Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Historie a cache

Nastavení > Pokročilé volby > Historie a cache

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Zde můžete nadefinovat maximální počet adres, které si Opera bude pamatovat. Navštívené webové adresy jsou adresy veškerých webových zdrojů, které jste kdy navštívili -- Vaše globální historie.

Klepnutím na tlačítko můžete seznam historie vymazat.

Zobrazit záznamy Vaší globální historie

Tip: Historii Vámi navštívených stránek můžete rovněž zobrazit a prohledávat v panelu Historie.

Paměťová cache

Opera využívá paměť Vašeho počítače k dočasnému ukládání navštívených stránek. Pro běžné používání Opery lze doporučit ponechání automatické paměťové cache.

Disková cache

Opera ukládá stránky přímo na disk Vašeho počítače, což Vám umožňuje při Vaší další návštěvě okamžitý přístup k těmto stránkám. Zvětšením velikosti diskové cache bude Opera moci uložit na Váš disk více lokálních kopií navštívených webových stránek.

Ve výchozím nastavení Opera ukládá do cache veškerý načtený obsah webových stránek (dokumenty, obrázky i ostatní obsah).

Klepnutím na tlačítko "Vymazat nyní" vymažete veškeré lokální kopie obsahu navštívených webových stránek z Vašeho disku. Označením volby "Při ukončení vymazat" Opera vymaže veškerý obsah své cache při každém svém ukončení.

Poznámka: Nastavení velikosti cache na nulu neznamená vyloučení zápisu na disk, ale zapisovaná data jsou při nejbližší možné příležitosti vymazána.

Zobrazit obsah cache Vaší Opery

Kontrola změn obsahu serverů

Při opakované návštěvě webové stránky Opera zjišťuje, nedošlo-li od Vaší poslední návštěvy k její aktualizaci, a to přesto, že ke změně obsahu většiny stránek nedochází příliš často. Nastavením delšího intervalu kontroly změn lze práci s prohlížečem urychlit.

Poznámka: Kontrolujete-li změny webových stránek jen málokdy (máte-li nastaven příliš dlouhý interval mezi kontrolami), některé stránky bude nutné znovu načíst, abyste získali aktuální verzi jejich obsahu.

Více informací o historii a cache