Przejdź do treści strony.

Bezpieczeństwo dzięki przeglądaniu prywatnemu

okno prywatne

Tryb przeglądania prywatnego zapewnia usuwanie historii przeglądania i informacji o aktywności zaraz po zamknięciu wszystkich okien prywatnych.

Aby rozpocząć przeglądanie prywatne, wybierz Plik > Nowe okno prywatne. Po zamknięciu wszystkich okien prywatnych Opera wyczyści następujące dane:

 • Historia przeglądania
 • Elementy pamięci podręcznej (cache)
 • Ciasteczka

Zamkniętych kart i okien prywatnych nie można otworzyć ponownie z menu Ostatnio zamknięte.

Pomimo tego, że okna prywatne nie pozostawiają żadnych śladów z odwiedzanych witryn, dane, które zapiszesz specjalnie (np. szybkie wybieranie, zapamiętane hasła, pobrane pliki), pozostaną widoczne nawet po zamknięciu okna prywatnego.

Czyszczenie danych przeglądania

W domyślnej konfiguracji Opera przechowuje niektóre dane przeglądania, aby przyspieszyć połączenia, szybciej ładować wspólne elementy stron i lepiej obsługiwać strony, które odwiedzasz. Możesz chcieć usunąć ślady swojej aktywności poprzez usunięcie danych prywatnych.

Aby usunąć dane prywatne:

 1. Z menu głównego wybierz Opera > Wyczyść dane przeglądania.
 2. Z rozwijalnego menu Wymaż poniższe elementy z wybierz okres, z którego chcesz usunąć elementy historii.
 3. Zaznacz dane przeglądania, które chcesz usunąć.
 4. Kliknij Wyczyść dane przeglądania.

Wyczyszczenie historii przeglądania spowoduje usunięcie wszystkich informacji o odwiedzonych stronach, takich jak adresy i czasy odwiedzin.

Wyczyszczenie historii pobierania spowoduje usunięcie informacji o plikach pobranych za pomocą przeglądarki. Z dysku nie zostaną usunięte pobrane pliki, a jedynie informacje o czasie ich pobrania i ich lokalizacji źródłowej.

Usunięcie ciasteczek i innych danych witryn spowoduje usunięcie wszystkich danych służących do śledzenia Twojej aktywności. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ciasteczkami.

Opróżnienie pamięci podręcznej przeglądarki spowoduje usunięcie wszystkich przechowywanych tymczasowo danych z witryn. Pamięć podręczna służy do tymczasowego przechowywania elementów stron, takich jak obrazy i zapytania wysyłane do wyszukiwarek, co skraca czas ponownego ładowania tych stron. Opróżnianie pamięci podręcznej zwalnia przestrzeń na dysku twardym.

Wyczyszczenie danych hostowanych aplikacji spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych przez zainstalowane w przeglądarce rozszerzenia. Jeśli na przykład zainstalowałeś rozszerzenie z prognozą pogody i ustawiłeś w nim swoją lokalizację, wyczyszczenie tych danych przywróci domyślne ustawienie rozszerzenia – będziesz musiał ponownie ustawić lokalizację.

Uwaga: nie usuń niechcący przydatnych danych. Jeśli nie wiesz, do czego służą, wypróbuj działanie przeglądania w oknach prywatnych. Dane przeglądania prywatnego są automatycznie czyszczone po zamknięciu wszystkich okien prywatnych.

Zarządzanie sposobem przechowywania danych prywatnych przez Operę może być użyteczną alternatywą dla czyszczenia wszystkich danych prywatnych. Dowiedz się więcej o preferencjach przeglądania.

Plakietki informujące o bezpieczeństwie stron i o innych zdarzeniach

Opera ostrzega przed podejrzanymi stronami. Otwierane strony sprawdzane są w bazie witryn znanych z oszukańczej działalności („phishingu”) i oferowania złośliwego oprogramowania („malware”). Dla własnego bezpieczeństwa, wpisując wrażliwe dane zawsze sprawdzaj, czy na plakietce bezpieczeństwa znajduje się kłódka.

Plakietki pokazują szczegóły przeglądanej strony. Gdy na wspólnym pasku adresu i wyszukiwania pojawi się plakietka, kliknij ją, by wyświetlić więcej informacji, takich jak certyfikaty bezpieczeństwa i inne.

Ikona Oznacza…
ikona przyspieszacza Przyspieszone połączenie
ikona kamery Dostęp do kamery
ikona ostrzeżenia Ostrzeżenie przed oszustwem lub złośliwym oprogramowaniem
ikona dokumentu Plik z dysku
ikona pinezki Dostęp do lokalizacji
ikona O Strona Opery
ikona kłódki Bezpieczne połączenie
ikona okręgu Niezabezpieczone połączenie

Jeśli połączenie jest zabezpieczone, na plakietce bezpieczeństwa wyświetlana jest kłódka oznaczająca, że nikt inny nie może zobaczyć danych przesyłanych pomiędzy tobą, a witryną. Tożsamość właściciela witryny weryfikowana jest za pomocą certyfikatów. Kłódka oznacza dobre szyfrowanie pomiędzy Tobą i odbiorcą oraz pozytywną weryfikację tożsamości odbiorcy.

Jeśli witryna znajduje się na czarnej liście, zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem. Możesz wtedy podjąć decyzję, czy chcesz odwiedzić tę witrynę, czy też przejść bezpiecznie do poprzedniej strony. Funkcja ochrony przed oszustwami i złośliwym oprogramowaniem nie powoduje opóźnień w otwieraniu stron.

Odblokowywanie i zezwalanie na niezabezpieczone treści

Jeśli przeglądasz witrynę używając połączenia szyfrowanego (https://), Opera sprawdza, czy wszystkie elementy witryny są szyfrowane. W przypadku wykrycia, że jakiekolwiek aktywne elementy strony, takie jak skrypty, wtyczki lub ramki, są przesyłane przez nieszyfrowane połączenie (http://), zostaną one zablokowane jako treści niepewne (niezabezpieczone). Oznacza to, że niektóre elementy strony mogą nie być wyświetlane poprawnie.

Zalecamy nie zezwalać na ładowanie niezabezpieczonych treści podczas korzystania z połączeń szyfrowanych. Najlepszym sposobem ochrony danych wrażliwych jest korzystanie z w pełni zabezpieczonych treści. Gdy Opera wykryje niezabezpieczone treści i je zablokuje, w prawej części wspólnego paska adresu i wyszukiwania pojawi się ostrzeżenie.

Jeśli bezpieczeństwo połączenia z daną witryną nie ma dla Ciebie znaczenia, możesz kliknąć to ostrzeżenie, aby wyświetlić przycisk Odblokuj. Po kliknięciu tego przycisku zablokowane treści zostaną wczytane, a plakietka bezpieczeństwa zmieni się w otwartą kłódkę, aby przypominać, że zezwolono na wyświetlenie niezabezpieczonych treści podczas korzystania z połączenia szyfrowanego.

Zarządzanie certyfikatami bezpieczeństwa

Certyfikaty służą do weryfikacji bezpieczeństwa witryn WWW. Większość certyfikatów jest ważna. Jeśli na wspólnym pasku adresu i wyszukiwania wyświetlana jest plakietka bezpieczeństwa z zieloną kłódką, możesz bezpiecznie kontynuować przeglądanie.

Aby dowiedzieć się więcej o certyfikacie bezpieczeństwa witryny, kliknij plakietkę bezpieczeństwa i wybierz Szczegóły. Opera wyświetli podsumowanie dotyczące wystawcy i rodzaju certyfikatu.

Znani publicznie wystawcy i ich certyfikaty są poddawani wielu testom bezpieczeństwa i identyfikacji. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do któregoś z elementów certyfikatu znanego publicznie wystawcy, Opera wyświetli ostrzeżenie. Możesz w takim wypadku kontynuować, jednak nie będzie wtedy pewnej gwarancji bezpieczeństwa.

Aby zarządzać certyfikatami i sposobem ich obsługi przez Operę:

 1. Wybierz Opera > Preferencje.
 2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
 3. W sekcji HTTPS/SSL kliknij przycisk Zarządzaj certyfikatami.

Kilka słów o wystawcach certyfikatów lokalnych

Niektóre połączenia mogą być poświadczane przez wystawców lokalnych, zarówno z aplikacji zainstalowanych w Twoim systemie, jak i z innych niepublicznych źródeł (takich jak lokalny intranet). Tacy wystawcy mogą być wykorzystywani do weryfikacji bezpiecznych połączeń w przeglądarce. Większość takich połączeń jest prawidłowa. Wystawiane lokalnie certyfikaty mogą być na przykład używane podczas debugowania aplikacji i sprawdzania bezpieczeństwa przez zewnętrzne aplikacje oraz przez filtry rodzinne.

Połączenia poświadczane przez certyfikaty pochodzące od lokalnych wystawców nie podlegają standardom kontroli obowiązującym wobec publicznie znanym wystawcom i certyfikatom. Standardy te są zbyt restrykcyjna, co mogłoby prowadzić do nieprawidłowego działania połączeń. Szkodliwe oprogramowanie i wirusy mogą wykorzystywać tego typu certyfikaty do podglądu szyfrowanych danych lub wstrzykiwania reklam.

Możesz skonfigurować Operę tak, by wyświetlała ostrzeżenia, gdy witryny publiczne używają certyfikatów od wystawców lokalnych. Jeśli zdecydujesz się na kontynuowanie przeglądania na takich połączeniach, musisz pamiętać, że niektóre miary bezpieczeństwa, takie jak certificate pinning i Certificate Transparency, będą wyłączone podczas sesji przeglądania.

Żądanie „Do not track” (bez śledzenia)

Większość witryn śledzi Twoją aktywność, gdy je przeglądasz. Jeśli Ci się to nie podoba, Opera może wysyłać w każdym żądaniu dodatkowe pole nagłówka: „DNT: 1”. Flaga ta informuje witryny, że użytkownik nie chce być śledzony. W niektórych krajach żądanie DNT jest usankcjonowane prawnie, dzięki czemu prawa użytkowników są chronione, a większość dobrze zachowujących się witryn uznaje to żądanie.

Możesz włączyć opcję informującą witryny, że nie życzysz sobie śledzenia Twoich zachowań. Aby to zrobić:

 1. Wybierz Opera > Preferencje.
 2. Kliknij Prywatność i bezpieczeństwo na pasku bocznym.
 3. W sekcji Prywatność zaznacz opcję Wysyłaj żądanie „Do not track” (bez śledzenia) podczas przeglądania.