Opera Software
 1. Værktøjslinjer
 2. Menuer
 3. Paneler
 4. Kvikknapper
 5. Bogmærker
 6. Skærmbrikker
 7. Notater
 8. Opera Link
 9. Blokering af indhold
 10. Svindelværn
 11. BitTorrent
 12. Visningstilstande
 13. Udviklingsværktøjer
 14. Indstillinger
 15. Avancerede indstillinger
 16. Advanced Preferences
 17. Avancerede indstillinger
 18. Dekorationer
 19. Tastaturgenveje
 20. Brugen af musen
 21. Brugen af Tale
 22. E-post og nyhedsgrupper
 23. Nyhedskanaler
 24. Chat
 25. Dialoger
 26. Sikkerhedskopiering af Opera

E-post og nyhedsgrupper

Tryk Page Down og Page Up for at skifte slides.

Introduktion

Operas integrerede klient til håndtering af e-post og nyhedsgrupper er designet til at være hurtig, elegant og brugervenlig.

Alle meddelelser, du modtager, bliver automatisk indekseret og sorteret efter afsender, indhold og meddelelsestype. Meddelelserne gemmes i én enkelt database og kan derfor optræde i flere forskellige fremvisningspunkter uden kopiering eller flytning.

Importer meddelelser

Følg denne procedure for at importere meddelelser, kontaktinformation og indstillinger fra andre e-postklienter:

 1. Vælg Funktioner > Post- og chatkontoer.
 2. Klik på "Tilføj" og vælg "Importer e-post".
 3. Vælg fra hvilken e-postklient.
 4. Hvis Opera ikke har fundet den rigtige mappe, så klik "Vælg" og angiv mappen, hvor meddelelserne ligger.
 5. Vælg, hvilken konto der skal importeres ind i; vælg "Ny konto" for at importere ind som en frisk konto.
 6. Vælg, om indstillinger og kontakter også skal importeres.
 7. Klik på "Importer" for at starte.

Meddelelser bliver importeret som følgende:

Sæt en ny konto op

Følg denne procedure for at sætte en ny konto op uden import af gamle meddelelser:

 1. Vælg Funktioner > Post- og chatkontoer.
 2. Klik på "Tilføj" og vælg type af e-postkonto (sandsynligvis POP, hvis du ikke er helt sikker).
 3. Skriv dit navn, e-postadresse og evt. en organisation, du tilhører
 4. Skriv dit brugernavn og kodeord (oplyst af din tjenesteudbyder).
 5. Skriv data om postserver (fra din tjenesteudbyder) .
 6. Klik på "Færdig" for at oprette kontoen.

Efter din konto er blevet sat op, vil meddelelser, der ikke allerede er på din computer, blive hentet fra postserveren.

Tip: Se Operas online artikel for information om at bruge e-postklienten sammen med din Premium Opera Web Mail-konto.

Skriv meddelelser

Tip: Skrifttypen i skrivevinduet kan ændres i Indstillingerne for skrifttyper.

Læs meddelelser

Per standard hentes nye meddelelser automatisk ned på din computer med regelmæssige intervaller, men du kan også vælge at hente ned manuelt, hvis du f.eks. sidder på en opkaldsforbindelse. I fremvisningspunktet "Ulæst" under Post-panelet kan du finde de nye meddelelser.

Visningen af meddelelser

Meddelelsesvisningen er delt op i fire dele:

 1. Værktøjslinje med knapper for typiske operationer
 2. Felt der oplister meddelelserne
 3. Felt der viser indholdet af den aktuelt valgte meddelelse
 4. Felt hvor du kan skrive og sende et hurtigt svar på den aktuelt valgte meddelelse

Du kan klikke på kolonnerne for at sortere meddelelserne:

Blå meddelelser er endnu ikke blevet set (valgt med markøren). Meddelelser med fed skrift er ikke blevet markeret som læste endnu.

Smileys

Opera kan vise de tekstuelle smileys som grafiske ikoner i e-post- og nyhedsgruppe-meddelelser. Dette kan slås til og fra i værktøjslinjen for e-post under menuen Vis > Fremvisning > Aktiver smileys. For en oversigt over de mulige smileys, se Chat-hjælpen.

Kvikfind

Du kan hurtigt i det aktuelle fremvisningspunkt gennemsøge alle meddelelserne efter givne ord. Brug feltet "Kvikfind" fra værktøjslinjen for e-post. Meddelelserne bliver fundet frem, mens du skriver.

Kontekstmenu for listen af meddelelser

Du kan i meddelelseslisten højreklikke på en meddelelse for at få flere valgmuligheder:

For flere valgmuligheder med hensyn til fremvisningen af meddelelser, klik på knappen Vis under meddelelsesvisningen:

Hvis du anvender feltet Besvar hurtigt til at besvare en meddelelse, vil Opera fjerne tekst, der er blevet citeret mere end to gange.

Tip: Du kan i "accounts.ini" angive, fra hvilket citatniveau der skal klippes. Teksten til erstatning for den klippede tekst kan redigeres i "da.lng".

Advarsel: HTML-meddelelser kan indeholde kode, der medfører nedhentning af data fra internettet. Dette udgør en sikkerhedsrisiko og er derfor per standard deaktiveret.

Organisering af meddelelser

Panelet Post indeholder et træ af fremvisningspunkter. Disse fremvisninger organiserer dine meddelelser. Det er værd at bemærke følgende omkring meddelelsestræet:

Højreklik på et fremvisningspunkt for at se flere muligheder:

Bemærk: Postlister identificeres ved at se efter standard-brevhoveder for postlister. Se IETF RFC 2919 for specifikationer.

Filtre

Spam-filteret

Fremvisningspunktet Spam fjerner reklamer og uønskede meddelelser fra de andre fremvisningspunkter. Operas interne spam-filter er per standard sat til middel hårdhed i forhold til undersøgelses-kriterierne. For at blive bedre til den automatiske sortering analyserer dette filter alle de meddelelser, der tilføjes og fjernes fra det.

Det interne spamfilter undersøger meddelelser for mistænkeligt indhold, manglende afsenderadresse osv. Hvis for mange af disse undersøgelsesemner opfyldes, betegnes meddelelsen som spam. Du kan ændre indstillingerne for spam-filteret ved at højreklikke på "Spam" i panelet Post og vælge "Egenskaber" fra den menu.

Opbyg dit eget træ med filtre

Hvis du vil organisere dine meddelelser udover det, der automatisk gøres for dig, kan du oprette filtre til at efterligne traditionelle meddelelsesmapper. For at oprette et filter på højeste niveau højreklik i panelet Post og vælg "Nyt filter".

Du kan få meddelelser til at optræde i dine filtre manuelt ved at højreklikke på en meddelelse fra meddelelseslisten, og vælge et filter under "Vis i". En anden mulighed er at få meddelelserne til at optræde i de forskellige filtre automatisk ved at oprette regler herfor. En meddelelse kan optræde i lige så mange fremvisningspunkter, som du ønsker det.

For at redigere navnet på et filter eller reglerne associeret med det skal du markere filteret i panelet Post og trykke på Alt+Enter.

Følgende filterhandlinger er mulige:

Som antallet af meddelelser på din computer vokser, bliver det nødvendigt hurtigt at kunne finde netop den ene meddelelse, du leder efter. Opera har flere forskellige søgemuligheder:

Administration af kontoer

Dine forskellige kontoer kan have forskellige opsætninger. Du kan redigere dem fra Funktioner > Post- og chatkontoer.

Generelt

Servere

Angiv den kontoinformation du fra din tjenesteudbryder har fået til e-post og/eller nyhedsgrupper. Kontakt din tjenesteudbryder, hvis der mangler information.

Tip: For at beskytte dine kodeord for e-post og nyhedsgrupper kan du angive en hoved-adgangskode under Operas sikkerhedsindstillinger.

Indkommende

Udgående

IMAP

Om IMAP

IMAP organiserer dine e-postmeddelelser på postserveren. Ligegyldig hvor du læser din post, vil du altid have de samme meddelelser organiseret på den samme måde — selv hvis du anvender forskellige computere.

Advarsel: At sætte en e-postkonto op til anvendelse af både POP og IMAP på samme tid vil sandsynligvis skabe problemer. Brug derfor kun enten POP eller IMAP i en given konto.

Opsætning af IMAP-konto

Før du begynder at sætte en IMAP-konto op, skal du sikre dig, at e-posttjenesten, du anvender, understøtter IMAP. Følg herefter proceduren tidligere angivet for POP-opsætning, men vælg IMAP i stedet for POP.

Brug IMAP

Når dine IMAP-mapper er blevet sat op, og alle meddelelser er hentet ned til din computer, vil dit IMAP-mappetræ optræde i panelet "Post" under "E-post for...".

INBOX-mappen er standardmappe for indkommende meddelelser og kan ikke slettes. Klik på den for at læse dine meddelelser. Læsning og afsendelse af meddelelser over IMAP fungerer som ved POP.

Vedligehold IMAP-mapper

Gå til Post > IMAP-mapper for at tilpasse dit IMAP-mappetræ. Klik på afmærkningsboksene for at vælge de IMAP-mapper, du vil have adgang til fra din computer.

Bemærk, når du sletter en IMAP-mappe fra postserveren, vil alle meddelelserne i den mappe gå tabt.

For at flytte en meddelelse fra en IMAP-mappe til en anden mappe skal du trække meddelelsen fra meddelelsesvisningen og over i den nye mappe.

Indstillingsmuligheder

Indstillingsmuligheder for IMAP-kontoerne er de samme som ved POP, dog med disse tilføjelser:

Bemærk: For at udnytte mulighederne ved IMAP fuldt ud skal du være online.

Eksporter meddelelser

Hvis du ønsker at eksportere dine e-postmeddelelser fra Opera til en ren installation af Opera eller til et helt andet e-postprogram, så er det lettest, hvis du starter med at sørge for, at alle de modtagne meddelelser bliver fremvist i fremvisningspunktet "Modtaget". Herefter kan du højreklikke på dette fremvisningspunkt og vælge "Eksporter". Opera vil så eksportere alle meddelelserne fra det valgte fremvisningspunkt til én enkelt, komprimeret fil.

Bemærk, alle fremvisningspunkterne i panelet Post kan eksporteres individuelt, inkl. udkast og sendte meddelelser.

Nyhedsgrupper

En e-postmeddelelse sendes normalt kun til en enkelt person, eller måske en håndfuld. I modsætning hertil er nyhedsgruppe-indlæg, der kan sammenlignes med at sætte et opslag op på en offentlig opslagstavle.

Sæt en nyhedsgruppe-konto op

 1. Gå til Funktioner > Post- og chatkontoer.
 2. Klik på "Tilføj" og vælg "Nyhedsgrupper".
 3. Skriv dit navn, e-postadresse og evt. organisation.
 4. Skriv information om server (oplyst af din tjenesteudbyder)
 5. Klik "Færdig" for at oprette din nye konto.

Tip: For at deltage i nyhedsgrupper om Opera, angiv serveren til at være news.opera.com.

Abonner på nyhedsgrupper

 1. Gå til Post > Nyhedsgrupper.
 2. Abonner på grupper ved at afmærke i passende bokse fra listen.
 3. Klik "Ok" for at abonnere.

Tip: Skriv tekst i feltet "Kvikfind" for at finde en bestemt gruppe uden at skulle bladre hele listen igennem.

Læs nyhedsgrupper

For at læse i en nyhedsgruppe skal du i panelet "Post" klikke på gruppen under punktet "Nyhedsgrupper ved...". Læsning og skrivning af nyhedsgruppeindlæg er meget lig at arbejde med e-postmeddelelser. Bemærk dog følgende:

Få mere at vide