Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Novinky

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Naučte se využívat Operu k odběru zdrojů novinek a jako nástroj pro práci s novinkami.

Úvodem

Novinky Vám umožňují získávat informace ze zpravodajských serverů i jiných webových informačních zdrojů, pokud weby tuto technologii podporují. Odběr zdrojů novinek a příjem sumarizovaných informací ve formě podobné zprávám el.pošty je mnohem pohodlnějším i spolehlivějším způsobem sledování změn vybraných webů než jejich opakované návštěvy.

Přihlášení se k odběru

Prohlížeč Opera automaticky rozeznává zdroje novinek, které používají technologii RSS či Atom, je-li na ně odkazováno z navštívené stránky. V takovém případě Opera zobrazí na konci adresového řádku malou ikonu zdroje novinek. K odběru se pak můžete přihlásit klepnutím myší na tuto ikonu.

Po úspěšném přihlášení k odběru některého ze zdrojů novinek se v hlavním menu Opery objeví nová položka Novinky a máte-li nastaven odběr alespoň jednoho zdroje novinek, bude zobrazována položka "Novinky" také v panelu Pošta.

Dialog Správce zdrojů, pomocí kterého můžete spravovat odebírané zdroje novinek, lze vyvolat klepnutím pravým tlačítkem myši v panelu Pošta a výběrem volby "Novinky" ze zobrazivšího se menu.

Všechny odebírané zdroje novinek jsou dostupné z hlavního menu pod volbou Novinky.

Upozorňujeme, že po přihlášení se k odběru nového zdroje novinek může trvat určitou dobu, než server zareaguje na Váš požadavek a pošle první novinky.

Správa novinek

Novinky jsou spravovány podobným způsobem jako zprávy el.pošty, lze je proto prohledávat, předávat el.poštou atd.

Opera, je-li spuštěna, kontroluje při svém výchozím nastavení zdroje novinek každé tři hodiny. Tento časový interval však můžete změnit pro každý odebíraný zdroj. Berte na zřetel, že příliš časté kontroly mohou způsobit u některých serverů nežádoucí zvýšení objemu přenášených dat.