Opera Software
 1. Lišty
 2. Menu
 3. Panely
 4. Rychlý přístup
 5. Záložky
 6. Pomůcky
 7. Poznámky
 8. Synchronizační služba Opera Link
 9. Blokování obsahu
 10. Ochrana proti podvodným webům
 11. BitTorrent
 12. Zobrazovací módy
 13. Vývojářské nástroje
 14. Nastavení
 15. Pokročilé volby
 16. Skiny
 17. Nápověda Opery: Práce s klávesnicí
 18. Práce s myší
 19. Hlasový modul
 20. Pošta a diskuze
 21. Novinky
 22. Chat
 23. Dialogy
 24. Zálohování souborů Opery

BitTorrent

Mezi snímky prezentace se přepínejte klávesami Page Down a Page Up

Opera přichází s vestavěnou podporou BitTorrentu. BitTorrent je protokol pro šíření souborů metodou peer-to-peer, která umožňuje stahování velkých objemů dat bez jednostranného zatížení serveru, neboť stahování je rozloženo.

Ačkoli přenos dat touto technologií bývá často označován jako "stahování", protokol BitTorrentu rozkládá zatížení na uživatele tak, že všichni uživatelé jsou současně příjemci i distributory přenášených souborů. Při stahování dat BitTorrentu do Vašeho počítače je tedy současně pomáháte šířit k ostatním uživatelům. Z principu není možné stahovat, aniž byste stahování sami nabízeli ostatním, můžete však nastavit omezení datových toků.

Sdílení a stahování

Po klepnutí na odkaz na soubor torrentu Opera zobrazí dialog, kterým můžete vybrat složku pro stahovaný soubor. Klepnutím na tlačítko "Ano" zahájíte přenos souboru.

Po tom, co stáhnete část souboru do Vašeho počítače, začnete tento obsah sdílet s ostatními uživateli BitTorrentu. Uživatelé, kteří daný soubor stahují a jeho již staženou část rovněž nabízejí, jsou označeni jako vyměňující (angl. peers), uživatelé, kteří sdílejí kompletní soubor a již jej sami nestahují, se označují jako poskytující (angl. seeds). Čím více vyměňujících uživatelů pomáhá soubor šířit, tím rychlejší jeho stažení zpravidla bývá.

Poznámka: Můžete pokračovat ve sdílení souboru i poté, co jste jej celý stáhli a sdílení souboru ukončit buďto ručním zastavením přenosu nebo nebo ukončením Opery.

Nastavení BitTorrentu

Nastavení BitTorrentu jsou dostupná z dialogu zobrazivšího se při spuštění torrentového přenosu.

V nastavení můžete nastavit maximální datový tok, který smí být použit pro torrentové přenosy oběma směry. V případě, že BitTorrent zabírá z dostupné síťové konektivity při použití výchozího automatického nastavení příliš, lze limity datových toků vyhrazených pro BitTorrent upřesnit.

Naslouchací port a zkouška

Váš počítač nemusí být nastaven tak, aby umožňoval sdílení souborů pomocí BitTorrentu. V nastaveních je proto pole pro volbu naslouchacího portu pro příchozí připojení. Použijte tlačítko "Vyzkoušet" (které se nachází vedle pole pro volbu naslouchacího portu) a ověřte, zda je Vaše aktuální nastavení funkční.

V případě výskytu chyby bude zřejmě potřeba povolit příchozí bitTorrentová připojení na uvedeném portu změnou nastavení Vašeho směrovače a/nebo firewallu.

Berte na vědomí, že některé porty často využívané pro bitTorrentové přenosy mohou být blokovány Vaším poskytovatelem nebo administrátorem systému.

Upozornění

Při prvním použití BitTorrentu můžete být upozorněni operačním systémem či firewallem, že Opera je blokována. Jde o reakci na pokus Opery o otevření serverového portu potřebného pro sdílení obsahu a Váš firewall se chce ubezpečit, zda tento port není otevírán bez Vašeho vědomí.

Stane-li se tak, ujistěte se dříve než budete pokračovat, že Opera již není blokována.

Opera disponuje vestavěným bitTorrentovým vyhledávačem, který naleznete v rozbalovacím menu vyhledávačů na liště průběhu.

Více informací

BiTorrent na Wikipedii