Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Listy

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Máte-li současně otevřeno více webových dokumentů či zobrazených zpráv, jsou zobrazeny jako listy (někdy nazývané také "taby") na liště listů.

Existuje více způsobů, jak lze otevřít nový list:

a samozřejmě také více způsobů, jak lze zavřít aktivní list:

Kontextové menu listu

Klepnutím pravým tlačítkem myši na ouško listu zobrazíte kontextové menu listu.

Nastavení listů

Nastavení > Pokročilé volby > Listy

Nastavení Vám umožňuje přizpůsobit si práci s listy Vašim potřebám.

Přepínání listů pomocí Ctrl + Tab

Podržením klávesy Ctrl a opakovanými stisky klávesy Tab se můžete přepínat mezi všemi listy otevřenými v rámci jednoho aplikačního okna Opery. Můžete si zde rovněž vybrat pořadí, v jakém budou listy procházeny a zda si během přepínání přejete zobrazovat seznam otevřených listů.

V pořadí podle poslední návštěvy
Ve výchozím nastavení jsou naposledy použité listy umisťovány na začátek seznamu
V pořadí dle lišty listů
V tomto nastavení přepíná mezi listy v pořadí, v němž jsou seřazeny na liště listů
Bez zobrazení seznamu listů
Toto nastavení použije pořadí dle lišty listů, avšak nezobrazí seznam listů

Zobrazení náhledů při přepínání

Chcete-li zobrazovat při přepínání listů náhled obsahu vybraného listu, označte volbu "Zobrazit náhledy obsahu listů při přepínání listů".

Při zavření listu

Aktivovat poslední aktivní list
Ve výchozím nastavení je vrácen fokus na naposledy použitý list
Aktivovat následující list
Toto nastavení vrátí fokus dalšímu listu podle řazení na liště listů
Aktivovat první list otevřený ze stávajícího
Toto nastavení vrátí fokus listu vytvořenému z uzavíraného

Otevírání do aktivního listu

Když otevřete některou položku z panelů, např. záložku, bude ve výchozím nastavení otevřena do stávajícího listu. Chcete-li je otevírat vždy v novém okně, odznačte volbu "Otevírat webové adresy/odkazy i záložky do aktivního listu".

Nově otevřený list zařadit za aktivní

Ve výchozím nastavení jsou nové listy umisťovány na konec lišty listů. Volbu "Nově otevřený list zařadit za aktivní" označte, přejete-li si, aby se nově otevírané listy řadily na liště listů bezprostředně za aktivní list.

Zobrazení náhledu po najetí myší na ouško listu

Ve výchozím nastavení se po najetí polohovacím zařízením na ouško listu zobrazí náhled obsahu listu. Přejete-li si vypnout tuto vlastnost, odznačte volbu "Zobrazit náhled po najetí myší na ouško listu".

Další nastavení listů

Nové listy

Volby v sekci "Nové listy" Vám umožňují definovat velikost nově otevíraných listů. Chcete-li vždy využívat celý prostor aplikačního okna Opery k zobrazení listů, ponechejte volbu "Vždy maximalizovat".

Povolit aplikační okno bez listů

Ve výchozím nastavení musí aplikační okno Opery obsahovat alespoň jeden list. Výběrem volby "Povolit aplikační okno Opery bez listů" povolíte zobrazení aplikačního okna, aniž by musel být otevřen nějaký list.

Listy klepnutím na ouško minimalizovat

Ve výchozím nastavení nemá klepnutí na ouško aktivního listu žádný účinek. Můžete však nastavit, aby jím byl aktivní list minimalizován, a to označením volby "Listy klepnutím na ouško minimalizovat".

Křížek pro uzavření zobrazit na každém listu

Ve výchozím nastavení je křížek pro uzavření zobrazen na každém listu. Odznačením volby "Křížek pro uzavření zobrazit na každém listu" jej odstraníte.

Otevírat nová okna místo listů

Ve výchozím nastavení se listy otevírají v jediném aplikačním okně Opery. Výběrem volby "Otevírat nová okna místo listů" budou nové listy otevírány v samostatných aplikačních oknech.

Více dokumentů v jediném aplikačním okně (MDI)

Opera nabízí jako výchozí prohlížení webu v listech v rámci jediného aplikačního okna. Opera je vyzrálou MDI aplikací - můžete měnit velikost jednotlivých listů, zobrazovat je vedle sebe, případně zarovnávat je v dlaždicovém či kaskádovém uspořádání.

K docílení vzhledu a požitku z "klasické" MDI aplikace můžete: