Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Panely

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Úvodem

Panely Opery, které zobrazíte stisknutím klávesy F4 nebo klepnutím na levý okraj aplikačního okna Opery, Vám umožňují rychle přistupovat k Vašim záložkám, kontaktům, historii prohlížení a dalším informacím.

Webové panely

Chcete-li přidat právě otevřenou webovou stránku mezi panely, učiňte tak klepnutím na tlačítko "Přidat panel...". Další webové panely můžete získat po klepnutí na tlačítko "Stáhnout panely", které Vás nasměruje do příslušné sekce serveru My Opera.

Některé webové stránky nabízejí speciální odkazy (rel="sidebar"), které umožňují přidání stránek mezi webové panely jediným klepnutím myší.

Příklad: Vytvoření panelu s obsahem nápovědy

Záložky

Z panelu Záložky lze přistupovat ke všem Vašim záložkám a spravovat je. Máte-li záložek hodně, využijte vyhledávací pole k rychlému nalezení požadované záložky.

Více informací o záložkách

Pomůcky

Všechny Vaše pomůcky jsou dostupné a lze je spravovat z panelu Pomůcky. Výběr volby "Přidat" Vám umožní stahovat nové pomůcky nebo (po rozbalení menu tlačítka "Přidat") vytvářet složky pro snadnou správu Vašich pomůcek.

Více informací o pomůckách

Historie

Panel Historie uchovává seznam webových stránek, které jste dříve navštívili. V nastavení historie Opery lze změnit počet adres, které chcete v historii navštívených webových stránek uchovávat.

Tip: Chcete-li navštívit některou zajímavou v minulosti navštívenou stránku, kterou jste si zapomněli zazáložkovat, použijte k jejímu rychlému nalezení vyhledávací pole panelu Historie.

Klepnutím na některou z položek historie ji otevřete ve stávajícím listu, klepnutím při stisknuté klávese Shift otevřete položku jako nový list.

Pošta

Tento panel je dostupný pouze tehdy, máte-li vytvořen účet el.pošty.

Více informací o integrovaném klientu el.pošty a diskuzí

Kontakty

Vytvořené kontakty umožňují uchovávat údaje osob s nimiž komunikujeme, např. adresy el.pošty, telefonní čísla, přezdívky pro chat či poštovní adresy osob. Tento panel je dostupný pouze tehdy, máte-li vytvořen účet el.pošty a/nebo chatu.

Operace Jak na to
Vytvořit nový kontakt Klepněte na tlačítko "Přidat"
Vytvořit složku pro skupinu kontaktů Klepněte na šipku u tlačítka "Přidat" a z menu vyberte volbu "Nová složka"
Zobrazit zprávy asociované s kontaktem Klepněte na vybraný kontakt
Zpřístupnit kontakt umístěním na lištu Přetáhněte myší kontakt na vybranou lištu

Vlastnosti kontaktu

Použitím klávesové zkratky Alt+Enter lze:

Tip: Poznamenáte-li si u Vašich nejlepších přátel do pole Poznámky slovo "párty", můžete pak vepsáním tohoto slova do vyhledávacího pole okamžitě najít všechny kontakty s touto poznámkou a jejich přetažením do psané zprávy poslat Vašim přátelům třeba právě pozvánku na párty.

Chat

Tento panel je dostupný pouze tehdy, máte-li vytvořen chatový účet.

Více informací o integrovaném chatovacím klientu

Přenosy

Panel Přenosy Vám umožňuje sledovat a kontrolovat soubory přenášené mezi Vaším počítačem a sítí Internet.

Operace Jak na to
Stáhnout soubor odkazovaný z webové stránky Klepněte na odkaz k vybranému souboru nebo přetáhněte odkaz do pole "Rychlé stažení"
Stáhnout soubor Zadejte adresu souboru do pole "Rychlé stažení"
Pokračovat, zastavit či opakovat přenos vybraných souborů Klepněte na tlačítko "Pokračovat", "Zastavit", či "Znovu"
Seřadit seznam souborů Klepněte na záhlaví sloupce, podle něhož chcete soubory seřadit

Poznámka: Některé weby pokračování přerušených stahování nepodporují.

Poznámky

Panel Poznámky Vám může posloužit jako správce systémové schránky, seznam úkolů, archív šablon atd.

Více informací o poznámkách

Panel Odkazy extrahuje veškeré odkazy z aktuální webové stránky, takže můžete snadněji najít obrázky, audio, videoklipy, archívy i jiné odkazované soubory, stejně tak jako odkazy na další webové stránky.

Příklad: Po zadání "mp3" do vyhledávacího pole naleznete všechny soubory mp3 odkazované z dané stránky.

Tip: Klepnutím na tlačítko "Uzamknout" uchováte seznam odkazů stávající stránky (zatímco procházíte jiné stránky).

Info

Panel Info zobrazuje technické informace o aktuální webové stránce.

Hledání

Panel Hledání Vám umožňuje používat webové vyhledávače a další webové služby (encyklopedie, výkladové a překladové slovníky aj.) přímo z rozhraní Opery bez nutnosti navštívit webové stránky těchto služeb.

Okna

Panel Okna obsahuje ve stromové struktuře uspořádaný přehled otevřených listů a aplikačních oken Opery.

Nastavení panelů

Chcete-li změnit nastavení panelů, vyberte volbu Nástroje > Přizpůsobení vzhledu... > Panely nebo klepněte pravým tlačítkem myši na liště pro výběr panelů a pokračujte volbou "Přizpůsobit...".

Ze seznamu dostupných panelů označte ty, které chcete zobrazovat a ponechte odznačené ty, které mají zůstat skryty. Volby panelů Chat, Pošta a Kontakty nejsou aktivní, dokud nemáte vytvořen účet chatu či elektronické pošty.

Ve stejném dialogu si rovněž můžete vybrat umístění zobrazovaných panelů.