Opera Software

Vyhledávání

 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Opera obsahuje integrované nástroje pro vyhledávání na webu a prohledávání webových stránek.

Najít na stránce

Potřebujete-li najít určité slovo nebo frázi v textu zobrazeného dokumentu, máte dvě možnosti:

 1. Volbou z menu Úpravy > Najít... nebo klávesovou zkratkou Ctrl+F aktivujte vyhledávací dialog.
 2. Po stisku klávesy . (tečka) začněte psát hledaný výraz, který bude vyhledáván v textu stránky již během psaní. Stisknete-li místo klávesy s tečkou klávesu , (čárka), budou prohledávány jen texty odkazů zobrazené stránky.

Všechny výsledky prohledávání stránky budou zvýrazněny, na první nalezený výsledek bude zaměřen fokus. Použitím klávesy F3 (nebo klávesové zkratky Ctrl+G) bude fokus přenesen na další výsledek hledání.

Vyhledávání na webu

Opera nabízí tyto možnosti použití integrovaných vyhledávačů.

 1. Napište hledaný výraz do vyhledávacího pole na liště průběhu a z rozbalovacího menu vyhledávacího pole vyberte vyhledávač, který bude pro hledání použit.
 2. Zadejte svůj požadavek přímo do adresového řádku, kdy jako uvozující parametr použijete klíč vybraného vyhledávače následovaný mezerou a hledaným výrazem. Například při zadání "g vypelichaná liška" bude použit vyhledávač Google ke hledání výrazu "vypelichaná liška".
 3. Označte v zobrazeném textu slovo či frázi a z kontextového menu vyvolaného klepnutím pravým tlačítkem myši vyberte požadovaný vyhledávač.

Přidání nových vyhledávačů

Opera disponuje užitečnou sadou výchozích vyhledávačů, ale uživatel může mezi přednastavené vyhledávače přidat své vlastní.

Přidání nového vyhledávače probíhá následovně:

 1. Přejděte na stránku s vyhledávačem, který chcete přidat.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na zobrazené vyhledávací pole webové stránky.
 3. Vyberte volbu "Vytvořit vyhledávač" z objevivšího se kontextového menu.
 4. Zadejte jméno nově přidávaného vyhledávače.
 5. Zvolte klíč, kterým umožníte vyhledávání nově přidávaným vyhledávačem přímo z adresového řádku tak, jak je popsáno výše.
 6. Potvrďte vytvoření vyhledávače tlačítkem "OK". Od této chvíle lze vyhledávač používat přímo z rozhraní Opery.

Chcete-li nastavit nový vyhledávač jako výchozí pro nová hledání, rozbalte dialog přidávaného vyhledávače klepnutím na tlačítko "Podrobnosti >>" a označte volbu "Použít jako výchozí vyhledávač". Označením volby "Použít jako vyhledávač pro Rychlý přístup" lze rovněž vyhledávač nastavit jako výchozí pro Rychlý přístup.

V rozbaleném dialogu lze rovněž přímo upravit řetězec dotazu a určit, zda má být pro daný vyhledávač používána metoda POST.

Nastavení vyhledávání

Ke správě Vašich vyhledávačů vyberte z menu Nástroje > Nastavení... > Vyhledávání. Ze zobrazeného dialogu můžete smazat nežádoucí vyhledávače, v dialogu editovaného vyhledávače pak můžete měnit klíč či řetězec dotazu stávajícího vyhledávače.