Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

Obsah

Nastavení > Pokročilé volby > Obsah

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Multimédia

Zákazem animace souborů GIF a SVG budou animované obrázky v těchto formátech zobrazeny jako běžné statické obrázky.

Zákazem audia na webových stránkách se vyhnete rušení například při poslechu hudby nechtěnými zvuky, které mohou generovat webové stránky.

Upozorňujeme, že zákaz audia na webových stránkách současně znemožní používání hlasového modulu.

Nastavení JavaScriptu

JavaScript je skriptovací jazyk, který je používán pro přidání funkcí do webových stránek. JavaScript lze ve vzácných případech zneužít, a proto jej lze zcela zakázat. Upozorňujeme však, že zákaz JavaScriptu může způsobit nefunkčnost některých stránek.

Klepnutí na tlačítko "Nastavit JavaScript..." Vám umožní zakázat JavaScriptu provádět vybrané akce, které by Vás mohly obtěžovat, například nevyžádanou manipulaci s okny prohlížeče.

Chcete-li používat vlastní soubory JavaScriptu, můžete vybrat jednu nebo více složek, kde se Vaše skripty nacházejí, aby byly k dispozici pro lokální aplikaci na webové stránky.

Nastavení stylů

Zobrazení

Zakážete-li zobrazování rámců či vřazených rámců, bude místo stránek používajících rámce zobrazen alternativní obsah (je-li k dispozici).

Chcete-li zjistit konstrukci stránek používajících rámce, označte volbu "Vždy zobrazit okraje vybraného rámce". Zobrazíte-li pak stránku s rámci, ohraničení aktivního rámce bude vždy zvýrazněno.

Máte možnost výběru, chcete-li zobrazovat formuláře a posuvníky webových stránek standardním způsobem nebo přejete-li si na ně aplikovat odlišný styl nabízený webovými stránkami.

Vlastní styl

Klepnutím na tlačítko "Vybrat..." vyberte Váš vlastní soubor stylů, který chcete používat. Výchozí soubor "user.css" je prázdný. Tento soubor stylů nebude zahrnut do seznamu stylů dostupných z Menu stylu.

Zobrazovací módy

Opera používá dva hlavní módy pro zobrazování webových stránek. Autorský mód Vám umožní vidět webovou stránku tak, jak zamýšlel její autor, zatímco uživatelský mód Vám dovolí aplikovat na ni Váš vlastní styl.

Můžete si vybrat, který mód budete používat jako výchozí. Navíc pro oba zobrazovací módy můžete upřesnit jejich nastavení. Upozorňujeme, že volba "Vlastní písma a barvy" a volba "Vlastní styl odkazů" vycházejí z nastavení pro webové stránky.

Tip: K přepínání mezi oběma zobrazovacími módy při prohlížení stránek použijte klávesovou zkratku Shift+G, případně tlačítko přepínače módů na liště voleb zobrazení.

Java

Některé weby používají Javu pro přidání interaktivního obsahu na webové stránky. Nemáte-li Javu nainstalovánu, Opera Vám automaticky nabídne při návštěvě stránky, která technologii Java používá, přesměrování na web, odkud si můžete Javu stáhnout. Nechcete-li spouštět applety Javy zabudované do webových stránek, můžete v nastavení používání Javy zakázat.

Zásuvné moduly

Mnoho multimediálních souborů, které jsou umístěny na webu, vyžaduje software třetích stran známé jako zásuvné moduly (nebo též pluginy), aby bylo možno jejich obsah přehrát.

Používání zásuvných modulů lze zcela zakázat. V takovém případě bude Opera zobrazovat pouze ty soubory, které dokáže sama obsluhovat.

Místní nastavení

Veškerá nastavení zmíněná na této stránce lze bez ohledu na použitý zobrazovací mód definovat samostatně pro vybrané konkrétní místo (např. jednotlivý web) jako místní nastavení. Z dialogu Nastavení karty Pokročilé volby kategorie Obsah můžete rovněž přímo přistupovat ke Správci místních nastavení a ke všem položkám blokovaného obsahu.

Více informací