Przejdź do treści strony.

Włącz automatyczne uzupełnianie, aby automatycznie wypełniać formularze na stronach WWW

Jeśli włączysz automatyczne uzupełnianie, Opera będzie automatycznie wypełniać typowe formularze na stronach WWW informacjami takimi jak adres i dane karty kredytowej.

Aby włączyć automatyczne uzupełnianie:

 1. Z menu głównego wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
 3. W sekcji Automatyczne uzupełnianie zaznacz opcję Włącz automatyczne uzupełnianie formularzy na stronach WWW.

Możesz przechowywać informacje o wielu kontaktach i kartach kredytowych.Aby dodać kontakt lub dane karty kredytowej, które mają być wykorzystywane przez funkcję automatycznego uzupełniania, kliknij Zarządzaj ustawieniami automatycznego uzupełniania.

Zarządzanie dostępem do kamery na stronach

Programiści odkrywają nowe możliwości korzystania z kamer oferowane przez nowoczesne przeglądarki.Niektóre witryny mogą próbować uzyskać dostęp do kamery Twojego komputera.

W domyślnej konfiguracji Opera pyta, czy chcesz udostępnić witrynie kamerę.Opera zapamięta Twój wybór, jeśli witryna jest zabezpieczona połączeniem HTTPS.

Aby zawsze odmawiać dostępu do kamery:

 1. Z menu głównego wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Witryny na pasku bocznym.
 3. W sekcji Kamera zaznacz opcję Nie zezwalaj witrynom na dostęp do kamery.

Kliknij przycisk Zarządzaj wyjątkami, aby ustalić preferencje dla określonych witryn.

Jeśli posiadasz więcej kamer, możesz określić, która z nich ma być używana przez Operę.Wybierz preferowaną kamerę z rozwijalnego menu.

Zarządzanie ciasteczkami na stronach

Ciasteczka są małymi plikami przechowującymi informacje związane ze stronami WWW.Ciasteczko może zostać utworzone np. w celu przechowywania zawartości koszyka zakupów lub informacji o zalogowaniu podczas przeglądania stron witryny.

Ciasteczka mogą być wykorzystywane do określania profilu potrzeb i przyzwyczajeń użytkownika, dlatego też część użytkowników uważa je za potencjalne źródło problemów związanych z prywatnością.

Ustawienia ciasteczek

Określenie ustawień ciasteczek daje Ci kontrolę nad sposobem ich obsługi przez Operę.W domyślnej konfiguracji przeglądarka akceptuje wszystkie ciasteczka.

Aby określić ustawienia ciasteczek:

 1. Z menu głównego wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
 3. W sekcji Ciasteczka wybierz sposób obsługi ciasteczek.

Kliknij przycisk Zarządzaj wyjątkami, aby ustalić preferencje dla określonych witryn.

Zarządzanie obsługą linków

Niektóre witryny mogą prosić, by za ich pomocą były domyślnie otwierane określone typy linków.Są to witryny do obsługi protokołów.Możesz na przykład skonfigurować Operę, aby otwierała linki ical: w aplikacji webowej Kalendarz Google, lub wymusić otwieranie linków mailto: w wybranej webowej aplikacji pocztowej.

Aby witryny nie prosiły o ustawienie ich jako domyślnych witryn do obsługi określonych protokołów:

 1. Z menu głównego wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
 3. W sekcji Programy i witryny do obsługi protokołów zaznacz Nie zezwalaj żadnym witrynom na obsługiwanie protokołów.

Kliknij przycisk Zarządzaj obsługą protokołów, aby ustalić preferencje dla określonych witryn.

Zarządzanie obrazami na stronach

Możesz określić sposób obsługi obrazów na stronach, które przeglądasz.Opera może wyświetlać wszystkie obrazy, nie wyświetlać żadnych lub obsługiwać je zgodnie z ustawieniami dla określonych witryn.

Aby zmienić ustawienia obsługi obrazów:

 1. Z menu głównego wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Witryny na pasku bocznym.
 3. W sekcji Obrazy wybierz sposób obsługi obrazów.

Kliknij przycisk Zarządzaj wyjątkami, aby ustalić preferencje dla określonych witryn.

Zarządzanie skryptami JavaScript na stronach

JavaScript jest językiem skryptowym umożliwiającym dodawanie do stron nowych funkcji, takich jak modyfikowanie okien przeglądarki.W rzadkich przypadkach język JavaScript może być nadużywany w celu wykonywania działań, które Twoim zdaniem mogą być dokuczliwe.Możesz więc całkowicie wyłączyć obsługę JavaScript.Jeśli to zrobisz, niektóre strony przestaną działać prawidłowo.

Aby zmienić ustawienia JavaScript:

 1. Z menu głównego wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Witryny na pasku bocznym.
 3. W sekcji JavaScript wybierz sposób obsługi skryptów JavaScript.

Kliknij przycisk Zarządzaj wyjątkami, aby ustalić preferencje dla określonych witryn.

Zarządzanie udostępnianiem lokalizacji na stronach

Niektóre witryny mogą próbować określić Twoją lokalizację w celu dostarczenia zlokalizowanych treści (takich jak recenzje z pobliskich sklepów lub kupony od firm znajdujących się w Twojej okolicy).Aby to zrobić, witryna może poprosić Cię o zezwolenie na użycie funkcji geolokalizacji.Możesz zdecydować, czy chcesz udostępniać swoją lokalizację podczas przeglądania.Opera nie udostępni informacji geolokalizacyjnych bez Twojego zezwolenia.

Ustalenie preferencji udostępniania lokalizacji umożliwia kontrolę nad dostępnością Twojej lokalizacji dla witryn.W domyślnej konfiguracji Opera pyta, czy chcesz udostępnić swoją lokalizację, gdy po raz pierwszy odwiedzasz witrynę, która próbuje ją określić.Możesz zezwolić lub odmówić dostępu do informacji o swojej lokalizacji, a Opera zapamięta Twój wybór dla danej witryny.

Aby określić ustawienia udostępniania lokalizacji:

 1. Z menu głównego wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Witryny na pasku bocznym.
 3. W sekcji Lokalizacja wybierz pożądany sposób udostępniania Twojej lokalizacji.

Kliknij przycisk Zarządzaj wyjątkami, aby ustalić preferencje dla określonych witryn.

Dowiedz się więcej o geolokalizacji i udostępnianiu lokalizacji.

Zarządzanie dostępem do mikrofonu na stronach

Niektóre witryny i aplikacje webowe mogą próbować uzyskać dostęp do mikrofonu Twojego komputera.Na przykład aplikacja typu live-chat może potrzebować Twojego mikrofonu, byś mógł rozmawiać z inną osobą za jej pośrednictwem.

W domyślnej konfiguracji Opera pyta, czy chcesz udostępnić witrynie mikrofon.Opera zapamięta Twój wybór, jeśli witryna jest zabezpieczona połączeniem HTTPS.

Aby zawsze odmawiać dostępu do mikrofonu:

 1. Z menu głównego wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Witryny na pasku bocznym.
 3. W sekcji Mikrofon zaznacz opcję Nie zezwalaj witrynom na dostęp do mikrofonu.

Kliknij przycisk Zarządzaj wyjątkami, aby ustalić preferencje dla określonych witryn.

Jeśli posiadasz więcej mikrofonów, możesz określić, który z nich ma być używany przez Operę.Wybierz preferowany mikrofon z rozwijalnego menu.

Zarządzanie dostępem do urządzeń MIDI na stronach

Jeśli podłączysz do komputera urządzenie z interfejsem MIDI, takie jak klawiatura lub kontroler, niektóre witryny i aplikacje webowe mogą prosić o uzyskanie wyłącznego dostępu do tego urządzenia. Deweloper może na przykład udostępnić w sieci nowy syntezator, który może być użyty przez Twoją klawiaturę.

Gdy witryna uzyska wyłączny dostęp, inne aplikacje (zarówno webowe, jak i te zainstalowane w Twoim komputerze) nie będą mogły odczytywać sygnałów z urządzenia.

W domyślnej konfiguracji Opera pyta, czy chcesz zezwolić witrynie na wyłączny dostęp do urządzenia MIDI.Opera zapamięta Twój wybór, jeśli witryna jest zabezpieczona połączeniem HTTPS.

Aby zawsze zezwalać lub nie zezwalać na wyłączny dostęp do urządzeń MIDI:

 1. Z menu głównego wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Witryny na pasku bocznym.
 3. W sekcji Pełny dostęp do MIDI wybierz preferowany sposób dostępu do urządzeń MIDI.

Kliknij przycisk Zarządzaj wyjątkami, aby ustalić preferencje dla określonych witryn.

Zarządzanie powiadomieniami na pulpicie

Dzięki funkcji powiadomień na pulpicie witryny i strony mogą wyświetlać informacje o statusach oraz aktywności usług.Powiadomienia są wyświetlane na pulpicie nawet wtedy, gdy przeglądarka jest zminimalizowana.Mogą informować Cię o nowych wiadomościach e-mail, ofertach specjalnych lub komentarzach na Twoim blogu.

Możesz określić sposób dostarczania powiadomień przez witryny.W domyślnej konfiguracji Opera wyświetla zapytanie, czy witryna ma wyświetlać powiadomienia.Możesz zezwolić lub odmówić witrynie wyświetlania powiadomień, a Opera zapamięta Twój wybór dla danej witryny.

Aby określić ustawienia powiadomień na pulpicie:

 1. Z menu głównego wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Witryny na pasku bocznym.
 3. W sekcji Powiadomienia wybierz preferowany sposób wyświetlania powiadomień na pulpicie.

Kliknij przycisk Zarządzaj wyjątkami, aby ustalić preferencje dla określonych witryn.

Zarządzanie zapamiętanymi hasłami

Gdy logujesz się do witryny WWW, Opera oferuje możliwość zapamiętania hasła.Jeśli klikniesz Nigdy, witryna zostanie dodana do listy „Nigdy nie zapamiętane”.Zapamiętanymi hasłami zarządza menedżer haseł.

W domyślnej konfiguracji Opera będzie proponować zapamiętywanie haseł.Aby to wyłączyć:

 1. Z menu głównego wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
 3. W sekcji Hasła odznacz opcję Proponuj zapamiętywanie haseł wpisywanych na stronachWWW.

Aby wyświetlić hasła:

 1. Z menu głównego wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
 3. W sekcji Hasła kliknij przycisk Zarządzaj zapamiętanymi hasłami.

Możesz tu wyszukiwać i usuwać zapamiętane hasła oraz blokować zapamiętywanie haseł na wybranych witrynach.

Zarządzanie wtyczkami na stronach

Wiele dostępnych w Internecie plików multimedialnych musi być odtwarzanych przez oprogramowanie innych firm, nazywane wtyczkamiDobrym przykładem jest odtwarzacz mediów obsługujący pliki muzyczne i filmy.Gdy Opera wykryje, że wtyczka nie jest zainstalowana, wtedy zaproponuje otworzenie witryny, z której można ją pobrać.

W domyślnej konfiguracji Opera automatycznie uruchamia wszystkie wtyczki zainstalowane w Twoim komputerze.Możesz to jednak zmienić.

Aby zmienić ustawienia wtyczek:

 1. Z menu głównego wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Witryny na pasku bocznym.
 3. W sekcji Wtyczki wybierz sposób obsługi wtyczek.

Kliknij przycisk Zarządzaj wyjątkami, aby ustalić preferencje dla określonych witryn.

Aby wyłączyć wtyczki i spowodować, aby Opera ich nie uruchamiała, kliknij Wyłącz wybrane wtyczki.Zostanie otwarta strona z listą używanych przez Operę wtyczek.Znajdują się tam informacje o wersjach zainstalowanych wtyczek oraz krótkie opisy dotyczące ich przeznaczenia.

Kliknij przycisk Wyłącz, aby Opera nie używała wybranej wtyczki.Nie spowoduje to usunięcia wtyczki z Twojego komputera.

Zarządzanie wyskakującymi oknami na stronach

Opera próbuje odróżniać okna, których otwarcia sobie życzysz (np. okna logowania lub podobne), od wyskakujących okien otwieranych automatycznie przez strony WWW (np. reklamy).

W domyślnej konfiguracji Opera blokuje okna, których sobie nie życzysz.Możesz określić sposób obsługi wyskakujących okien.

Aby zmienić ustawienia wyskakujących okien:

 1. Z menu głównego wybierz Ustawienia.
 2. Kliknij Witryny na pasku bocznym.
 3. W sekcji Wyskakujące okna wybierz sposób obsługi wyskakujących okien.

Kliknij przycisk Zarządzaj wyjątkami, aby ustalić preferencje dla określonych witryn.