på BlackBerry

På BlackBerry-enheder kan de fleste funktioner aktiveres via trackwheelet. Rul trackwheelet for at vælge forrige/næste link eller formularfelt. Brug Alt+trackwheel for at udføre Page up og Page down. Klik på trackwheelet for at åbne trackwheel-menuen. Denne menu kan bruges til at vælge og aktivere links og formular-felter, ligesom de normale Opera Mini-menuer også kan tilgås herfra.

Enter-tasten kan også anvendes til at aktivere links og formular-felter uden bekræftelsen fra trackwheel-menuen. Escape-tasten fungerer normalt som annullering eller en lukning af menuer.

For at aktivere Opera Mini-menuerne, der normalt er koblet til en telefons valgtaster, skal du på en BlackBerry-enhed enten vælge disse menuer fra trackwheel-menuen eller via valgtaster på BlackBerry-enheden. Tasterne Q/W og O/P fungerer som valgtaster på BlackBerry-enheder.

For at anvende menugenvejene på en BlackBerry, tryk blot på Alt, så # og til sidst den ønskede numeriske tast. For at anvende genvejene til bogmærkerne vist på startsiden skal du trykke på Alt, så * og slutteligt bogmærkets genvejsnummer. Du behøver ikke at trykke Alt, før du trykker på numeriske taster.

Bemærk: Du skal muligvis aktivere "turn wireless on" på din BlackBerry, før du starter Opera Mini.