Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Zabezpečení

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Nastavení zabezpečení můžete použít ke správě bezpečnostních certifikátů či k výběru bezpečnostních protokolů, které chcete používat. Opera Vás rovněž může upozorňovat na možná bezpečnostní rizika.

Základní heslo

Chcete-li zabránit nepovolaným lidem používat Vaše certifikáty, musíte přístup k nim ochránit nastavením základního hesla, které používá silné 168-bitové trojité DES šifrování.

V takovém případě budete vyzváni k zadání základního hesla předtím, než budete moci použít Váš klientský certifikát.

Základním heslem můžete chránit také přístup k poště, diskuzím a heslům uloženým ve Správci hesel.

Bezpečnostní protokoly

Bezpečnostní protokoly jsou používány pro zabezpečenou komunikaci s weby nakládajícími s citlivými daty, např. s údaji Vaší kreditní karty.

Chcete-li používat výhradně webové služby s vysokou úrovní zabezpečení, můžete zakázat SSL 3, abyste vyloučili připojení k webovým službám s nižší úrovní zabezpečení. Upozorňujeme však, že některé webové služby, které vysokou úroveň zabezpečení nenabízejí, v takovém případě nebudou funkční.

Poznámka: Navštívíte-li web používající bezpečnostní protokoly, v pravé části adresového řádku bude zobrazen žlutý indikátor zabezpečení, u webů ověřených pomocí Extended Validaton (EV) je indikátor zelený. Vedle ikony visacího zámku je uvedeno jméno domény certifikátu, u webů ověřených EV jméno organizace, na kterou je certifikát zaregistrován. Klepnutím na indikátor zabezpečení zobrazíte další informace.

Certifikáty

Certifikační autority jsou využívány pro identifikaci zabezpečených webů. Například zabezpečená verze webu Univerzity v Oslo je ověřena organizací Thawte. Většina certifikačních autorit, které můžete potřebovat, je nainstalována spolu s Operou.

Osobní certifikáty jsou používány pro Vaši identifikaci jako oprávněného uživatele webové služby. Tyto certifikáty jsou zpravidla nainstalovány při prvním přihlášení k webové službě.

Používání certifikátů je ve většině případů snadné a automatické. Nejste-li si jisti použitím některého certifikátu, můžete:

Chcete-li obnovit smazaný certifikát, budete muset navštívit web jeho vystavitele. Rovněž lze provádět import a export certifikátů mezi Operou a jinými aplikacemi.

Více informací o přijímání certifikátů

Ochrana proti podvodům

Ochrana proti podvodným webům upozorňuje uživatele na stránky, podezřelé na základě dotazu do databáze známých podvodných "phishingových" webů.

Ochranu proti podvodným webům lze zapnout/vypnout označením/odznačením příslušné volby na kartě Pokročilé volby > Zabezpečení.

Více informací o ochraně proti podvodům

Více informací o zabezpečení