Přeskočit na obsah stránky.

Povolit funkci automatické vyplňování k automatickému vyplnění webových formulářů

Povolíte-li funkci automatického vyplňování, Opera se za vás pokusí vyplnit běžné webové formuláře včetně údajů o vaší adrese či kreditní kartě.

Chcete-li povolit automatické vyplňování:

 1. Z hlavního menu zvolte Nastavení.
 2. Klepněte na Soukromí & bezpečnost na postranním panelu.
 3. V sekci Automatické vyplňování zaškrtněte volbu Povolit automatické vyplňování formulářů na webových stránkách.

Opera může uložit údaje o více kontaktech či více kreditních kartách. Chcete-li do Opery přidat kontakt či údaje kreditní karty k použití při automatickém vyplňování formulářů, klepněte na tlačítko Správce nastavení automatického vyplňování.

Správa přístupu stránek ke kameře a mikrofónu

Pomocí moderních prohlížečů vývojáři nacházejí nové možnosti využití webových kamer a mikrofónů. Některé weby vás mohou požádat o přístup ke kameře a mikrofónu vašeho počítače.

Ve výchozím nastavení se vás Opera vždy dotáže, zda chcete webu povolit přístup k vaší kameře či mikrofónu. Opera si zapamatuje vaši volbu sdílení, je-li web zabezpečen pomocí připojení HTTPS.

Chcete-li webům vždy zakázat přístup k vaší kameře a mikrofónu:

 1. Z hlavního menu zvolte Nastavení.
 2. Klepněte na Weby na postranním panelu.
 3. V sekci Multimédia vyberte volbu Zakázat webům přístup ke kameře a mikrofónu.

Klepnutím na tlačítko Správce výjimek nastavíte předvolby platné jen pro určitý web.

Máte-li k vašemu počítači připojeno více zařízení, lze rovněž nastavit, který mikrofón či kameru má Opera používat jako výchozí. K nastavení vaší předvolby pro multimédia použijte rozbalovací menu.

Správa cookies na stránkách

Cookies jsou malé datové soubory obsahující informaci spojenou s určitým webem. Cookie může například uchovávat informaci o obsahu vašeho nákupního košíku nebo osvědčovat vaše přihlášení pod zvolenou identitou při návštěvě stránek určitého webu.

Cookies mohou být použity ke sledování vašich návyků při prohlížení webu a mohou proto představovat ohrožení soukromí.

Nastavení zacházení s cookies

Nastavení předvoleb vám umožní ovládat, jak bude Opera s cookies zacházet. Ve výchozím nastavení je povoleno přijímat všechny cookies.

Chcete-li nastavit zacházení s cookies:

 1. Z hlavního menu zvolte Nastavení.
 2. Klepněte na Soukromí & bezpečnost na postranním panelu.
 3. V sekci Cookies vyberte volbu pro nakládání s cookies.

Klepnutím na tlačítko Správce výjimek nastavíte předvolby platné jen pro určitý web.

Správa obrázků na stránkách

Je možné nastavit, jak bude Opera zacházet s obrázky na prohlížených stránkách. Můžete si vybrat, zda chcete zobrazovat veškeré obrázky nebo ne, případně zvolit nastavení nakládání s obrázky platné jen pro určitý web.

Chcete-li nastavení obrázků změnit:

 1. Z hlavního menu zvolte Nastavení.
 2. Klepněte na Weby na postranním panelu.
 3. V sekci Obrázky vyberte volbu pro nakládání s obrázky.

Klepnutím na tlačítko Správce výjimek nastavíte předvolby platné jen pro určitý web.

Správa JavaScriptu na stránkách

JavaScript je skriptovací jazyk používaný pro obohacení stránek o některé funkce, například manipulaci s okny prohlížeče. Vzácně může být JavaScript zneužit k provedení akcí, které mohou být pro uživatele obtěžující. V takových případech je možné jej zcela vypnout. Pokud tak učiníte, některé webové stránky nemusí pracovat korektně.

Chcete-li nastavení pro JavaScript změnit:

 1. Z hlavního menu zvolte Nastavení.
 2. Klepněte na Weby na postranním panelu.
 3. V sekci JavaScript vyberte volbu pro nakládání se skripty v jazyce JavaScript.

Klepnutím na tlačítko Správce výjimek nastavíte předvolby platné jen pro určitý web.

Správa sdílení zeměpisné polohy na stránkách

Některé weby vás mohou požádat o využití údajů o vaší zeměpisné poloze pro poskytování lokalizovaných služeb, například recenze nedalekých obchodů či kupóny z podniků nacházejících se ve vaší oblasti. Aby bylo možné s těmito údaji pracovat, tyto weby vás mohou požádat o povolení zjišťovat vaši zeměpisnou polohu prostřednictvím otevřené stránky. Při prohlížení webu si můžete vybrat, zda chcete sdílet vaši zeměpisnou polohu či nikoli. Opera nebude sdílet tyto údaje bez vašeho svolení.

Nastavení pro sdílení zeměpisné polohy vám umožňuje ovládat přístup webů k vašim geolokačním údajům. Ve výchozím nastavení budete poprvé, kdy navštívíte web požadující vaše geolokační údaje, dotázáni, zda chcete vaši zeměpisnou polohu sdílet. Můžete povolit či zakázat přístup k údajům o vaší poloze a Opera si vaši volbu zapamatuje i pro příští návštěvy daného webu.

Chcete-li spravovat sdílení zeměpisné polohy:

 1. Z hlavního menu zvolte Nastavení.
 2. Klepněte na Weby na postranním panelu.
 3. V sekci Zeměpisná poloha vyberte volbu pro sdílení údajů o vaší zeměpisné poloze.

Klepnutím na tlačítko Správce výjimek nastavíte předvolby platné jen pro určitý web.

Více informací o zeměpisné poloze a sdílení zeměpisné polohy.

Správa oznámení na ploše

Oznámení na ploše umožňují webům a aplikacím zobrazovat údaje o stavu či aktivitách jejich služeb. Tato oznámení se zobrazí na ploše vašeho počítače i tehdy, je-li váš prohlížeč minimalizován. Oznámení vás mohou upozornit např. na nové zprávy, speciální akční nabídky či na komentáře k vašemu blogu.

Můžete si nastavit způsob, jakým weby budou posílat svá oznámení. Při výchozí volbě se vás Opera zeptá, zda si přejete, aby vám weby posílaly oznámení. Můžete si vybrat, zda chcete povolit či zakázat danému webu zobrazovat oznámení a Opera si vaši volbu zapamatuje i pro příští návštěvy.

Chcete-li spravovat oznámení na ploše:

 1. Z hlavního menu zvolte Nastavení.
 2. Klepněte na Weby na postranním panelu.
 3. V sekci Oznámení vyberte volbu pro zobrazení oznámení na ploše.

Klepnutím na tlačítko Správce výjimek nastavíte předvolby platné jen pro určitý web.

Správce uložených hesel

Pokud se přihlásíte k některému webu, Opera vám nabídne možnost uložení vašeho hesla. Zvolíte-li možnost Nikdy, bude daný web přidán na seznam webů, pro které nebudou přihlašovací údaje nikdy ukládány. Ukládaná hesla lze spravovat ve Správci hesel.

Ve výchozím nastavení Opera nabízí uložení vašich hesel. Chcete-li tuto nabídku vypnout:

 1. Z hlavního menu zvolte Nastavení.
 2. Klepněte na Soukromí & bezpečnost na postranním panelu.
 3. V sekci Hesla zrušte zaškrtnutí volby Nabízet ukládání hesel zadávaných na webových stránkách.

Chcete-li zobrazit vaše hesla:

 1. Z hlavního menu zvolte Nastavení.
 2. Klepněte na Soukromí & bezpečnost na postranním panelu.
 3. V sekci Hesla klepněte na tlačítko Správce uložených hesel.

Odsud lze prohledávat či odstranit uložená hesla nebo pro určité weby zvolit možnost neukládání zadávaných hesel.

Správa zásuvných modulů na stránkách

Mnoho multimediálních souborů na webu vyžaduje k přehrání software třetích stran (tzv. zásuvné moduly). Běžným příkladem je multimediální přehrávač pro přehrávání videa nebo hudby. Zjistí-li Opera, že je vyžadován zásuvný modul, který není nainstalován, nabídne vám přechod na web, kde lze zásuvný modul stáhnout nebo vám nabídne, že jej pro vás stáhne.

Ve výchozím nastavení Opera automaticky použije jakýkoli zásuvný modul, který je nainstalován na vašem počítači. Avšak, pokud si to přejete, můžete nastavit ručně, jak bude Opera se zásuvnými moduly zacházet.

Chcete-li nastavení pro zásuvný modul změnit:

 1. Z hlavního menu zvolte Nastavení.
 2. Klepněte na Weby na postranním panelu.
 3. V sekci Zásuvné moduly vyberte volbu pro nakládání se zásuvnými moduly.

Klepnutím na tlačítko Správce výjimek nastavíte předvolby platné jen pro určitý web.

Chcete-li zásuvné moduly zakázat a zabránit, aby je Opera spouštěla, klepněte na Zakázat jednotlivé zásuvné moduly. Tím otevřete stránku se zásuvnými moduly se seznamem modulů, které Opera používá. Tento seznam obsahuje podrobnou informaci o verzi instalovaného zásuvného modulu a stručný popis jeho použití.

Klepnutím na tlačítko Vypnout zakážete Opeře zásuvný modul používat. Nedojde ke smazání zásuvného modulu z vašeho počítače.

Instalace a nastavení zásuvného modulu Java

Ke správnému zobrazení webového obsahu může být vyžadována Java. Jde o běžný nástroj používaný některými webovými vývojáři.

Chcete-li instalovat běhové prostředí Java, stáhněte si nejnovější verzi. Klepněte na tlačítko Agree and Start Free Download, čímž zahájíte stahování instalačního souboru. Po dokončení spusťte instalační soubor a následujte pokyny instalačního průvodce.

Správa automaticky otevíraných oken na stránkách

Opera se pokusí rozlišovat u automaticky otevíraných oken, zda jde o reakci na požadavek uživatele (obvykle přihlašovací stránky apod.) či okna otevíraná bez ohledu na vůli uživatele webovými stránkami (obvykle reklama).

Ve výchozím nastavení Opera blokuje vámi nevyžádaná automaticky otevíraná okna. Můžete však nastavit, jak bude Opera s automaticky otevíranými okny nakládat.

Chcete-li nastavení pro automaticky otevíraná okna změnit:

 1. Z hlavního menu zvolte Nastavení.
 2. Klepněte na Weby na postranním panelu.
 3. V sekci Automaticky otevíraná okna vyberte volbu pro nakládání s automaticky otevíranými okny.

Klepnutím na tlačítko Správce výjimek nastavíte předvolby platné jen pro určitý web.