Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Nápověda Opery: Práce s klávesnicí

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Používáním klávesnice můžete urychlit Vaši práci na Internetu a tato stránka by Vám měla poskytnout přehled o možnostech jejího využití. Některé operace mají přiřazeno více klávesových zkratek; v takovém případě použijte zkratku, která Vám více vyhovuje.

Upozorňujeme, že od předešlé vývojové řady Opery 9.2 došlo k významným změnám v přiřazování klávesových zkratek. Jste-li zvyklí na staré přiřazování klávesových zkratek, můžete je i nadále používat, vyberete-li nastavení klávesnice "Opera 9.2 Compatible" v Nastavení > Pokročilé volby > Myš a klávesnicePředvolby > Pokročilé volby > Myš a klávesnice. Kompromisním řešením zpřístupňujícím některé další populární jednoklávesové zkratky je označení volby "Povolit jednoklávesové zkratky".

Tip: Stisk klávesy Alt Gr má stejný účinek jako použití klávesové zkratky Ctrl+Alt.

Standardní klávesy

Pohyb

Pohyb o řádek nahoru
Pohyb o řádek dolů
Pohyb o jeden znak doprava
Pohyb o jeden znak doleva
Pohyb o jeden záběr obrazovky nahoru
 • Page Up
 • Shift + Mezerník
Pohyb o jeden záběr obrazovky dolů
 • Page Down
 • Mezerník
Pohyb o jeden záběr obrazovky doleva Ctrl + Page Up
Pohyb o jeden záběr obrazovky doprava Ctrl + Page Down
Přejít nahoru Home
Přejít dolů End

Fokus

Přepínat fokus směrem vpřed v aktivním kontextu Tab
Přepínat fokus směrem zpět v aktivním kontextu Shift + Tab
Aktivovat Enter
Opustit obsah nebo zrušit Esc
Vyvolat kontextové menu (pravé tlačítko myši) Shift + F10
Dialog vlastností Alt + Enter

Systémové klávesy

Otevřít soubor Ctrl + O
Uložit kopii stránky Ctrl + S
Tisk stránky Ctrl + P
Skrýt Operu Ctrl + Alt + Shift + H

Textové klávesy

Úpravy

Vrátit zpět akci Ctrl + Z
Zrušit vrácení akce
 • Ctrl + Y
 • Ctrl + Shift + Z
Kopírovat výběr do schránky
 • Ctrl + C
 • Ctrl + Insert
Přesunout výběr do schránky
 • Ctrl + X
 • Shift + Delete
Vložit ze schránky
 • Ctrl + V
 • Shift + Insert
Kopírovat vybraný text do panelu poznámek Ctrl + Shift + C
Vybrat vše Ctrl + A
Smazat vybrané (nebo znak vpravo od kurzoru) Delete
Smazat vybrané (nebo znak vlevo od kurzoru) Backspace
Přepínač tučného písma 0ovatelného textu Ctrl + B
Přepínač proloženého písma editovatelného textu Ctrl + I
Přepínač podtrženého písma editovatelného textu Ctrl + U
Konverze z HEX do Unicode Ctrl + Shift + X

Najít

Najít text Ctrl + F
Najít další výskyt textu
 • Ctrl + G
 • F3
Najít předešlý výskyt textu
 • Ctrl + Shift + G
 • Shift + F3
Hledat text na stránce (nejprve pomocí F9 nastavte fokus na stránku)
 • (numerická kl.) /
 • . (tečka)
Hledat text v odkazech stránky (nejprve pomocí F9 nastavte fokus na stránku)
 • Shift + (numerická kl.) /
 • , (čárka)

Prohlížení

Přístup

Navštívit vlastní domovskou stránku
 • Ctrl + Mezerník
 • Alt + Home
Zadat webovou adresu F2
Přejít na adresu z textu (otevřít ve stávajícím či novém listu) Ctrl + Shift + V
Rychlý přístup Ctrl + 0-9
Zadat alias záložky Shift + F2
Uložit adresu stránky jako záložku Ctrl + D
Uložit jako novou záložku do aktivní složky záložek Ctrl + Shift + D

Načítání

Načíst znovu stránku (aktualizovat verzi stránky)
 • Ctrl + R
 • F5
Načíst znovu vybraný rámec
 • Alt + F5
 • Ctrl + Shift + R
Zastavit načítání stránky Esc
Přerušit aktivní vstup pro hlasový modul Esc

Navigační klávesy

Historie

Přejít na další stránku historie
 • Alt + →
 • Ctrl + →
 • Shift + Backspace
Přejít na předešlou stránku historie
 • Alt + ←
 • Ctrl + ←
 • Backspace
Skok vpřed
 • Shift + Backspace
 • Mezerník

Webová navigace

Chcete-li z webové adresy odstranit její poslední část (do prvního lomítka zprava) a současně takto přejít výš o jednu úroveň, použijte Ctrl + Backspace.

Zobrazovací módy

Tiskový náhled (přepínač) Ctrl + Shift + P
Použít celou zobrazovací plochu k zobrazení prohlíženého obsahu F11
Přizpůsobení zobrazeného obsahu šířce (přepínač) Ctrl + F11

Zdrojový kód

Zobrazit zdrojový kód stránky Ctrl + U
Zobrazit zdrojový kód aktivního rámce Ctrl + Shift + U
Prověřit zdrojový kód aktivní stránky či rámce Ctrl + Alt + Shift + U

Měřítko

Přiblížit v krocích po 10 %
 • Plus
 • Ctrl + Plus
Oddálit v krocích po 10 %
 • Mínus
 • Ctrl + Mínus
Obnovit měřítko na 100%
 • *
 • Ctrl + 0
Vybrat další odkaz na stránce Ctrl + ↓
Vybrat předešlý odkaz na stránce Ctrl + ↑
Otevřít vybraný odkaz Enter
Otevřít vybraný odkaz jako nový list Shift + Enter
Otevřít vybraný odkaz jako nový list na pozadí Ctrl + Shift + Enter
Uložit cíl odkazu (např. dokument či obrázek)) Ctrl + Shift + S

Navigace na stránce

Navigace mezi odkazy a formulářovými prvky Shift + ← ↑ → ↓

Tip: Kombinace klávesy Shift a kláves se šipkami je nejrychlejším způsobem přecházení mezi odkazy a prvky webových formulářů v rámci jedné webové stránky.

Formuláře

Přihlásit se/automaticky vyplnit formulář údaji ze Správce hesel Ctrl + Enter
Přejít na další formulářový prvek Tab
Přejít na předešlý formulářový prvek Shift + Tab
Výběr formulářového prvku
 • Mezerník
 • Enter

Přístupové klávesy

Tyto klávesové zkratky fungují jen na stránkách, které přístupové klávesy podporují.

Přepínač přístupových kláves HTML Shift + Esc
Zadání přístupových kláves HTML A-Z and 0-9

Stránky: základní

Otevřít nový list Ctrl + T
Zavřít aktivní list
 • Ctrl + W
 • Ctrl + F4
Vrátit zpět zavření listu Ctrl + Shift + T

Aplikační okna

Otevřít v novém aplikačním okně Ctrl + N
Zavřít aplikační okno
 • Ctrl + Shift + W
 • Alt + F4

Listy: přepínání

Přejít na další list (výchozí: v pořadí podle poslední návštěvy) Ctrl + Tab
Přejít na předešlý list (výchozí: v pořadí podle poslední návštěvy) Ctrl + Shift + Tab
Přejít na předešlý list dle pořadí z lišty listů Ctrl + Shift + F6
Přejít na další list dle pořadí z lišty listů Ctrl + F6

Panel: aktivace

Přepínač posledního aktivního panelu včetně lišty výběru panelů F4
Přepínač posledního aktivního panelu Shift + F4
Aktivovat panely pro navigaci klávesnicí F7
Rozbalit všechny složky/filtry panelu Shift + →
Sbalit všechny složky/filtry panelu Shift + ←
Otevřít panel Hledání Ctrl + Shift + 1
Otevřít panel Záložky
 • Ctrl + Shift + 2
 • Ctrl + B
Otevřít panel Pošta Ctrl + Shift + 3
Otevřít panel Kontakty Ctrl + Shift + 4
Otevřít panel Chat Ctrl + Shift + 5
Otevřít panel Poznámky Ctrl + Shift + 6
Otevřít panel Přenosy Ctrl + Shift + 7
Otevřít panel Historie
 • Ctrl + Shift + 8
 • Ctrl + H
Otevřít panel Odkazy Ctrl + Shift + 9
Otevřít panel Okna Ctrl + Shift + 0

Panel: akce

Záložky

Otevřít záložku Enter
Otevřít záložku jako nový list Shift + Enter
Otevřít záložku jako nový list na pozadí Ctrl + Shift + Enter

Pošta

Označit všechny zprávy vybraného filtru za přečtené Ctrl + Shift + A

Kontakty

Zobrazit zprávy asociované s kontaktem Enter
Napsat kontaktu zprávu Shift + Enter

Přenosy

Otevřít stažený soubor Enter

Nastavení

Změnit Vaše nastavení
 • Alt + P
 • Ctrl + F12
Rychle změnit nejběžnější nastavení F12
Změnit vzhled prohlížeče Shift + F12

Fokus

Nastavit fokus na webovou stránku (pro navigaci klávesnicí) F9
Nastavit fokus na adresový řádek
 • F8
 • Ctrl + L
 • Alt + D
Nastavit fokus na pole vyhledávání Ctrl + E
Nastavit fokus na osobní lištu (pouze obsahuje-li pole vyhledávání) Shift + F7
Vrátit zpět původní adresu do adresového řádku a nastavit fokus na stránku Esc

Správa

Správa záložek
 • Ctrl + Shift + B
Správa přenosů
 • Ctrl + J
Správa historie
 • Ctrl + Shift + H
Správa odkazů Ctrl + Shift + L

Pošta: čtení a odesílání

Základy

Zkontrolovat poštu Ctrl + K
Napsat novou zprávu Ctrl + M
Odeslat zprávy z fronty na poštovní server Ctrl + Shift + K
Odeslat napsanou zprávu
 • Ctrl + Shift + S
 • Ctrl + Enter

Navigace

Přejít na další zprávu J
Přejít na předešlou zprávu U
Přejít na další nepřečtenou zprávu
 • H
 • Shift + J
Přejít na předešlou nepřečtenou zprávu
 • Y
 • Shift + U
Přejít o jeden záběr obrazovky nahoru Shift + Mezerník
Přejít o jeden záběr obrazovky dolů, pak přejít na další nepřečteno Mezerník
Rolovat v zobrazeném těle zprávy nahoru (ačkoli je fokus na seznamu zpráv) Alt + ↑
Rolovat v zobrazeném těle zprávy dolů (ačkoli je fokus na seznamu zpráv) Alt + ↓
Nastavit fokus na seznam zpráv F8
Nastavit fokus na zobrazenou zprávu F9

Vlákna

Rozbalit všechna vlákna Shift + →
Sbalit všechna vlákna Shift + ←
Označit vlákno za přečtené M
Označit vlákno za přečtené, přejít na další nepřečtené N

Pošta: správa

Označování

Označit vybranou zprávu za přečtenou K
Označit vybranou zprávu za přečtenou a přejít na další nepřečtenou G
Označit vybranou zprávu za přečtenou a přejít na předešlou nepřečtenou T
Označit vybranou zprávu za nepřečtenou Shift + K
Označit všechny zprávy aktivního filtru za přečtené Ctrl + Shift + A
Odstranit vybranou zprávu z daného filtru Delete
Vyhodit vybranou zprávu do Koše Shift + Delete

Odpovědi

Odpovědět na zprávu R
Odpovědět všem příjemcům zprávy včetně odesílatele Shift + R
Předat zprávu F
Přesměrovat zprávu D
Pokračovat ve psaní zprávy (filtry Koncepty, Odeslat a Odeslané) Enter
Zaměřit fokus na pole Rychlá odpověď
 • Q
 • Shift + F9

Nakládání

Uložit adresu odesílatele jako kontakt A
Uložit přílohy Shift + S
Nastavit příznak zprávy (například Důležité nebo Zábavné) L, 1-7
Zobrazit všechny zprávy asociované s odesílatelem E
Kopírovat celou zprávu včetně hlavičky do schránky C

Zobrazení

Přepínač zobrazování náhledu zpráv a seznamu zpráv I

Chat

Stáhnout ze serveru chatu seznam dostupných místností Ctrl + Shift + J
Nastavit fokus na vstupní pole chatu Shift + F9

Nápověda

Otevřít hlavní okno nápovědy F1
Vyhledávat na stránkách nápovědy Ctrl + F

Další informace

Více informací o používání klávesnice.

Jednoklávesové zkratky

Ve výchozím nastavení Opery 9.5 nefungují následující jednoklávesové zkratky, které byly funkční v Opeře 9.2 a starších verzích. Chcete-li tyto zkratky znovu povolit, označte volbu "Povolit jednoklávesové zkratky" v Nastavení > Pokročilé volby > Myš a klávesnice.

Funkce Jednoklávesová zkratka
Přejít na předešlý list dle pořadí z lišty listů 1
Přejít na další list dle pořadí z lišty listů 2
Přepínat se mezi rámci stránky 3 and Shift+3
Minimalizovat list 4
Zotavit/Maximalizovat list 5
Obnovit měřítko na 100% 6
Oddálit v krocích po 100% 7
Přiblížit v krocích po 100% 8
Oddálit v krocích po 10% 9
Přiblížit v krocích po 10% 0
Přepínat se mezi odkazy na stránce A and Q
Přepínat se v rámci položek hlavičky stránky S and W
Přepínat se mezi prvky stránky D and E
Přepínat se mezi autorským a uživatelským módem Shift+G
Zobrazit historii přímo zadaných adres H
Načíst a zobrazit všechny obrázky I
Přepínat načítání/nenačítání obrázků Shift+I
Přečíst vybraný text V
Vpřed X
Skok vpřed Shift+X
Zpět Z
Skok zpět Shift+Z