Opera Software
 1. Værktøjslinjer
 2. Menuer
 3. Paneler
 4. Kvikknapper
 5. Bogmærker
 6. Skærmbrikker
 7. Notater
 8. Opera Link
 9. Blokering af indhold
 10. Svindelværn
 11. BitTorrent
 12. Visningstilstande
 13. Udviklingsværktøjer
 14. Indstillinger
 15. Avancerede indstillinger
 16. Advanced Preferences
 17. Avancerede indstillinger
 18. Dekorationer
 19. Tastaturgenveje
 20. Brugen af musen
 21. Brugen af Tale
 22. E-post og nyhedsgrupper
 23. Nyhedskanaler
 24. Chat
 25. Dialoger
 26. Sikkerhedskopiering af Opera

Værktøjslinjer

Tryk Page Down og Page Up for at skifte slides

De vigtigste funktioner i Opera kan tilgås via knapper, inputfelter og menuer fra værktøjslinjerne.

Du kan her på denne side se en beskrivelse af værktøjslinjerne, som de fremstår i Operas standardopsætning. Du kan let tilføje og fjerne værktøjslinjer via Vis > Værktøjslinjer. Du kan også gå til Funktioner > Udseende > Værktøjslinjer for at få flere muligheder for tilpasning, som eksempelvis fjernelse og tilføjelse af elementer på værktøjslinjerne og ændring af værktøjslinjernes placering.

Fanebjælken

Fanebjælken viser de åbne websider repræsenteret ved faner. Der ligger på denne bjælke også knapper, der gør det let at håndtere dine faneblade. Affaldsspanden yderst til højre på fanebjælken indeholder en liste over lukkede faneblade og blokerede pop-op-vinduer, så du let kan få fat på disse, hvis du skulle ønske dette.

Du kan ved at klikke på fanerne vælge, hvilket faneblad der skal have fokus. Du kan også trykke Ctrl + Tab for at gennemløbe de åbne faneblade. For at flytte rundt med fanerne på fanebjælken skal du blot trække rundt med dem.

Tip: Hvis du ønsker at tilføje en webside til dine bogmærker, kan du trække fanen for siden direkte over til panelet Bogmærker. For at trække den til en hvilken som helst bjælke, skal du holde Skift nede, mens du trækker den.

Læs mere om under Fanebaseret surfing.

Adressebjælken

Adressebjælken indeholder knapper til de vigtigste funktioner samt selvfølgelig en linje til at skrive webadresserne (URL'erne).

Ikon Funktion Forklaring
 • Tilbage
 • Frem
Gå frem og tilbage i sidehistorikken
Spol frem Analyser side, og gå til den mest sandsynlige næste side
 1. Følger link rel="next" defineret i sidens header-del.
 2. Følger links på siden, hvor teksten er "Næste side" el. lign.
 3. Starter slideshow, hvis siden indeholder links til adskillige billeder.
Spol tilbage Hop tilbage i historikken
 1. Gå til indgangssiden for dette websted
 2. Gå til udgangssiden på forrige websted (hvis aktuelt er på en indgangsside)
 • Stop
 • Opdater
Afbryd sideindlæsning hhv. opdater aktuelle side fra serveren
Start Gå til din startside
Tryllestav Log automatisk ind på et websted vha. Tryllestaven
Sideikon Træk til panelet for bogmærker eller til den personlige bjælke for at oprette et nyt bogmærke
Adresselinje Viser adressen for det aktuelle dokument. Du kan skrive webadresser direkte ind her. Du kan også blot nøjes med at skrive et nøgleord, du mindes, for aktivere en komplet tekstsøgning over sidehistorikken
Forløbsindikator Vises i adresselinjens højre side, når dokumentet indlæses
Sikkerhedsindikator Viser det aktuelle dokuments sikkerhedsstatus i adresselinjes højre side. Klik på indikatoren for yderligere oplysninger.
RSS-ikon Vises inden i adresselinjen, når den aktuelle side indeholder et gyldigt link til en RSS- eller Atom-nyhedskanal
Knap på adresselinjen Adgang til nyligt indtastede adresser
Søgefelt Søg direkte på web
Knap på søgefeltet Vælg søgemaskine

Forløbsbjælke

Når en side er ved at blive indlæst, bliver forløbsbjælken vist i adresselinjen. Den indeholder statusinformation omkring indlæsningen af dokumentet.

Tip: Hvis du har en webadresse liggende i udklipsholderen, så kan du i Opera trykke Ctrl + B for at gå til siden direkte.

Statuslinje

Statuslinjen viser information om de elementer, musen er over på websider og i selve browseren.

Tilpas til bredden Pres sideindholdet sammen, så vandret bladning undgås
Vis billeder Skift mellem: alle, ingen eller kun cachede billeder
Zoom-felt Zoom ind for at forstørre tekst og billeder, eller zoom ud for at få et bedre overblik

Hovedbjælken

Bjælken er per standard deaktiveret. Bjælken indeholder hovedsagligt knapper til dokumenthåndtering, eksempelvis knapper for at gemme, printe og lægge siderne overlappende eller side-om-side.

Personlig bjælke

Bjælken er per standard deaktiveret. Du kan aktivere den fra Vis > Værktøjslinjer.

Du kan på denne bjælke lægge dine bogmærker, bookmarklets, bogmærkemapper og søgefelter. Du kan derfra hurtigt og nemt få fat i disse ting til enhver tid. Links, faneblade for sider, bookmarklets og bogmærker samt mapper fra bogmærke-panelet kan let trækkes over på den personlige bjælke.

For at tilføje et søgefelt til bjælken skal du vælge den fra højrekliks-menuen.

På visse websteder har man mulighed for at bruge særlige navigeringslinks for at gøre navigeringen rundt på webstedet lettere. Opera kan vise disse links på en særlig bjælke placeret over sidens indhold.

Det er ikke nødvendigvis alle navigationsbjælkens knapper, der er aktive (ikke-grå). Dette afhænger af, hvilken information de enkelte sider indeholder mht. navigeringen rundt på webstedet. Navigationsbjælken er ikke slået til per standard. En nyttig opsætningsmulighed for denne bjælke er kun at få vist den, når det er relevant (dvs. når siden indeholder de særlige navigeringslinks).

Bjælken er per standard deaktiveret. Startbjælken kommer til syne under adresselinjen, når dette felt har fokus.

Start Gå til din startside
Top 10 Adgang til de 10 mest besøgte links
Bogmærker Adgang til dine bogmærker

Visningsbjælken

Statuslinjen er per standard deaktiveret.

Søg på siden Søg på den aktuelle side
Find næste Find på siden næste optræden af søgeordet
Tale Klik for at give en talekommando
Tilpas til bredden Pres sideindholdet sammen, så vandret bladning undgås
Sidetilstand Indstil sidens fremtoning. Klik knappen for at skifte mellem forfattertilstand og brugertilstand. Klik pilen for at vælge mellem andre fremtoninger
Vis billeder Skift mellem: alle, ingen eller kun cachede billeder
Zoom-felt Zoom ind for at forstørre tekst og billeder, eller zoom ud for at få et bedre overblik