ซอฟต์แวร์ Opera

วิธีแก้ปัญหา

สารบัญ

ปัญหาในการดาวน์โหลด

ลิงค์ดาวน์โหลดไม่ทำงาน
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณและแน่ใจว่าใช้บริการ WAP ได้
รุ่นโทรศัพท์ไม่ได้รับการตรวจพบอย่างถูกต้อง
หากรุ่นโทรศัพท์ของคุณไม่ได้รับการตรวจพบอย่างถูกต้อง โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าหรือไม่ใช่รุ่นที่สนับสนุน คุณสามารถลองดาวน์โหลด Opera Mini อีกครั้ง เวอร์ชันที่ใช้หน่วยความจำสูงและที่ใช้หน่วยความจำต่ำมีให้เลือกใช้ได้ คุณควรดาวน์โหลดเวอร์ชันที่เหมาะกับโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่ รายชื่อรุ่นโทรศัพท์ที่สนับสนุน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของเวอร์ชันที่ใช้

ปัญหาในการติดตั้ง

โทรศัพท์ไม่มีหน่วยความจำเหลืออยู่ขณะติดตั้ง
หากโทรศัพท์ของคุณไม่มีหน่วยความจำเหลืออยู่ในขณะติดตั้ง Opera Mini คุณอาจต้องลองดาวน์โหลดเวอร์ชันที่ใช้หน่วยความจำต่ำของ Opera Mini หรืออาจต้องเพิ่มหน่วยความจำบางส่วน ให้ลองปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ทำงานอยู่ หรือรีสตาร์ทเครื่องของคุณ คุณอาจลองยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างหน่วยความจำ

ปัญหาในการเริ่มต้น

เกิดการแครชในขณะติดตั้ง
หากคุณได้ติดตั้งเวอร์ชันที่ใช้หน่วยความจำสูงของ Opera mini คุณอาจต้องลองดาวน์โหลดเวอร์ชันที่ใช้หน่วยความจำต่ำของ Opera Mini หรือคุณอาจต้องเพิ่มพื้นที่ว่างหน่วยความจำ ให้ลองปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ทำงานอยู่ หรือรีสตาร์ทเครื่องของคุณ คุณอาจลองยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันอื่นๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างหน่วยความจำ หากปัญหายังคงอยู่ โปรด แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบัก
ไม่พบแอปพลิเคชัน Opera Mini ในโทรศัพท์
ทันทีที่คุณได้ติดตั้ง Opera Mini เครื่องของคุณจะติดตั้งโปรแกรมนี้ในตำแหน่งของเมนูโทรศัพท์ที่เหมาะสม โปรดทราบว่าโทรศัพท์บางเครื่องอาจติดตั้ง Opera Mini ไว้ในเมนู "Games" โทรศัพท์บางรุ่นใช้โปรแกรมแยกจากกัน (เช่น MIDlet Manager ใน PocketPC) สำหรับแอปพลิเคชันการจัดการ เช่น Opera Mini.

ปัญหาในการเชื่อมต่อ

ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณมีสัญญาณ หากคุณไม่มีการกำหนดค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โปรดกำหนดค่า รายละเอียดเพิ่มเติมมีให้ไว้ใน คำแนะนำการติดตั้ง โทรศัพท์บางเครื่องอาจต้องการให้คุณอนุญาตให้ Opera Mini เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอย่างแน่นอน คุณอาจต้องเลือกให้ Opera Mini เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เมื่อคุณพยายามเข้าใช้หน้าออนไลน์
Opera Mini จะถามเกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ในครั้งแรกที่คุณรัน Opera Mini อาจมีการสอบถามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้กำหนดค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้แล้ว หากกำหนดค่าไว้ และคุณแน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณมีสัญญาณ คุณไม่ต้องสนใจข้อความนั้น หากยังมีการสอบถามถึงการเชื่อมต่อเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
Opera Mini สอบถามเกี่ยวกับการสูญเสียสัญญาณการเชื่อมต่อเครือข่าย เมื่อเปิดใช้ลิงค์
นี่คือการสูญเสียสัญญาณชั่วคราว ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มีสัญญาณ และลองใช้ลิงค์นั้นอีกครั้ง ในโทรศัพท์บางเครื่อง คุณอาจต้องตรวจดูว่าไม่ได้รันเบราเซอร์ WAP ของโทรศัพท์ไว้ เมื่อคุณต้องการใช้ Opera Mini