Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Menu

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Nejdůležitější funkce Opery jsou dostupné z hlavního menu. Navíc prakticky pro každý prvek prohlížeče můžete vyvolat klepnutím pravým tlačítkem myši příslušné kontextové menu nabízející další volby.

Hlavní menu

Hlavní menu ve výchozím nastavení obsahuje následující položky:

Po vytvoření příslušných účtů a aktivaci vestavěných klientů Opery se objeví v menu další položky. V Nastavení na kartě Pokročilé volby v kategorii Prohlížení můžete voliteně do hlavního menu přidat ještě položku Okna.

Kontextová menu

Kontextová menu vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem myši na některý z prvků prohlížeče nebo webových stránek. Kontextovými menu nabízené volby se vždy vztahují k danému prvku.

Menu stránky

Menu stránky se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na části webové stránky, kde není text, obrázky ani formuláře.

Za zmínku stojí zejména tyto volby:

Načítat v intervalu »
Opakovaně stránku aktualizuje ze serveru
Odeslat adresu stránky el.poštou
Vytvoří zprávu el.pošty s odkazem na stávající stránku
Zobrazit zdrojový kód
Zobrazí zdroj stávajícího dokumentu
Prověřit zdrojový kód
Odešle zdroj stávajícího dokumentu k validaci online službou

Menu textu

Kontextové menu pro vybraný text nabízí mnoho užitečných voleb.

Menu odkazu

Menu odkazu vyvoláte klepnutím pravého tlačítka myši na odkaz. Toto menu Vám umožní vybrat, jak chcete otevřít či uložit odkazovaný dokument nebo adresu. Vyzkoušejte zde

Menu obrázku

Menu obrázku vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem myši na obrázek. Toto menu Vám nabídne volby pro otevření, kopírování a uložení obrázku. Po výběru volby "Vlastnosti obrázku" budou zobrazena všechna dostupná metadata vybraného obrázku.

Pokud klepnete na obrázek s odkazem, objeví se kombinované menu, které obsahuje volby z menu obrázku i z menu odkazu.

Menu poštovního odkazu

Menu poštovního odkazu vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem myši na odkaz typu "mailto:". Toto menu Vám umožní kopírovat, uložit či použít odkazovanou adresu el.pošty. Vyzkoušejte zde

Pokud klepnete na obrázek s poštovním odkazem, objeví se kombinované menu, které obsahuje volby z menu obrázku i z menu poštovního odkazu.

Menu formuláře

Menu formuláře vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem myši ve vstupním poli formuláře. Toto menu nabízí volby pro editaci textu, dále umožňuje vkládání osobních údajů dříve zadaných přes kartu Osobní údaje a vkládání poznámek. Chcete-li provést kontrolu pravopisu textu ve vybraném formulářovém poli, vyberte volbu "Kontrolovat pravopis".

Menu stylu

Připravené soubory stylů Opery lze využít ke zlepšení čitelnosti, k potlačení určitých prvků a k zásadní změně vzhledu webových stránek.

 1. Jako přepínač mezi autorským a uživatelským módem používejte příslušné tlačítko na liště voleb zobrazení.
 2. Klepnutím na šipku výše zmíněného tlačítka získáte možnost výběru stylu z připravené nabídky.

Tip: V nastavení obsahu můžete přidat Váš vlastní styl a změnit nastavení autorského i uživatelského módu.

Více informací o uživatelských stylech

Rychlá nastavení

Z menu Rychlá nastavení jsou dostupná některá z nejčastěji používaných nastavení.

K tomuto menu můžete přistupovat stisknutím klávesy F12 či výběrem volby Rychlá nastavení z menu Nástroje.

Tip: Otevřete-li nastavení Opery (pomocí Ctrl+F12), získáte přístup k mnoha dalším volbám, které nejsou z menu Rychlá nastavení dostupné.