Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Práce s myší

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Myš můžete používat i jinak než jen ke klepání na odkazy, například můžete používat pohybové příkazy nebo provádět operace založené na přetahování prvků webových stránek a prvků rozhraní Opery myší.

Základní použití myši

Klepnutím levým tlačítkem myši můžete aktivovat tlačítka, otevírat odkazy na webových stránkách, otevírat položky v panelech atd.

Chcete-li otevřít záložku či odkaz jako nový list, podržte klávesu Shift a klepněte na odkaz (nebo záložku). Pokud navíc stisknete ještě klávesu Ctrl, odkaz či záložka se otevřou jako nový list na pozadí.

Většina prvků prohlížeče Opera a webových stránek má vlastní kontextové menu, které obsahuje další volby. Chcete-li zobrazit kontextové menu, klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný prvek.

Aktivace kontextového menu

Kontextové menu pro vybraný text se zobrazí, pokud poklepete na slovo nebo výraz, který chcete vybrat.

Volby menu zahrnují například hledání v encyklopedii či ve slovníku. Pokud napsaná webová adresa (URL) neobsahuje aktivní odkaz, můžete ji rychle navštívit poklepáním a následným výběrem volby "Přejít na adresu z textu" ze zobrazivšího se kontextového menu.

Máte-li povoleno používání hlasového modulu, můžete v tomto menu přikázat Opeře, aby vybraný text přečetla.

Kontextové menu lze též zobrazit, pokud na vybraný text klepnete pravým tlačítkem myši.

Pohybové příkazy

Pro většinu běžně prováděných operací existují odpovídající pohybové příkazy. Ovládání pomocí pohybových příkazů můžete povolit či zakázat přes Nástroje > Nastavení > Pokročilé volby > Myš a klávesnice označením/odznačením volby "Povolit pohybové příkazy myší".

Příklad: Stiskem klávesy Ctrl a současným otáčením kolečka myši aktivujete měřítko.

Navigační příkazy

Akce Jak na to
Přejít na předešlou stránku
 • Podržte pravé tlačítko, klepněte levým tlačítkem myši
 • Podržte pravé tlačítko myši, pohněte myší doleva
Přejít na další stránku
 • Podržte levé tlačítko, klepněte pravým tlačítkem myši
 • Podržte pravé tlačítko myši, pohněte myší doprava
Přejít do nadřazené složky Podržte pravé tlačítko myši, pohněte myší nahoru, pak doleva
Skok vpřed
 • Podržte pravé tlačítko myši, pohněte myší doprava, pak nahoru
 • Podržte pravé tlačítko myši a klávesu Shift, pohněte myší doprava
Skok zpět
 • Podržte pravé tlačítko myši, pohněte myší doleva, pak dolů
 • Podržte pravé tlačítko myši a klávesu Shift, pohněte myší doleva
Přejít na domovskou stránku Poklepejte na prázdné stránce
Načíst znovu stránku Podržte pravé tlačítko myši, pohněte myší nahoru, pak dolů
Zastavit načítání Podržte pravé tlačítko myši, pohněte myší nahoru

Příkazy pro listy

Akce Jak na to
Otevřít nový list
 • Podržte pravé tlačítko myši, pohněte myší dolů
 • poklepejte na zobrazovací ploše Opery nebo na prázdném místě lišty listů
Duplikovat list Podržte pravé tlačítko myši, pohněte myší dolů, pak nahoru
Zotavit či maximalizovat list Podržte pravé tlačítko myši, pohněte myší nahoru, pak doprava
Minimalizovat list Podržte pravé tlačítko myši, pohněte myší dolů, pak doleva
Zavřít list
 • Podržte pravé tlačítko myši, pohněte myší dolů, pak doprava
 • podržte pravé tlačítko myši, pohněte myší doprava, doleva a znovu doprava

Příkazy pro práci s odkazy

Akce Jak na to
Otevřít odkaz jako nový list Přesuňte ukazatel myši na odkaz, podržte pravé tlačítko myši a pohněte myší dolů
Otevřít odkaz jako nový list na pozadí Přesuňte ukazatel myši na odkaz, podržte pravé tlačítko myši a pohněte myší dolů, pak nahoru

Příkazy kolečkem myši

Akce Jak na to
Rolovat nahoru a dolů Rolujte kolečkem myši nahoru a dolů
Přiblížit a oddálit Podržte klávesu Ctrl, otáčejte kolečkem myši
Obnovit výchozí měřítko Podržte klávesu Ctrl, klepněte kolečkem myši
Pohyb zpět a vpřed v historii listu Podržte klávesu Shift, otáčejte kolečkem myši
Přepínat se mezi otevřenými listy Podržte pravé tlačítko myši, otáčejte kolečkem myši
Posouvat Klepněte kolečkem myši, pohněte myší

Přetahování položek myší

Přetahování položek myší může výrazně urychlit práci na Internetu a zjednodušit přizpůsobení prohlížeče potřebám uživatele.

"Uchopte" požadovanou položku tak, že na ni klepnete myší a zatímco držíte tlačítko myši stisknuté, pohněte myší na požadované cílové umístění, kde stisknuté tlačítko uvolníte. Chcete-li přetahovat odkazy, musíte je chytit a táhnout nahoru nebo dolů, jinak je pouze vyberete.

Položky, které lze přetahovat

Uchopené položky lze přesunout do panelů a na lišty, případně i na pracovní plochu Vašeho počítače. Příklady použití:

Nejlepší cestou poznání možností, které Vám Opera při přetahování objektů myší nabízí, je metoda vlastního zkoušení a objevování.