Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Webové stránky

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Obrázky a měřítko

Vyberte, zda Opera na webových stránkách: a) má zobrazovat všechny obrázky, b) má zobrazovat pouze obrázky již jednou načtené a uložené do cache nebo c) nemá obrázky zobrazovat vůbec.

Rovněž můžete změnit výchozí měřítko použité pro nově otevírané webové stránky. Toto měřítko bude použito k zobrazení obrázků i textu.

Při použití volby "Přizpůsobit šířce" budou veškeré webové stránky přeformátovány tak, aby nebylo nutné používat horizontální posuvník (zobrazený obsah bude přizpůsoben šířce aplikačního okna či listu).

Písma a barvy

Ne všechny webové stránky jasně definují styly pro všechny své prvky. Zde si můžete zvolit, jak mají být v takových případech prvky zobrazeny; jaká písma a které barvy budou použity, které odkazy si přejete podtrhávat.

Barva vybraná pro označování normálních (tzn. nenavštívených) odkazů bude použita rovněž k označování nepřečtených zpráv elektronické pošty, diskuzních příspěvků a novinek.