ซอฟต์แวร์ Opera

การติดตั้ง Opera Mini

ในการดาวน์โหลด Opera Mini โทรศัพท์ของคุณต้องมีเบราเซอร์ซึ่งให้คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ โทรศัพท์จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้จุดเชื่อมต่อ และโทรศัพท์ส่วนใหญ่จะได้รับการกำหนดค่าจุดเชื่อมต่อ WAP หรืออินเทอร์เน็ตมาล่วงหน้าแล้ว

หากโทรศัพท์ของคุณยังไม่ได้รับการกำหนดค่าจุดเชื่อมต่อ WAP หรืออินเทอร์เน็ต โปรดขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ให้บริการของคุณ

  1. ใช้เบราเซอร์ของโทรศัพท์เพื่อดาวน์โหลด Opera Mini จาก http://mini.opera.com/
    1. เริ่มเปิดใช้เบราเซอร์ ซึ่งปกติจะอยู่ในรายการโปรแกรมของโทรศัพท์
    2. ค้นหาฟังก์ชัน "Open URL/address" ของเบราเซอร์ และพิมพ์ "mini.opera.com" จากนั้น เลือกลิงค์ดาวน์โหลดโดยใช้ปุ่มเลื่อน จอยสติ๊ก หรือปากกาสไตลัส
    3. เปิดใช้ลิงค์เพื่อเริ่มดาวน์โหลดโดยกดปุ่มยืนยันของโทรศัพท์ ขณะที่เลือกลิงค์ ในโทรศัพท์ส่วนใหญ่ การกดจอยสติ๊กหรือปุ่มเลื่อนตรงกลางจะเป็นการยืนยัน
  2. ทำตามคำแนะนำที่โทรศัพท์ของคุณเพื่อทำการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณ์
  3. เมื่อติดตั้ง Opera Mini เสร็จแล้ว ระบบอาจแสดงตัวเลือกเพื่อให้คุณเปิดใช้ หากไม่มี คุณต้องไปที่ Opera Mini และเริ่มต้นโดยใช้ระบบเมนูของโทรศัพท์คุณ