Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Osobní údaje

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Správce hesel

Opera obsahuje Správce hesel a formulářových vstupů s kódovým označením "Wand". Pokud jej povolíte, Opera si při prvním zadání přihlašovacího jména a hesla tyto údaje uloží, abyste je v budoucnu již nemuseli znovu vepisovat. Wand Vám rovněž bude nabízet automatické doplňování osobních údajů do webových formulářů.

Při další návštěvě webu, pro který jsou přihlašovací údaje již uloženy, se můžete přihlásit pouhým klepnutím na tlačítko "Hesla" na liště průběhu nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+Enter.

Přihlašovací jména a hesla jsou ukládána na disk v šifrované podobě. Chcete-li zabezpečit přístup ke Správci hesel před ostatními uživateli sdíleného počítače, lze tak učinit nastavením tzv. základního hesla v Nastavení na kartě Pokročilé volby v kategorii Zabezpečení.

Hesla uložená ve Správci hesel lze vymazat použitím volby Nástroje > Vymazat soukromá data... nebo Nástroje > Pokročilé > Správce hesel....

Osobní údaje

Některé weby mohou požadovat zadání Vašich osobních údajů, např. Vašeho jména či adresy. Nechcete-li tyto údaje opakovaně vepisovat do formulářových polí ručně, můžete je zadat pouze jednou v Nastavení na kartě Osobní údaje.

Po zadání těchto údajů jimi můžete vyplňovat formuláře buď výběrem z nabídky, která se objeví, jakmile začnete do formulářového pole psát, nebo výběrem z kontextového menu.

Vyvoláním kontextového menu pravým tlačítkem myši v textovém vstupním poli (včetně chatu a zpráv el.pošty) získáte přístup k volbám submenu "Vložit osobní údaj", odkud můžete vybírat a vkládat údaje, které jste již dříve zadali v nastavení.

Zjistí-li Opera, že pro dané formulářové pole je ve Wandu uložen odpovídající údaj, lze Wand použít k doplnění údaje do tohoto pole. Klepněte na tlačítko Hesla nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl+Enter.

Tip: Využijte pole "Další info" k uložení alternativních adres nebo dalších údajů, které často do formulářů zadáváte.