Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Zobrazovací módy

Opera přichází s výběrem různých zobrazovacích módů, aby se co nejlépe přizpůsobila Vámi používanému hardware a Vašim uživatelským zvyklostem.

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Up a Page Down

Dva z těchto zobrazovacích módů jsou využitelné především pro uživatele přenosných počítačů - jde o přizpůsobení obsahu stránky šířce aplikačního okna a zobrazení obsahu stránky na celé obrazovce.

Přizpůsobení šířce

Vykreslovací jádro Opery podporuje flexibilní změnu formátování webových stránek. Některé stránky jsou napsány pro specifické rozlišení a velikosti a přizpůsobením jejich obsahu šířce aplikačního okna lze dosáhnout nejlepšího využití dostupné zobrazovací plochy.

Trvalé používání módu přizpůsobení šířce lze zvolit v Nastavení na kartě Webové stránky.

Upřednostňujete-li prohlížení stránek v normálním zobrazení, použijte Ctrl+F11 nebo volbu Zobrazit > Přizpůsobit šířce tehdy, setkáte-li se se stránkou, která je širší než Vaše obrazovka.

Celá obrazovka

Celoobrazovkový mód Vám umožňuje použít celou zobrazovací plochu k zobrazení prohlíženého obsahu. Přitom nebudou zobrazena žádná menu ani lišty, ale k ovládání prohlížeče budete nadále moci používat kontextová menu, pohybové příkazy a klávesové zkratky.

K přepnutí se do celoobrazovkového módu použijte F11, případně vyberte z menu Zobrazit > Celá obrazovka nebo volbu "Celá obrazovka" z kontextového menu webové stránky. F11 a kontextové menu lze rovněž využít k návratu do normálního zobrazení.

Prezentační mód

Je-li webový dokument napsán pro účely prezentace, přepnutím do celoobrazkového módu změníte Operu v prezentační nástroj. K přepínání se mezi jednotlivými snímky prezentace používejte kláves Page Up a Page Down.

Kioskový mód

Opera může být spuštěna z příkazové řádky s parametrem /KioskMode. Kioskový mód umožnuje využívat výhod celoobrazovkového zobrazení uživatelům s funkčně omezenou verzí prohlížeče, například ve školách, knihovnách či veřejných informačních stáncích.

Malý displej (PDA)

Emulací zobrazení stránky na přenosném zařízení s malým displejem pomocí volbou z menu Zobrazit > Malý displej (PDA) se můžete přesvědčit, jak bude webová stránka vypadat při zobrazení na displeji mobilního telefonu používajícího Operu. Tuto funkci využijí zejména tvůrci webových stránek, kteří si chtějí ověřit funkčnost navrhovaného designu stránky napříč platformami.

Mód emulace PDA lze rovněž využít u webových panelů, chcete-li zjistit, jak bude stránka zobrazena v prostoru panelu s omezenou výchozí šířkou.

Tiskový náhled

Tiskový náhled Vám umožní prohlédnout si, jak bude webová stránka vypadat po vytištění. Jako přepínače z/do tiskového náhledu použijte Shift+P nebo volbu z menu Soubor > Tiskový náhled.

Více informací