Opera Software
 1. Værktøjslinjer
 2. Menuer
 3. Paneler
 4. Kvikknapper
 5. Bogmærker
 6. Skærmbrikker
 7. Notater
 8. Opera Link
 9. Blokering af indhold
 10. Svindelværn
 11. BitTorrent
 12. Visningstilstande
 13. Udviklingsværktøjer
 14. Indstillinger
 15. Avancerede indstillinger
 16. Advanced Preferences
 17. Avancerede indstillinger
 18. Dekorationer
 19. Tastaturgenveje
 20. Brugen af musen
 21. Brugen af Tale
 22. E-post og nyhedsgrupper
 23. Nyhedskanaler
 24. Chat
 25. Dialoger
 26. Sikkerhedskopiering af Opera

Faneblade

Tryk Page Down og Page Up for at skifte slides.

Du kan have flere webdokumenter og meddelelsessider åbne på samme tid, og de er alle synlige med hver sin fane på fanebjælken.

Der er flere forskellige måder, hvorpå du kan åbne et nyt faneblad:

Der er også flere måder, hvorpå du kan åbne et link i et nyt faneblad:

Der er endeligt også flere forskellige måder, hvormed det aktive faneblad kan lukkes:

Et lukket faneblad kan gendannes ved at åbne affaldsspanden i højre side af fanebjælken og vælge det pågældende faneblad.

Fanerne kan omarrangeres på fanebjælken ved at trække dem rundt og slippe dem det nye sted.

Kontekstmenuen ved faneblade

Højre-klik på en fane for at få adgang til dens kontekstmenu.

Indstillinger for faneblade

Indstillinger > Avanceret > Faneblade

Under indstillingerne kan du justere Operas opsætning af faneblade.

Gennemløb af faneblade med Ctrl + Tab

Ved at holde tasten Option nede og gentagende gange trykke på tasten Tabulator, kan du gennemløbe alle de åbne faneblade inden i det aktive Opera-vindue . Du kan vælge rækkefølgen, fanebladene skal gennemløbes i, og om du ønsker at få vist en liste over de åbne faneblade, mens du gennemløber dem.

Gennemløb efter sidste anvendelse
Ved denne indstilling, standardindstillingen, gennemløbes fanebladene fra nyest set til ældst set
Gennemløb efter fanebjælken
Ved denne indstilling gennemløbes fanebladene i den rækkefølge, de står på fanebjælken
Gennemløb uden at vise liste
Ved denne indstilling gennemløbes fanebladene efter rækkefølgen på fanebjælken, men uden at vise en faneliste

Vis miniaturebillede under gennemløb af fanebladene

Sæt hak i "Vis miniaturebillede under gennemløb af fanebladene" for at se en miniatureudgave af det aktuelle faneblade under gennemløbet.

Når et faneblad lukkes

Aktiver den forrigt aktive fane
Denne indstilling, standardindstillingen, giver det forrigt aktive faneblad fokuset
Aktiver den efterfølgende fane
Denne indstilling giver fokus til det næste faneblad på fanebjælken
Aktiver den først åbnede fane fra aktuelle fane
Denne indstilling giver fokus til faneblade åbnet fra det lukkede faneblad

Genbrug aktuelt faneblad

Når du åbner et element fra panelerne, eksempelvis et bogmærke, åbnes det per standard i det aktuelt aktive faneblad. Hvis du foretrækker, sådanne elementer åbnes i et nyt faneblad, fjern hak i "Genbrug aktuelle faneblad".

Åbn nye faner ved siden af den aktive fane

Nye faner tilføjes per standard til enden af fanebjælken. Sæt hak i "Åbn nye faner ved siden af den aktive fane", om du ønsker nye faner skal tilføjes fanebjælken ved siden af den aktive fane.

Vis miniaturebillede når musemarkøren er over fanerne

Når musemarkøren er over en fane, vises per standard en miniatureudgave af siden. Dette kan deaktiveres ved at fjerne hakket i "Vis miniaturebillede når musemarkøren er over fanerne".

Yderligere fanebladsvalg

Nye faneblade

Under indstillingen "Nye faneblade" kan du angive størrelsen af nye faneblade. Hvis du altid ønsker at anvende hele programvinduet, skal du blot lade indstillingen stå i "Maksimer altid".

Tillad programvindue uden faneblade i

Opera-programvinduet skal per standard mindst indeholde ét faneblad. Vælg "Tillad programvindue uden faneblade i" for at tillade, det ikke behøver at indeholde mindst ét faneblad.

Klik på fane for at minimere

Et klik på den aktive fane på fanebjælken har normalt ingen effekt. Sætter du hak i "Klik på fane for at minimere", minimeres den aktive fane ved et klik.

Vis luk-knap på hver fane

En luk-knap vises per standard på hver fane. Fjern hakket i "Vis luk-knap på hver fane" for at fjerne knappen.

Foretræk åbning af vinduer i stedet for faneblade

Nye faneblade åbnes per standard inden for et enkelt Opera-programvindue. Vælg "Foretræk åbning af vinduer i stedet for faneblade" for få nye faneblade til at blive åbnet i særskilte vinduer.

Flerdokuments-grænseflade (MDI)

Opera er per standard sat til at anvende en brugervenlig fanebaseret opsætning. Opera er dog også et komplet MDI-program, og alle faneblade kan ændres i størrelse, placeres side om side, placeres over og under hinanden samt lægges overlappende.

For at prøve den "klassiske" MDI: