Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Připojení

Nastavení > Pokročilé volby > Připojení

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Proxy servery

Proxy server je počítač, který:

Klepněte na kartě Pokročilé volby v kategorii Připojení na tlačítko a do objevivšího se dialogu zadejte potřebné údaje. Veškeré přenosy, které používají zadaný protokol, budou nyní probíhat výhradně přes proxy server, který jste určili.

Abyste mohli používat proxy server, musíte nejdříve zadat následující údaje:

 1. Typ protokolu (například HTTP),
 2. internetovou adresu (například proxy.priklad.cz nebo 192.0.34.166),
 3. číslo portu (například 5000).

Výše uvedené údaje získáte od Vašeho poskytovatele připojení (ISP), vlastníka hostitelského proxy serveru nebo dokumentace, kterou obdržíte při pořízení Vašeho proxy software.

Chcete-li na některé weby přistupovat bez použití proxy serveru, můžete vytvořit seznam webových adres, pro které nebude proxy server použit.

Pokud Váš poskytovatel internetového připojení vyžaduje automatické proxy, prosím zadejte webovou adresu, kterou Vám poskytl Váš ISP.

Více informací o proxy serverech

Automatické dokončování adres

Zadáte-li do adresového řádku Opery samostatné slovo (například "opera"), Opera bude (v tomto pořadí):

 1. Hledat záložku s aliasem "opera"
 2. Hledat ve Vaší lokální síti počítač se jménem "opera"
 3. Zkoušet doplnit jméno serveru za použití přednastavených předpon (například "www") a přípon (například "com") a vytvořit tak úplnou platnou adresu, v tomto případě "www.opera.com"

Pro účely automatického dokončování lze přednastavit předpony a přípony jako seznam, jehož jednotlivé položky jsou odděleny čárkami. Do seznamu upřednostňovaných přípon můžete uvést doménu Vaší země (např. cz,sk).

Poznámka: Prověření více kombinací zabere nějakou dobu; proto pokud máte pomalé připojení, zákaz automatického dokončování adres urychlí Vaši práci.

Tip: Chcete-li rovnou doplnit zadanou adresu o předponu a příponu, použijte klávesovou zkratku Ctrl+Enter.

Mezinárodní adresy kódovat v UTF-8

Některé servery mohou upřednostňovat zasílání adres v obvyklém lokálním kódování znaků (například latin-1) místo doporučovaného kódování UTF-8.

Vaše zadání http://www.example.org/æøå.html
Adresa v latin-1 http://www.example.org/%E6%F8%E5.html
Adresa v UTF-8 http://www.example.org/%C3%A6%C3%B8%C3%A5.html

Odesílat info o předešlé navštívené adrese

Některé weby zaznamenávají adresy stránek, ze kterých jste na ně bezprostředně přistoupili a podle toho se pak zachovají (například Vám nabídnou rozdílný obsah). Zákazem volby "Odesílat info o předešlé navštívené adrese" znemožníte navštívenému webu zjistit, odkud jste na něj přišli.

Poznámka: Některé weby vyžadují pro svou správnou funkci informaci o předešlé navštívené adrese.

Povolit automatické přesměrování

Některé webové stránky Vás automaticky přesměrují na jinou stránku nebo web. Chcete-li si ponechat kontrolu nad přesměrováním, zakažte volbu "Povolit automatické přesměrování" a klepnutím na odkaz potvrďte v každém jednotlivém případě, zda opravdu chcete navštívit cíl přesměrování.

Limit připojení k 1 serveru

Doporučuje se ponechat výchozí nastavení na 8, ale v případě výskytu problémů s rychlostí prohlížení můžete zkusit změnit maximální počet připojení k jednomu serveru.

Limit všech připojení

Doporučuje se ponechat výchozí nastavení na 20, ale v případě výskytu problémů s rychlostí prohlížení můžete zkusit změnit maximální počet připojení ke všem serverům.

Místní nastavení

Nastavení připojení lze zadat samostatně pro jednotlivá internetová místa. Místní nastavení umožňují kromě kódování, logování předešlé adresy a přesměrování nastavit také identifikaci, jakou Opera použije při připojení k danému místu.

Připojuje-li se prohlížeč k webu, posílá mu svou identifikaci. Některé weby pak v závislosti na identifikaci nabízejí různým prohlížečům různý obsah. Protože se prohlížeče neustále vyvíjejí, předpoklady tvůrců webových stránek nemusí vždy přinést očekávaný výsledek.

Setkáte-li se při návštěvě některého webu s problémy, pokuste se změnit identifikaci Vašeho prohlížeče v místních nastaveních a poté stiskněte klávesu F5, čímž stránku znovu načtete.

Poznámka: Výběr volby "Identifikovat se jako" znamená, že se Opera představí jako jiný prohlížeč - přesto však bude zjistitelné, že jde o Operu. Výběrem volby "Maskovat se jako" dosáhnete úplného skrytí skutečné identity Opery, což je sice nezbytné jen vzácně, ale v některých případech umožní zobrazit nekorektně napsané stránky.