Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Poznámky

Poznámky mohou sloužit k vytváření seznamů úkolů, k uchovávání výstřižků textů z webových stránek, šablon pro zprávy elektronické pošty a dalších textových informací, které chcete mít neustále po ruce.

Tip: Pomocí služby Opera Link lze synchronizovat poznámky na všech Vašich počítačích a přenosných zařízeních.

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Správa poznámek

Operace Jak na to
Napsat novou poznámku Klepněte na tlačítko "Nová poznámka"
Vytvořit novou složku poznámek Klepněte na šipku u tlačítka "Nová poznámka" a vyberte "Nová složka"
Správa poznámek a složek Použijte metodu přetahování myší (uchop, táhni a pusť)
Vytvořit poznámku z textu webové stránky Označte text na stránce, pak stiskněte Ctrl+Shift+C
Hledat na webu obsah poznámky Přetáhněte myší poznámku do vyhledávacího pole a stiskněte Enter
Přesunout poznámku do Koše Klepnutím vyberte poznámku a stiskněte Delete
Obnovit poznámku z Koše Otevřete Koš a přetáhněte vybranou poznámku mimo Koš

Tip: Ve všech editovatelných polích (např. psaných zpráv či vyplňovaných formulářů) lze klepnutím pravým tlačítkem myši vyvolat menu obsahující v submenu volbu "Vložit poznámku". Využívejte poznámky k uchovávání textových řetězců, které se často opakují, např. standardních zpráv elektronické pošty, šablon či podpisů.