Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Pošta a diskuze

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Úvodem

Poštovní klient Opery byl navržen s důrazem na rychlost, eleganci a uživatelskou přívětivost.

Všechny zprávy, které obdržíte, jsou automaticky oindexovány a roztříděny podle odesílatele, obsahu a typu zprávy. Jsou uloženy v jediné databázi a mohou být zobrazeny v libovolném počtu filtrů bez nutnosti jejich kopírování či přesouvání.

Import zpráv

Chcete-li importovat zprávy, kontakty a nastavení z jiných poštovních aplikací, postupujte následovně:

 1. Vyberte z menu Nástroje > Správce účtů...
 2. Klepněte na tlačítko "Přidat..." a vyberte volbu "Importovat poštu".
 3. Vyberte poštovní aplikaci, z níž chcete importovat.
 4. Pokud Opera nedetekovala správně poštovní složku, klepněte na tlačítko "Procházet..." a najděte sami složku, která obsahuje položky k importu.
 5. Vyberte účet, do kterého chcete položky importovat. Chcete-li importovat do prázdného účtu, zvolte "<nový účet>".
 6. Vyberte, zda chcete importovat nastavení, kontakty, zprávy nebo kombinaci těchto položek.
 7. Klepnutím na tlačítko "Importovat" zahájíte import.

S importovanými zprávami naloží Opera následovně:

Založení nového účtu

Pomocí tohoto postupu založíte nový účet aniž byste importovali staré zprávy:

 1. Vyberte z menu Nástroje > Správce účtů...
 2. Klepněte na tlačítko "Přidat..." a vyberte druh poštovního účtu, který chcete vytvořit (většinou POP, pokud si nejste jisti).
 3. Zadejte Vaše jméno, adresu el.pošty a volitelně organizaci.
 4. Zadejte Vaše přihlašovací jméno a heslo (získané od poskytovatele služby).
 5. Zadejte informace o poštovním serveru (získané od Vašeho poskytovatele).
 6. Klepnutím na tlačítko "Dokončit" vytvoříte účet.

Zprávy, které ještě nejsou uloženy ve Vašem počítači, budou po připojení automaticky staženy z poštovního serveru.

Tip: Přečtěte si online článek s informacemi o použití poštovního klienta s Vaším účtem Premium Opera Web Mail.

Psaní zpráv

Tip: Písmo psaných zpráv lze změnit v Nastavení na kartě Pokročilé volby v kategorii Písma.

Čtení zpráv

Při výchozím nastavení jsou zprávy do Vašeho počítače stahovány v pravidelných intervalech, ale můžete je stáhnout také ručně, například používáte-li vytáčené připojení (modem a telefonní přípojku). Chcete-li procházet právě přijaté zprávy, použijte filtr "Nepřečtené" v panelu Pošta nebo vyberte z menu Pošta volbu "Číst zprávy".

Zobrazení zpráv

Rozhraní pro zobrazení zpráv je rozděleno do čtyř částí:

 1. Tlačítková lišta s tlačítky pro nejpoužívanější akce
 2. Pole se seznamem zpráv
 3. Pole s náhledem obsahu právě vybrané zprávy
 4. Pole pro rychlou odpověď na vybranou zprávu

Klepnutím na záhlaví sloupce v poli se seznamem zpráv setřídíte zprávy podle daného kritéria.

Zprávy zobrazené v seznamu zpráv modře ještě nebyly zobrazeny (dotčeny kurzorem). Zprávy zobrazené tučně ještě nebyly označeny jako přečtené.

Smajlíky

Opera dokáže nahrazovat textové emotikony ve zprávách el.pošty a v diskuzních příspěvcích grafickými smajlíky. Tuto funkci můžete povolit/zakázat volbou Zobrazit > Zobrazit jak... > Povolit smajlíky. Chcete-li zobrazit přehled dostupných smajlíků, navštivte v nápovědě téma Chat.

Vyhledávání

Pokud chcete rychle najít ve zprávách aktuálního filtru konkrétní řetězec, použijte vyhledávací pole na liště. Zprávy budou vyhledávány již během Vašeho psaní.

Kontextové menu seznamu zpráv

Po klepnutí pravým tlačítkem myši na zprávu se zobrazí následující volby:

Klepnutím na tlačítko "Zobrazit" na liště pošty lze vybrat, jak chcete zprávy zobrazit:

Pokud používáte k odpovědi pole pro rychlou odpověď, Opera automaticky odstraní text, který byl citován více než dvakrát.

Tip: Editací souboru "accounts.ini" můžete nastavit vlastní úroveň počtu citací, po jejímž překročení bude takto označený text ze zprávy, odesílané prostřednictvím rychlé odpovědi, smazán. Znění náhradního textu můžete určit sami v aktuálním jazykovém souboru (s příponou LNG).

Upozornění: HTML zprávy mohou obsahovat prvky, které vyžadují stažení dat z Internetu. To představuje bezpečnostní riziko, a proto jsou odkazované vnější prvky implicitně zakázány.

Třídění zpráv

Panel Pošta zobrazuje stromovou strukturu filtrů pro třídění Vašich zpráv. Povšimněte si následujících věcí důležitých pro orientaci ve struktuře:

Po klepnutí pravým tlačítkem myši v panelu Pošta zobrazíte kontextové menu tohoto panelu:

Poznámka: Seznamy adres jsou identifikovány podle standardních hlaviček používaných pro tyto seznamy. Jejich specifikaci naleznete na IETF RFC 2919.

Filtrování

Filtr spamu

Filtr Spam soustřeďuje reklamu a nevyžádané zprávy a odděluje je od ostatních zpráv. Ve výchozím nastavení je aktivován vnitřní spamový filtr Opery na střední úroveň. Analyzuje průběžně zprávy, které jsou do něj přidávány či z něho odstraňovány a zlepšuje tak své schopnosti identifikace spamu.

Vnitřní spamový filtr hledá ve zprávách podezřelý obsah, chybějící adresu odesílatele a podobně. Pokud je nalezeno příliš mnoho indícií, je zpráva označena za spam. Nastavení spamového filtru můžete změnit po klepnutí pravým tlačítkem myši na filtr "Spam" v panelu Pošta a poté výběrem volby "Vlastnosti..." z kontextového menu.

Vytváření vlastní struktury filtrů

Pokud chcete spravovat své zprávy i jinak než automatickým tříděním, můžete vytvořit vlastní filtry podobně jako jste dříve vytvářeli tradiční poštovní složky. Filtry nejvyšší úrovně vytvoříte klepnutím pravým tlačítkem myši kdekoli v panelu Pošta a výběrem volby "Nový filtr".

Zprávy můžete do filtrů přesouvat ručně – vyberte zprávu v seznamu zpráv klepnutím pravým tlačítkem myši a pak vyberte požadovaný filtr přes položku kontextového menu "Zobrazit kde" – nebo automaticky tak, že vytvoříte nový filtr se specifickými pravidly. Jakoukoli zprávu můžete zobrazit v libovolném počtu filtrů.

Chcete-li změnit jméno filtru nebo pravidla daného filtru, vyberte filtr v panelu Pošta a použijte klávesovou zkratku Alt+Enter.

Možnosti nakládání s filtrovanými zprávami jsou následující:

Jak poroste počet zpráv ve Vašem počítači, bude stále důležitější rychle najít konkrétní zprávu. Opera nabízí různé možnosti vyhledávání zpráv:

Správa účtů

Pro každý účet můžete pomocí Nástroje > Správce účtů... použít jiné nastavení.

Základní údaje

Servery

Zadejte údaje o serveru el.pošty nebo o diskuzním serveru, které jste obdrželi od poskytovatele služby. Pokud tyto údaje nemáte, obraťte se na poskytovatele služby.

Tip: Chcete-li ochránit přístupová hesla poštovních a diskuzních účtů, používejte základní heslo. Základní heslo lze nastavit v nastavení v kategorii Zabezpečení.

Příchozí

Odchozí

IMAP

Co je to IMAP?

IMAP je protokol, který umožňuje správu Vašich zpráv přímo na poštovním serveru. Je jedno, odkud ke svému účtu přistupujete, uvidíte stejné zprávy ve stejných složkách, přestože se na ně díváte z různých počítačů.

Pozor: Pokud nastavíte účet, aby používal protokoly POP i IMAP zároveň, pravděpodobně to způsobí problémy. Proto raději používejte pro jeden účet buď výhradně POP nebo výhradně IMAP.

Nastavení IMAP účtu

Dříve než se pokusíte nastavit IMAP účet, ujistěte se, že Vámi používaná poštovní služba tento protokol podporuje. Poté postupujte stejně jako u nastavení POP účtu, pouze místo POP vyberte IMAP.

Používání IMAP

Jakmile nastavíte složku IMAP a stáhnete všechny zprávy do počítače, stromová struktura Vašich složek IMAP se zobrazí v panelu Pošta pod nově se objevivší položkou "Pošta pro XYZ".

Složka INBOX (příchozí) je výchozí složka pro příchozí zprávy a nelze ji proto smazat. Klepnutím na ni můžete začít číst zprávy. Čtení a odesílání zpráv přes IMAP je podobné jako u POP.

Údržba složek IMAP

Chcete-li přizpůsobit strukturu Vámi odebíraných složek IMAP, vyberte z menu Pošta > Složky IMAP.... Označením zaškrtávacích polí vyberte složky IMAP, k nimž chcete z Vašeho počítače přistupovat.

Nezapomeňte, že pokud smažete složku IMAP z poštovního serveru, budou ztraceny i všechny zprávy, které složka obsahuje.

Chcete-li přesunout zprávu z jedné složky IMAP do jiné, přetáhněte ji myší ze zobrazeného seznamu zpráv do cílové složky.

Volby

Volby pro IMAP účet jsou stejné jako u POP účtu s těmito dodatky:

Poznámka: Abyste mohli naplno využívat výhod protokolu IMAP, musíte být připojeni na Internet.

Export zpráv

Pokud chcete exportovat zprávy elektronické pošty z Opery, abyste je mohli přenést do nově nainstalované Opery nebo jiné poštovní aplikace, je nejjednodušší zkontrolovat, že se ve filtru Přijaté skutečně zobrazují všechny přijaté zprávy. Poté na vybraném filtru Přijaté vyvolejte kontextové menu klepnutím pravým tlačítkem myši a vyberte volbu "Exportovat...". Opera vyexportuje všechny zprávy vybraného filtru do jednoho komprimovaného souboru, který lze později snadno importovat.

Všimněte si, že každý filtr v panelu Pošta lze exportovat samostatně, včetně filtrů Odeslané a Koncepty.

Diskuze

Zatímco zprávu elektronické pošty odesíláte obvykle jednomu nebo několika málo příjemcům, odeslání diskuzního příspěvku lze přirovnat k uveřejnění článku v novinách.

Nastavení diskuzního účtu

 1. Vyberte z menu Nástroje > Správce účtů...
 2. Klepněte na tlačítko "Přidat..." a vyberte volbu "Diskuzní účet".
 3. Zadejte jméno uživatele, adresu el.pošty a organizaci (nepovinně).
 4. Zadejte údaje o diskuzním serveru získané od poskytovatele služby.
 5. Klepnutím na tlačítko "Dokončit" vytvořte nový účet.

Tip: Chcete-li se účastnit diskuzí v diskuzních skupinách, které jsou tématicky zaměřeny na prohlížeč Opera, zadejte jako diskuzní server news.opera.com.

Přihlášení k odběru diskuzních skupin

 1. Vyberte z menu Pošta > Diskuze...
 2. Označením zaškrtávacích polí vyberte diskuzní skupiny, které chcete odebírat.
 3. Klepnutím na tlačítko se přihlásíte.

Tip: Hledanou diskuzní skupinu můžete snadno a bez nutnosti prohlížení celého seznamu najít pomocí vyhledávacího pole.

Čtení diskuzních příspěvků

Chcete-li číst diskuzní příspěvky, vyberte v panelu Pošta pod filtrem "Diskuze na XYZ" diskuzní skupinu, z níž chcete příspěvky číst. Čtení a psaní diskuzních příspěvků je velmi podobné jako u zpráv elektronické pošty. Přesto však několik poznámek:

Další informace