Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Lišty

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

K nejdůležitějším funkcím Opery můžete přistupovat z lišt prostřednictvím tlačítek, vstupních polí a rozbalovacích menu.

Tato stránka odkazuje na výchozí nastavení lišt. Lišty lze snadno zobrazovat a skrývat pomocí volby Zobrazit > Lišty. Jednotlivé lišty lze přizpůsobit volbou Nástroje > Přizpůsobení vzhledu... > Lišty - na lišty je možno přidávat nové položky, odstranit z nich položky stávající a měnit umístění lišt.

Lišta listů

Lišta listů zobrazuje Vaše otevřené webové stránky jako listy a obsahuje tlačítka, která slouží ke správě listů. Ikonu Koše se seznamem zavřených listů a zablokovaných vyskakovacích oken najdete na pravém konci lišty listů. Přes ní můžete listy zavřené (třeba omylem) během stávající relace znovu otevřít.

Nejjednodušší cestou jak nastavit fokus na vybraný list je klepnutí na ouško listu. K přepínání mezi otevřenými listy lze ale také použít klávesovou zkratku Ctrl+Tab. Uchopením listu za ouško a jeho přetažením na cílovou pozici lze měnit pořadí listů na liště.

Více informací o listech

Tip: Chcete-li zazáložkovat webovou stránku, můžete list, ve kterém je zobrazena, přetáhnout přímo do panelu Záložky nebo na vybranou lištu.

Lišta průběhu

Lišta průběhu obsahuje tlačítka nejdůležitějších funkcí prohlížeče a adresový řádek sloužící k zadávání a zobrazování adres webových stránek (URL).

Obrázek Položka Vysvětlení
 • Zpět
 • Vpřed
Přejde zpět a vpřed v historii daného listu
Skok vpřed Analyzuje stránku a přejde na pravděpodobnou následující stránku.
 1. Přejde na odkaz link rel="next", je-li takový obsažen v hlavičce stránky.
 2. Přejde na odkaz stránky obsahující text "Další stránka" nebo podobný.
 3. Spustí obrázkovou prezentaci, obsahuje-li stránka odkazy na více obrázků.
Skok zpět Skočí zpět v historii
 1. Přejde na vstupní stránku daného webu
 2. Přejde na poslední stránku předešlého webu (jste-li na vstupní stránce)
 • Zastavit
 • Načíst znovu
Přeruší probíhající načítání stránky nebo zaktualizuje stávající stránku ze serveru
Hesla Automaticky přihlásí uživatele s použitím údajů ze Správce hesel
Ikona stránky Přetažení této ikony do panely Záložky nebo na osobní lištu vytvoří záložku
Adresový řádek Zobrazí adresu stávajícího dokumentu. Lze do něj rovněž přímo zadávat webové adresy
Indikátor zabezpečení Zobrazí se v adresovém řádku v případě, že stránka používá některý z bezpečnostních protokolů. Ikona visacího zámku indikuje úroveň zabezpečení, dále je zobrazeno jméno držitele certifikátu
Ochrana proti podvodům Zobrazí se v adresovém řádku v případě, že je zapnuta ochrana proti podvodným webům. Ikona odpovídá bezpečnostnímu statutu stránky: ověřené, neověřené či podvodné
Ikona zdroje novinek Zobrazí se v adresovém řádku v případě, že stránka obsahuje platný odkaz na zdroj novinek (RSS nebo Atom)
Průběh načítání Zobrazí se na liště průběhu během načítání dokumentu
Tlačítko rozbalovacího menu adres Umožní přístup k dříve zadaným adresám
Pole vyhledávání Umožní hledat na webu bez nutnosti návštěvy webové stránky použitého vyhledávače
Tlačítko rozbalovacího menu vyhledávačů Umožní změnit použitý vyhledávač
Přepínač lišty voleb zobrazení Zobrazí či skryje lištu voleb zobrazení

Průběh načítání

Během načítání stránky se průběh načítání objeví v adresovém řádku, kde je zobrazena informace o stavu načítání dokumentu.

Tip: Pokud máte ve schránce uloženou webovou adresu, použitím klávesové zkratky Ctrl+B na tuto adresu přejdete.

Lišta voleb zobrazení

Lištu voleb zobrazení lze zobrazit použitím přepínače lišty voleb zobrazení - tento přepínač je umístěn na pravém okraji lišty průběhu.

Najít na stránce Prohledá stávající dokument
Najít další Najde další výskyty hledaného řetězce v dokumentu
Hlas Klepnutí inicializuje hlasový modul
Přizpůsobit šířce Přeformátuje obsah stránky, aby vyloučil nutnost horizontálního posuvu
Mód stránky Umožní výběr stylu stránky; klepnutím se lze přepínat mezi zobrazovacími módy, výběrem z voleb menu vyberte styl
Zobrazení obrázků Přepíná zobrazování obrázků: všech, žádných nebo jen z cache
Měřítko Přiblížením zvětšíte prvky stránky (nejen text), oddálením získáte celkový přehled

Tlačítková lišta

Tlačítková lišta je ve výchozím nastavení skryta. Obsahuje převážně tlačítka pro obsluhu dokumentu, jako například uložení a tisk souborů, ale také tlačítka pro uspořádání dokumentů na zobrazovací ploše Opery do kaskády, dlaždic atd.

Osobní lišta

Tato lišta je ve výchozím nastavení skryta, lze ji však zobrazit výběrem z menu Zobrazit > Lišty.

Na osobní lištu můžete přetažením myší umístit Vaše oblíbené záložky/bookmarklety, složky záložek či vyhledávače tak, aby Vám byly vždy k dispozici.

Chcete-li přidat na lištu vyhledávač, vyberte jej přes menu vyvolané klepnutím pravým tlačítkem myši.

Některé weby poskytují speciální navigační odkazy k usnadnění orientace na webu. Opera může tyto odkazy zobrazit jako navigační lištu nad vlastním obsahem webové stránky.

O tom, která tlačítka navigační lišty jsou aktivní (nejsou zašedlá), rozhoduje informace, kterou Opeře poskytuje navštívená stránka. Navigační lišta není ve výchozím nastavení Opery zobrazována. Poměrně dobře využitelná volba je "Zobrazit jen v případě potřeby", která navigační lištu skryje tehdy, pokud navigační lišta neobsahuje žádné aktivní tlačítko (v závislosti na informaci poskytované danou stránkou).

Lišta voleb spouštění je ve výchozím nastavení skryta, lze ji však aktivovat vyrolováním z lišty průběhu, je-li na ní nastaven fokus.

Domů Přejde na Vaši domovskou stránku
Nej... 10 Umožní přístup k 10 Vámi nejčastěji navštěvovaným odkazům
Záložky Umožní přístup k Vašim záložkám

Stavový řádek

Také stavový řádek je ve výchozím nastavení skrytý. Pokud jej povolíte, bude zobrazovat informace o prvcích webových stránek a položkách rozhraní prohlížeče, na které umístíte ukazatel myši.

Tip: Stavový řádek lze pro úsporu místa začlenit do některé jiné lišty.